เศรษฐกิจบ้านเรา

ไทยลักซ์ ต่อยอดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

เมื่อ: 15:15 น. 26 ก.ย. 62   807 ครั้ง

ไทยลักซ์ ในเครือ พีพี ไพร์ม จับมือภาครัฐ เดินหน้าต่อยอดโครงการ "สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ปี 3/2562 สร้างองค์ความรู้ สู่อนาคตที่ยั่งยืน

(26 ก.ย. 62) ณ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 43 ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานกรรมการบริหาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" ปี 3/2562 สร้างองค์ความรู้ สู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รองผู้กำกับการตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนที่ 43 นายอุทัย องอาจ นักวิชาการประมง คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กล่าวว่า บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า 32 ปีในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมีการดำเนินโครงการฯ ที่เป็นรูปธรรมมามากว่า 13 ปี ทั้งในระดับประเทศ และ ระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ (ESG: Environment, Social and Governance)

"โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย" คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูงยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนสืบไป

พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐ โดยบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง รวมถึงการแนะแนวเทคนิควิธีการเลี้ยงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ กว่า 217 โรงเรียนซึ่งทางโรงเรียน ตชด. จะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งในปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบอาหารสัตว์น้ำ และดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน ตชด. เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 53 โรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จำนวน 25 โรงเรียน 5กองกำกับ ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้ส่งมอบไปแล้ว 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และในวันนี้จะมีการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43 ภาคใต้ อีกจำนวน 7 โรงเรียน โดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนเกิด "พลังใจ" จากความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่ได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน "พลังงาน" จากการได้รับประทานอาหารที่มีแหล่งโปรตีนที่ดี มีคุณค่าจากสัตว์น้ำที่ได้เพาะเลี้ยงด้วยตนเอง "พลังสมอง" จากการเจริญเติบโตสมวัย ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา ของเด็กในวัยเรียน และ "พลังชีวิต"” จากองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพในอนาคต ขยายสู่ชุมชนรอบข้าง ส่งผลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว จิรพัฒน์-วิทยา /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:15 น. 26 ก.ย. 62   807 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10345 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1833 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1611 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1525 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1516 ครั้ง
 6. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1480 ครั้ง
 7. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1398 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1370 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง