ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา เตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562

เมื่อ: 15:19 น. 1 ต.ค. 62   691 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019" ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา มุ่งขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก


ช่วงบ่ายวันนี้ (1 ต.ค. 62) ที่ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่า และเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019" โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร , นายรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดงรุ่นที่ 3 และประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม , นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม , ดร.จเร สุวรรณชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ผู้แทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา , ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา , ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนสถาบันการศึกษา , ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่สงขลาได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าสำคัญของประเทศในปี พ.ศ.2553 ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้เกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาประกอบกับในปี พ.ศ.2551 เมืองปีนัง และมะละกา ในประเทศมาเลเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก จึงมีการประชุมหารือร่วมกันหลายครั้งร่วมกับนักวิชาการด้านอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเห็นว่าเมืองเก่าสงขลามีศักยภาพสูง พอที่จะยกระดับสู่การเป็นมืองมรดกโลกได้เช่นเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จึงได้เริ่มโครงการ “สงขลา สู่เมืองมรดกโลก” เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัด ประชุมวิชาการนานาชาติเมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลของเอเชีย 2562 “International Symposium on Asian Port Towns and Maritime Trade Route 2019" ในระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ณทัพพ์ดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าต่าง ๆ ในทวีปเอเชียที่เป็นเมืองท่าสำคัญในการค้าทางทะเล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจังหวัดสงขลา ที่มีการติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศมานานนับพันปี เป็นการเผยแพร่ศักยภาพของเมืองเก่าสงขลาในการยกระดับสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกับเมืองท่าอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ปีนัง มะละกา ฮอยอัน ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมประชุม และร่วมสำรวจแหล่งทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2562 ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมนานาชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมสำรวจเมืองเก่าสงขลาเขาแดง อำเภอสิงหนคร , เมืองเก่าสงขลาแหลมสน , สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และบริเวณเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง , การกล่าวสุนทรพจน์ : จากเส้นทางสายไหมสู่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดย ฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย , “อนาคตของเมืองมรดกโลกในประเทศไทย” โดย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมหาไทย อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:19 น. 1 ต.ค. 62   691 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
เมื่อ: 15:49รายงานพิเศษ
​30-31 พ.ค.พบกับ Fantastic 4 Fantastic Deal ทดลองขับ BMW รับแคมเปญพิเศษที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
เมื่อ: 15:05เศรษฐกิจบ้านเรา
บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทางถึง 30 มิ.ย.
เมื่อ: 14:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4245 ครั้ง
 2. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3261 ครั้ง
 3. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2323 ครั้ง
 4. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2285 ครั้ง
 5. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2185 ครั้ง
 6. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2146 ครั้ง
 7. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1942 ครั้ง
 8. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1826 ครั้ง
 9. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1688 ครั้ง
 10. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ภาคใต้
  1662 ครั้ง
 1. ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
  0 ครั้ง
 2. ​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​30-31 พ.ค.พบกับ Fantastic 4 Fantastic Deal ทดลองขับ BMW รับแคมเปญพิเศษที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง
 4. บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทางถึง 30 มิ.ย.
  0 ครั้ง
 5. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 พื้นที่ 4อำเภอสงขลาตอนล่าง
  0 ครั้ง
 6. แปรรูป "แป้งกล้วย" วัตถุดิบธรรมชาติในการทำขนมและแป้งเค้ก ที่แรกที่เดียวในสงขลา ที่บ้านม้าเงย จะนะ
  0 ครั้ง
 7. ​​คว้าโอกาส ช่วงวิกฤต ... ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 8. ​เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
  0 ครั้ง
 9. 26 พ.ค. “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” น้อมรำลึกคุณความดี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 10. สงขลา รับคนไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ 39 รายเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเข้ม พบเข้าข่ายสอบสวนโรค 3 ราย
  0 ครั้ง