ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ

เมื่อ: 17:24 น. 23 ส.ค. 62   289 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือยาวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีฉุกเฉินจังหวัดสงขลา

(23 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ ภายใต้แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือยาวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีฉุกเฉินจังหวัดสงขลา โดยมีนายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป้องกันจังหวัดสงขลา นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางพรวดี โต๊ะเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัด, สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้าร่วม

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดสงขลากรณีฉุกเฉิน ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดส่งให้ส่วนราชการและอำเภอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

โดยจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้มีมติในการเสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีพิเศษ ให้มีประวัติข้อมูล รายละเอียด สภาพปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งภาพถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและทุกกรณีต้องส่งผ่านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมพิจารณากลั่นกรองก่อนส่งไปยังศอ.บต. พร้อมรายงานการประชุม เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ

ทั้งนี้จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดสงขลา กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ ตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 3182/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562และให้อำเภอดำเนินการ ประกอบด้วย 1. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ระดับอำเภอ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์ และส่งคำสั่งฯให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา, 2. ให้หน่วยงานที่มีบุคลากรจะขอรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษฯ ต้องมีหนังสือถึงอำเภอ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ อำเภอดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ ระดับอำเภอเพื่อพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือฯ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมฯ ส่งให้จังหวัด เพื่อพิจารณาต่อไป, 3. กรณีใบรับรองแพทย์ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด แบบ จชต.1 และแบบ จชต. 2 (ลักษณะเดียวกับการยื่นขอรับความช่วยเหลือเยียวยาฯ)และ4. ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดพฤติการณ์และข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับลกระทบฯ กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์โดยเฉพาะคำบรรยายเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบฯ ต้องละเอียด ชัดเจน ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

 
เมื่อ: 17:24 น. 23 ส.ค. 62   289 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
จุดเช็คอินแห่งใหม่พัทลุง ลานประติมากรรม "โลมาอิรวดี" บริเวณสี่แยกเอเชีย พร้อมเปิด 22 ก.พ.นี้
เมื่อ: 14:57ประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ พร้อมปภ.ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวพังเสียหายพื้นที่โครงการส่งน้ำระโนด-กระแสสินธุ์
เมื่อ: 14:44ข่าวสารบ้านเรา
สงขลาเมืองกีฬา เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 22-23 ก.พ.นี้ที่สนาติณสูานนท์
เมื่อ: 13:54ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563
เมื่อ: 13:50รอบรั้วการศึกษา

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  15430 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4548 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1680 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1229 ครั้ง
 5. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1192 ครั้ง
 6. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1045 ครั้ง
 7. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  1002 ครั้ง
 8. สายปั่นเตรียมพร้อม การแข่งขันจักยาน "THAI ANGEL CYCLING 2020" 8 มีนาคม 2563
  998 ครั้ง
 9. ​รับงบ 30 ล้านขยายถนนและสร้างสะพานลอยช่วงหน้าโรงเรียนญ.ร.ส.สายสนามบินหาดใหญ่
  993 ครั้ง
 10. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  940 ครั้ง
 1. จุดเช็คอินแห่งใหม่พัทลุง ลานประติมากรรม "โลมาอิรวดี" บริเวณสี่แยกเอเชีย พร้อมเปิด 22 ก.พ.นี้
  0 ครั้ง
 2. ผู้ว่าฯ พร้อมปภ.ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวพังเสียหายพื้นที่โครงการส่งน้ำระโนด-กระแสสินธุ์
  0 ครั้ง
 3. สงขลาเมืองกีฬา เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 22-23 ก.พ.นี้ที่สนาติณสูานนท์
  0 ครั้ง
 4. สงขลา เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 5. Pura Ulun Danu Bratan
  0 ครั้ง
 6. ​นิสิต HRM ม.ทักษิณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพอาชีพ
  0 ครั้ง
 7. ​นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันฟาดแส้
  0 ครั้ง
 8. ​เชฟโรเลตหาดใหญ่ ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังต่อเนื่องไม่ต้องกังวล
  0 ครั้ง
 9. ​ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองกาญฯ ทุ่งใหญ่ - น้ำน้อย เราก็มี สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใครๆก็ไปเที่ยว
  0 ครั้ง
 10. หาดทิพย์ชวนวิ่ง Haadthip Fan Run หาเงินรายได้มอบให้กับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่ (นาหม่อม)
  0 ครั้ง