ข่าวสารบ้านเรา

นาทวี ผู้ว่าฯ ร่วมดำนาปลูกข้าว "พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์" ส่งเสริมชาวบ้านหวนกลับสู่วิถีดั้งเดิม

เมื่อ: 10:50 น. 30 ต.ค. 62   879 ครั้ง

ผวจ.สงขลา นำพี่น้องชาวไทยพุทธ-มุสลิมในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม "พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่2" เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพชนให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ


(29 ต.ค. 62) ที่ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริยโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการดำนา "พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 2" โดยมีพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายมานิต บริพันธ์ ปลัดอวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอนาทวี พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวลประชาสัมพันธ์จังหวัด นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัด นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร นักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักลงมาเป็นระยะ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการ "พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ที่2" ได้ริเริ่มขึ้นโดยพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ร่วมมือกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิมร่วมกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากกว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้งเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค เหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งโครงการพลิกนาร้างเป็นนารักษ์ เป็นการนำร่องปลูกข้าวบนพื้นที่นาของพระอาจารย์ภัตร อริโย จำนวน 12 ไร่ ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2561 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม "โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์" ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการชักชวนประชาชน เกษตรกร และส่วนราชการ ให้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ การทำนา จากกิจกรรมดังกล่าว ได้ประสบผลสำเร็จตาม
ความคาดหมาย

ปัจจุบันมีชาวบ้านได้หันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น โดยในฤดูนาปีปีนี้มีชาวบ้านได้มาทำนาเพิ่มขึ้นกว่า 300 ไร่ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชาวนาได้มีต้นแบบการทำนาจากการพลิกฟื้นพื้นที่นาร้างเป็นนารักษ์ และที่สำคัญคือได้สร้างความสามัคคี ปรองดองระหว่างชาวบ้านไทยพุทธกับมุสลิม โดยกิจกรรมดำนาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อความมั่นคง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดำนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ ทำนาที่ถูกต้อง และกิจกรรมการดำนาจะช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในชุมชนยิ่งขึ้น

นับได้ว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี โดยเฉพาะเกษตรกรพื้นที่ตำบลนาทวี ตำบลฉาง ตำบลนาหมอศรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้หันมาปลูกข้าวเพื่อนำผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายในช่วงราคายางพาราตกต่ำ หากเหลือก็สามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา-วิทยา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 10:50 น. 30 ต.ค. 62   879 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ศิริโชค เอาจริงสร้างทีมนาทวีซิตี้ พร้อมเปิดคัดนักเตะร่วมทัพสู้ศึกอเมเจอร์ลีก 23 มิ.ย.นี้
นาทวี มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่1,800 ปาล์ม1,500 หลังราคาตกต่ำต่อเนื่อง
อำเภอนาทวี ร่วมกับจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการและกำจัดวัชพืช-ผักตบชวารับหน้าฝน
รองผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่นาทวี
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2468 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2000 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1785 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง