ข่าวสารบ้านเรา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน“มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อ: 09:41 น. 7 ก.ย. 62   1252 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “4 วัย 4 วิถี สุขภาพดีถ้วนหน้า” มุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีป้องกันการเกิดโรค สู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี และมีความสุข


เมื่อวันนี้ (6 ก.ย.62) ที่เวทีศาลากลางน้ำ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิตสุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (Hatyai Healthy Life 2019) โดยมี กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และภริยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชาชน คือ การมุ่งเน้นให้ประชาชนมีพลานามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นั่นคือเป้าหมายที่สำคัญในการรณรงค์ และส่งเสริมมากยิ่งขึ้น จึงถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อการจัดบริการของเทศบาลในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่การดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยเป็นเรื่องสำคัญ จึงเห็นว่าการจัดงานกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคด้วยการสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตมุมออกกำลังกาย และบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน พร้อมขอขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ในการเป็นองค์กรหลักดำเนินการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพดี หาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้แนวคิด “4 วัย 4 วิถี สุขภาพดีถ้วนหน้า” รวมทั้งขอขอบคุณเครือข่ายสุขภาพ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงที่ให้ความสำคัญร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ ด้วยการสร้างกระแสให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมารักสุขภาพ มุ่งสู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี และมีความสุขต่อไป

ด้าน นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะหน่วยงานหลักของการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมาพันธ์แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 69 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในการป้องกันการเกิดโรคให้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ สู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี และมีความสุขต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนสุขภาพ สําหรับการบริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และแพทย์ทางเลือก โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การบริการตรวจสุขภาพคลินิกโรคซึมเศร้า การตรวจสุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพยุคดิจิทัล และนวัตกรรมกายภาพบำบัด

นอกจากนี้ ยังมีโซนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกิจกรรมด้านสุขภาพ อาทิ กิจกรรมโซนโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก ตลาดนัดสุขภาพ กิจกรรมสาธิตการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด การนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพในรูปแบบ, โซนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ชมฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ การแจกจ่ายกล้าไม้ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การแนะนำการใช้ Application Green Card และชมสวนผักคนเมือง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อสุขภาพทุกช่วงวัย อาทิ การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Hatyai Smart Kids) การประกวดสูงวัยสุขภาพดี (Hatyai Smart Seniors) การประกวดแฟชั่นแฟนซีรีไซเคิล การประกวดปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด Hatyai Cover Dance การประกวดกินผักเพื่อสุขภาพ การประกวดหัวเราะสักนิดเพื่อชีวิตยืนยาว การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และยังมีการแสดงภาคบันเทิงจากวงดนตรีร่มประดู่ ศิลปินจ๊ะ อาร์สยาม อ๊อฟ ดอกฟ้า อาร์สยาม หลิว อาจารียา มาลีฮวนน่า หญิงลี และลําไย ไหทองคํา จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-22.00 น.สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา


 
เมื่อ: 09:41 น. 7 ก.ย. 62   1252 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2704 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1804 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1526 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1524 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1449 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1415 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1388 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง