ข่าวสารบ้านเรา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน“มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อ: 09:41 น. 7 ก.ย. 62   1433 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “4 วัย 4 วิถี สุขภาพดีถ้วนหน้า” มุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีป้องกันการเกิดโรค สู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี และมีความสุข


เมื่อวันนี้ (6 ก.ย.62) ที่เวทีศาลากลางน้ำ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิตสุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (Hatyai Healthy Life 2019) โดยมี กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และภริยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชาชน คือ การมุ่งเน้นให้ประชาชนมีพลานามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นั่นคือเป้าหมายที่สำคัญในการรณรงค์ และส่งเสริมมากยิ่งขึ้น จึงถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อการจัดบริการของเทศบาลในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่การดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยเป็นเรื่องสำคัญ จึงเห็นว่าการจัดงานกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคด้วยการสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตมุมออกกำลังกาย และบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน พร้อมขอขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ในการเป็นองค์กรหลักดำเนินการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้แนวคิด “4 วัย 4 วิถี สุขภาพดีถ้วนหน้า” รวมทั้งขอขอบคุณเครือข่ายสุขภาพ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงที่ให้ความสำคัญร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ ด้วยการสร้างกระแสให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมารักสุขภาพ มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี และมีความสุขต่อไป

ด้าน นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะหน่วยงานหลักของการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมาพันธ์แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 69 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในการป้องกันการเกิดโรคให้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ สู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี และมีความสุขต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนสุขภาพ สําหรับการบริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และแพทย์ทางเลือก โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การบริการตรวจสุขภาพคลินิกโรคซึมเศร้า การตรวจสุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพยุคดิจิทัล และนวัตกรรมกายภาพบำบัด

นอกจากนี้ ยังมีโซนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกิจกรรมด้านสุขภาพ อาทิ กิจกรรมโซนโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก ตลาดนัดสุขภาพ กิจกรรมสาธิตการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด การนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพในรูปแบบ, โซนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ชมฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ การแจกจ่ายกล้าไม้ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การแนะนำการใช้ Application Green Card และชมสวนผักคนเมือง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อสุขภาพทุกช่วงวัย อาทิ การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Hatyai Smart Kids) การประกวดสูงวัยสุขภาพดี (Hatyai Smart Seniors) การประกวดแฟชั่นแฟนซีรีไซเคิล การประกวดปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด Hatyai Cover Dance การประกวดกินผักเพื่อสุขภาพ การประกวดหัวเราะสักนิดเพื่อชีวิตยืนยาว การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และยังมีการแสดงภาคบันเทิงจากวงดนตรีร่มประดู่ ศิลปินจ๊ะ อาร์สยาม อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม หลิว อาจารียา มาลีฮวนน่า หญิงลี และลําไย ไหทองคํา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-22.00 น.สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา


 
เมื่อ: 09:41 น. 7 ก.ย. 62   1433 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
เมื่อ: 15:43คอลัมน์แนะนำ
AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
เมื่อ: 15:10ประชาสัมพันธ์
​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
เมื่อ: 14:00รายงานพิเศษ
ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
เมื่อ: 15:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  2538 ครั้ง
 2. ​“นิพนธ์” มท.2 นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหาดชลาทัศน์ หลังคลื่นลมแรงกัดเซาะชายฝั่ง เป็นเหตุให้ต้นสนอายุเกือบ 100 ปี โค่นล้มจำนวนหลายต้น สั่งการเร่งแก้ไข
  1077 ครั้ง
 3. ​เตือนคลื่นลมแรงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3-7 ธ.ค.เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
  894 ครั้ง
 4. ​ผู้ดูแลเด็กอบต.ยื่นหนังสือส.ส.พยม ช่วยดูแลความมั่นคงทางอาชีพให้ครูท้องถิ่น
  671 ครั้ง
 5. ​BUDDEY FOOD แนะนำตัวพร้อมชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์​
  559 ครั้ง
 6. ​เปิดตัว Sonngkhlamasuk ภาคเอกชนเดินแผนเป็นแม่ทัพผลักดันท่องเที่ยวสงขลาสู่สากล
  557 ครั้ง
 7. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  555 ครั้ง
 8. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกผักบนโต๊ะกันดีกว่า
  502 ครั้ง
 9. ​MGC-ASIA ยกทัพ BMW,MINI,HONDA อัดแคมเปญกว่า 4 ล.รับมอเตอร์เอ็กซ์โป
  495 ครั้ง
 10. ​นศ. มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7
  492 ครั้ง
 1. ​ตัวจริงมาแล้ว ALL-NEW NISSAN ALMERA ชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 2. AIS รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น” ประจำปี 2562
  0 ครั้ง
 3. ​กิมหยงรีวิว พาชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหาดใหญ่ รถร้อนแรงส่งท้ายปี 2019
  0 ครั้ง
 4. ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ
  0 ครั้ง
 5. ​ช่วงหน้ามรสุมของโครงการ 269 ล้าน 3 ปีกับการเติมทรายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์
  0 ครั้ง
 6. ​มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ตามแนวทางของพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม​
  0 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองสำโรง ถวายเป็นพระราชกุศล
  0 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงภารกิจป.ป.ช.พร้อมจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.62
  0 ครั้ง
 9. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
  0 ครั้ง
 10. เริ่มแล้ว "วิ่งรำลึกถึงพ่อ ร.๙" ด่านนอก-สมิหลา
  0 ครั้ง