ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อหลังพบอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก 1,882 รายและเสียชีวิต 1 ราย

เมื่อ: 16:20 น. 6 ก.ย. 62   793 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ขณะพบอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก 1,882 รายและเสียชีวิต 1 ราย


(5 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีนายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายแพทย์ชนนท์ กองกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นางศิรินาถ นวประภากุล ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะเดา ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจำด่านปาดังเบซาร์, ด่านประกอบและด่านสะเดา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดสงขลา พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรควัณโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกพบอัตราการป่วย จำนวน 1,882 ราย และเสียชีวิตแล้ว 1 ราย (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมา 5- 9 ปีและ 15-19 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสะเดาและอำเภอนาหม่อม ดังนั้นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกขยายวงกว้างคือต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และมีการฉีดพ่นสารเคมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกบ้านทุกพื้นที่ทุกสัปดาห์ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนยาและไข้ซิกา)

ด้านนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัด สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562) พบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 36 เหตุการณ์ (สุนัข 23,โค 12และแมว 1) สอบสวนและติดตามผู้สัมผัสโรคและ 36 เหตุการณ์ มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 196 รายและติดตามมารับการฉีดวัคซีนจำนวน 196 ราย อำเภอที่มีอัตราสูงสุดคืออำเภอเมือง อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาทวี ส่วนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้งสิ้น 135,198 ตัว จากประชากร 155,890 ตัว คิดเป็น 87 % และการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 2,933 ตัว เป็นสุนัข 1,870 ตัวและแมว 1,062 ตัว

สำหรับสถานการณ์วัณโรคจังหวัดสงขลา มีการดำเนินงานด้านค้นหาผู้ป่วยใหม่ทุกประเภท (All Form) ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,222 ราย ผลงาน 1,942 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.4 ซึ่ง ซึ่งถือว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทย พบมากในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย, ผู้ติดเชื้อ HIV, ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม, ผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ประชากรกลุ่มเสี่ยงด้อยโอกาส เช่น ชุมชนแออัด, นักโทษในเรือนจำ, กลุ่มชาติพันธุ์ตามเขตชายแดน, แรงงานต่างด้าว, พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอควนเนียง อำเภอเทพาและอำเภอรัตภูมิ ตามลำดับ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 16:20 น. 6 ก.ย. 62   793 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2707 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1806 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1526 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1524 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1450 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1417 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1388 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง