ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อหลังพบอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก 1,882 รายและเสียชีวิต 1 ราย

เมื่อ: 16:20 น. 6 ก.ย. 62   847 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ขณะพบอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก 1,882 รายและเสียชีวิต 1 ราย


(5 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีนายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายแพทย์ชนนท์ กองกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นางศิรินาถ นวประภากุล ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะเดา ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจำด่านปาดังเบซาร์, ด่านประกอบและด่านสะเดา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดสงขลา พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรควัณโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกพบอัตราการป่วย จำนวน 1,882 ราย และเสียชีวิตแล้ว 1 ราย (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมา 5- 9 ปีและ 15-19 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอสะเดาและอำเภอนาหม่อม ดังนั้นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกขยายวงกว้างคือต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และมีการฉีดพ่นสารเคมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกบ้านทุกพื้นที่ทุกสัปดาห์ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนยาและไข้ซิกา)

ด้านนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัด สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562) พบหัวสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 36 เหตุการณ์ (สุนัข 23,โค 12และแมว 1) สอบสวนและติดตามผู้สัมผัสโรคและ 36 เหตุการณ์ มีผู้สัมผัสโรคจำนวน 196 รายและติดตามมารับการฉีดวัคซีนจำนวน 196 ราย อำเภอที่มีอัตราสูงสุดคืออำเภอเมือง อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาทวี ส่วนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้งสิ้น 135,198 ตัว จากประชากร 155,890 ตัว คิดเป็น 87 % และการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมันทั้งสิ้น 2,933 ตัว เป็นสุนัข 1,870 ตัวและแมว 1,062 ตัว

สำหรับสถานการณ์วัณโรคจังหวัดสงขลา มีการดำเนินงานด้านค้นหาผู้ป่วยใหม่ทุกประเภท (All Form) ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,222 ราย ผลงาน 1,942 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.4 ซึ่ง ซึ่งถือว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทย พบมากในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย, ผู้ติดเชื้อ HIV, ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม, ผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ประชากรกลุ่มเสี่ยงด้อยโอกาส เช่น ชุมชนแออัด, นักโทษในเรือนจำ, กลุ่มชาติพันธุ์ตามเขตชายแดน, แรงงานต่างด้าว, พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอควนเนียง อำเภอเทพาและอำเภอรัตภูมิ ตามลำดับ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 16:20 น. 6 ก.ย. 62   847 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
เมื่อ: 13:52ประชาสัมพันธ์
​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
เมื่อ: 13:48ประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
เมื่อ: 12:15รายงานพิเศษ
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่อ: 10:53G-SPECIAL

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2136 ครั้ง
 2. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2014 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  1974 ครั้ง
 4. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  1914 ครั้ง
 5. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1768 ครั้ง
 6. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1767 ครั้ง
 7. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1736 ครั้ง
 8. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1722 ครั้ง
 9. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  1660 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1656 ครั้ง
 1. ความสำเร็จ AIS Points ฉลองสู่ปีที่ 30 สร้างกระแส Talk of the Town ทำสถิติ ยอดใช้สิทธิ์ทะลุ 5.1 ล้านครั้ง
  0 ครั้ง
 2. ​โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้ว่ารัฐเปอร์ริสและรัฐมนตรีรัฐเปอร์ริส
  0 ครั้ง
 3. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มองเศรษฐกิจภาคใต้ยังมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 4. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  0 ครั้ง
 5. ประชุมคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
  0 ครั้ง
 6. สธ.สงขลา เตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  0 ครั้ง
 8. มิลเลนเนียมออโต้ หาดใหญ่ จัด BMW MOVIE PREMIER พาลูกค้าชมหนัง "นางนอน" (The Cave)
  0 ครั้ง
 9. 25-29 พ.ย.เมืองสงขลา มีการฝึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญแบบสมมติสถานการณ์จริง
  0 ครั้ง
 10. ​ริวิว ALL-NEW MAZDA CX-8 รถยนต์ SUV 7 ที่นั่งรุ่นล่าสุดของมาสด้า
  0 ครั้ง