ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ

เมื่อ: 17:24 น. 23 ส.ค. 62   192 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือยาวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

(23 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือยาวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีฉุกเฉินจังหวัดสงขลา โดยมีนายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป้องกันจังหวัดสงขลา นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางพรวดี โต๊ะเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด, สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้าร่วม

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดสงขลากรณีฉุกเฉิน ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดส่งให้ส่วนราชการและอำเภอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

โดยจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้มีมติในการเสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีพิเศษ ให้มีประวัติข้อมูล รายละเอียด สภาพปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งภาพถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและทุกกรณีต้องส่งผ่านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมพิจารณากลั่นกรองก่อนส่งไปยังศอ.บต. พร้อมรายงานการประชุม เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ

ทั้งนี้จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดสงขลา กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 3182/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562และให้อำเภอดำเนินการ ประกอบด้วย 1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ระดับอำเภอ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ และส่งคำสั่งฯให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา, 2. ให้หน่วยงานที่มีบุคลากรจะขอรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษฯ ต้องมีหนังสือถึงอำเภอ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ อำเภอดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ ระดับอำเภอเพื่อพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือฯ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมฯ ส่งให้จังหวัด เพื่อพิจารณาต่อไป, 3. กรณีใบรับรองแพทย์ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด แบบ จชต.1 และแบบ จชต. 2 (ลักษณะเดียวกับการยื่นขอรับความช่วยเหลือเยียวยาฯ)และ4. ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดพฤติการณ์และข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับลกระทบฯ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์โดยเฉพาะคำบรรยายเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบฯ ต้องละเอียด ชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

 
เมื่อ: 17:24 น. 23 ส.ค. 62   192 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดแคมเปญลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ "HATYAI HARD SALE" เที่ยวฟิน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง
เมื่อ: 10:29เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ผนึกกำลังแถลงข่าว “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2562” มุ่งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน
เมื่อ: 09:29เศรษฐกิจบ้านเรา
ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ เปิดงาน "ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค" ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทย สู่ความยั่งยืน"
เมื่อ: 09:24เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดหลาดริมเลคลองรี สทิงพระ โชว์วิถีคนเลสาบ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
เมื่อ: 16:18เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ภัทรเดชเลเซอร์ มิติใหม่ของงานเลเซอร์ขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคใต้
  5705 ครั้ง
 2. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  3320 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  2217 ครั้ง
 4. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  2051 ครั้ง
 5. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1886 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1684 ครั้ง
 7. สาวหาดใหญ่ใจเด็ดถีบส่งคนร้ายกระชากกระเป๋าหล่นจากรถ แล้วช่วยกันจับกุมส่งตัวตำรวจ
  1635 ครั้ง
 8. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1563 ครั้ง
 9. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-09-62
  1553 ครั้ง
 10. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1552 ครั้ง
 1. ภัทรเดชเลเซอร์ มิติใหม่ของงานเลเซอร์ขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคใต้
  21 ครั้ง
 2. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดแคมเปญลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ "HATYAI HARD SALE" เที่ยวฟิน ช้อปมันส์ สนั่นเมือง
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ผนึกกำลังแถลงข่าว “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2562” มุ่งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน
  0 ครั้ง
 4. ห้างแม็คโคร สาขาหาดใหญ่ เปิดงาน "ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค" ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ โชห่วยไทย สู่ความยั่งยืน"
  0 ครั้ง
 5. เปิดหลาดริมเลคลองรี สทิงพระ โชว์วิถีคนเลสาบ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นและกระทบต่อสุขภาพ
  0 ครั้ง
 7. ​ลีการ์เดนส์ ร่วมสร้างเด็กสงขลารักการอ่าน มอบหนังสือห้องสมุด...เพื่อน้อง ปี 7 แก่ 15 โรงเรียน
  0 ครั้ง
 8. แลเล แลหาด ศิลปะ เพื่อธรรมชาติหาดทรายมีชีวิตยั่งยืน
  0 ครั้ง
 9. 3 มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เสนอให้เป็นวันหยุดเรียนทั่วภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. รายงานล่าสุด พบปริมาณฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพชาวหาดใหญ่แล้ว
  0 ครั้ง