ข่าวสารบ้านเรา

ทม.เขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562

เมื่อ: 11:01 น. 2 พ.ย. 62   1012 ครั้ง

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง


(1 พ.ย. 62) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายจรัญ ย่องนุ่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์ ยานพาหนะในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและทางส่วนราชการ

จากนั้นนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ได้มอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้ชุดปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยมกำลังพล รวมทั้งปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ รถกู้ชีพกู้ภัย เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ทัพเรือภาคที่ 2, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5, สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา, เทศบาลตำบลพะวง, เทศบาลนครสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา เป็นต้น

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมที่พักผ่านคือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป มีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้น และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนเป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 และคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์ ตั้งแต่ยามปกติและเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับวางแผน สั่งการ วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากภัยพิบัติต่างๆ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแจกกระสอบทราย การสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำสะอาด รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:01 น. 2 พ.ย. 62   1012 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2468 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2000 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1785 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง