ข่าวสารบ้านเรา

​ผวจ.มอบภาพถ่ายแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 11:01 น. 31 ต.ค. 62   678 ครั้ง

ผวจ. สงขลา มอบภาพถ่ายแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 จำนวน 12 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

(30 ต.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบภาพถ่ายแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 จำนวน 12 ราย โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ จนมีผลงานดีเด่น เป็นผลดีต่อทางราชการและประชาชน

โดยผลการพิจารณาคัดเลือกของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 12 รายและได้เข้าเฝ้าฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มที่ระลึกพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา และได้จัดส่งภาพถ่ายเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและภาพหมู่ฯ ดังกล่าวให้จังหวัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ซึ่งผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ด้านกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นายไพซอล หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา , กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นางไพลิน ปานถาวร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ, กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นางระเบียบ ประยูรนิรามัย หัวหน้าส่วนบริการลูกค้าธุรกิจ สำนักงานไปรษณีย์เขต 9, กลุ่มผู้นำท้องที่ ได้แก่ นายมหัมหมัดซิเกต บินหรีม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนเภา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, กลุ่มผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายประสิทธิ์ เรืองเนียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์,

กลุ่มผู้นำศาสนา ได้แก่ นายอับดุลเลาะ ใจดี อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านตาโล๊ะ หมู่ที่ 8 อำเภอสะเดา, กลุ่มสตรี ได้แก่ นางวาสนา สารวรางกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสำนักแต้ว, กลุ่มสมาชิกอาสาพัฒนา ได้แก่ นายหลี ลาเม๊าะ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปากบาง อำเภอเทพา, กลุ่มที่มีบทบาทด้านส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นางนิจพร บุญเรืองรุ่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา กลุ่มองค์กรมูลนิธิต่างๆได้แก่ พระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ประธานกรรมการมูลนิธิพระวิเชียรโมลีฯ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับแทน

สำหรับกลุ่มสื่อสารมวลชน ได้แก่ นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา, กลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ซึ่งติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมรับได้ในครั้งนี้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา-อมลรดา/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:01 น. 31 ต.ค. 62   678 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2469 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2002 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1785 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง