ประชาสัมพันธ์

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา นำทัพอาสาสมัครจัดกิจกรรมอาสาสมัครแก้ปัญหาน้ำพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อ: 14:31 น. 27 ก.ย. 62   717 ครั้ง

มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย นำทัพอาสาสมัคร จัดกิจกรรมอาสาสมัครแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก น้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง


พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิด “กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันแนวตลิ่ง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ภายใต้โครงการ “รักน้ำ” โดย มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนเครือข่ายพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลน้อย

พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพิชิต ขันติพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้แทน มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย และ ผจก.ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อาสามัคร ชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลน้อย พนักงาน บมจ.หาดทิพย์ ภาครัฐและสื่อมวลชน จำนวน 300 คน ร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่บริเวณสนามหน้าอาคารศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดังนี้

 • “ปลูกหญ้าแฝก” ระยะทาง 6,000 เมตร ตลอดคันคลองใส้ไก่ เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลอง จำนวน 120,000 ต้น โดยต้นกล้าหญ้าแฝกส่วนหนึ่งมาจาก บมจ.หาดทิพย์ โรงงานพุนพิน จำนวน 13,000 ต้น
 • “เปิดทางน้ำ” ด้วยการกำจัดวัชพืชในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
 • “บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ด้วยการประกอบถังดักไขมันจำนวน 34 ถังให้กับ 34 ครัวเรือน เพื่อลดปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน

ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ควบคู่กับการอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่นและบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่ของตำบลทะเลน้อย และมีผู้ได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน 500 คน พื้นที่การเกษตร 1,463 ไร่”

พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทยได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ฯ ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2561 ที่มูลนิธิโคคา-โคลา ได้เริ่มเข้ามาสนับสนุน การดำเนินงานเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย ภายใต้โครงการ “รักน้ำ” ด้วยการก่อสร้างอาคารยกระดับหน้าท่อและขุดลอกคลองไส้ไก่ ทำให้โครงสร้างน้ำมีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากลุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นลุ่มน้ำย่อยและเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หากสามารถบริหารจัดการน้ำให้ลุ่มน้ำทะเลน้อยบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ทั้งระบายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่จะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไปเอ่อล้น ท่วม ลงทะเลสาปสงขลาได้

สำหรับโครงการ “รักน้ำ” ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย มีเป้าหมาย คือ การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตเครื่องดื่มกลับสู่ชุมชน และธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆได้ร่วมวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาทางแก้ไข และการวัดผลร่วมกัน ปัจจุบันโครงการ “รักน้ำ” ได้สร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยในชุมชนต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กว่า 1 ล้านคน จากพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และพัทลุง

 
เมื่อ: 14:31 น. 27 ก.ย. 62   717 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10334 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1831 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1609 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1524 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1515 ครั้ง
 6. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1480 ครั้ง
 7. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1479 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1409 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1397 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1369 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง