ข่าวสารบ้านเรา

ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ

เมื่อ: 11:18 น. 16 ก.ย. 62   908 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทุกภาคส่วนรวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสงขลา พร้อมกระตุ้นจิตสำนักให้มีความหวงแหนป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ


(14 ก.ย. 62) นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำเพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาและหน่วยพิทักษ์ป่าผาดำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ท้องที่อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยร่วมกิจกรรมเดินป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมป่า จำนวน 500 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สภาพป่าต้นน้ำผาดำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศชาติ พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน มีจิตสำนึก ตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มีความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังจิตอาสาและความสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำเพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา
มาดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข" วาระที่ 4 พื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์แหล่งทรัพยากร ประเด็นเป้าหมายที่ 8 อนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ป่าผาดำ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลา ที่มีพื้นที่ป่าไม้เพียง 10.94 % ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนดให้มีพื้นที่ป่าที่ 40% ของประเทศ ซึ่งการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ ทำให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่อยากเห็นบ้านของตนเองดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังจากคนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆและความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสงขลา พร้อมกับการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา-อมลรดา-ชัยธวัช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:18 น. 16 ก.ย. 62   908 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10340 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1832 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1609 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1524 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1515 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1479 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1369 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง