ข่าวสารบ้านเรา

ทม.เขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562

เมื่อ: 11:01 น. 2 พ.ย. 62   1177 ครั้ง

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง


(1 พ.ย. 62) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายจรัญ ย่องนุ่น หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์ ยานพาหนะในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและทางส่วนราชการ

จากนั้นนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ได้มอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานให้ชุดปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยมกำลังพล รวมทั้งปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ รถกู้ชีพกู้ภัย เรือยางพร้อมเครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการกู้ภัย ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ทัพเรือภาคที่ 2, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5, สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา, เทศบาลตำบลพะวง, เทศบาลนครสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา เป็นต้น

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมที่พักผ่านคือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป มีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้น และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนเป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 และคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์ ตั้งแต่ยามปกติและเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับวางแผน สั่งการ วิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากภัยพิบัติต่างๆ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแจกกระสอบทราย การสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำสะอาด รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:01 น. 2 พ.ย. 62   1177 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​นักปั่นกว่า 500 ชีวิต ร่วมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการหารายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนาม
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​รองผู้ว่าฯ นำทัพนักวิ่งกว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เมื่อ: 15:40ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา
บ้าน​ประกายทอง วิลเลจ เปิดพื้นที่ความสุขบนทำเลทองสายสนามบิน
เมื่อ: 15:07เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน
  15918 ครั้ง
 2. คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pretest โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  4617 ครั้ง
 3. สงขลา ขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​
  1913 ครั้ง
 4. ​"ปุ๊ก ญาติกา แก้วบริสุทธิ์" ลูกหม้อจากสงขลา หล่อหลอมประสบการณ์ 27 ปี สู่ ผอ.ททท.ชุมพร
  1633 ครั้ง
 5. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 22 ทีมทั่วไทยร่วมโชว์กึ๋นธุรกิจ
  1308 ครั้ง
 6. ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พาสื่อเยี่ยมชม ผลงานวิจัย ใช้งานได้จริง มุ่งช่วยเหลือชุมชน
  1260 ครั้ง
 7. ​จัดครั้งแรก“ปั่นเพื่อน้อง ญ.ว.” 16 ก.พ.นี้ หาทุนสนับสนุนการเรียนการสอน
  1234 ครั้ง
 8. ​ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองกาญฯ ทุ่งใหญ่ - น้ำน้อย เราก็มี สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ใครๆก็ไปเที่ยว
  1081 ครั้ง
 9. นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ทำถนนด้วยยางพารา-ปูพื้นสระน้ำ เพิ่มมูลค่าให้ภาคเกษตรกรรม
  1079 ครั้ง
 10. สายปั่นเตรียมพร้อม การแข่งขันจักยาน "THAI ANGEL CYCLING 2020" 8 มีนาคม 2563
  1062 ครั้ง
 1. ​นักปั่นกว่า 500 ชีวิต ร่วมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการหารายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนาม
  0 ครั้ง
 2. ​รองผู้ว่าฯ นำทัพนักวิ่งกว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
  0 ครั้ง
 3. จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท
  0 ครั้ง
 4. บ้าน​ประกายทอง วิลเลจ เปิดพื้นที่ความสุขบนทำเลทองสายสนามบิน
  0 ครั้ง
 5. ​ตั้ง SCEB ดันสงขลาสู่ไมซ์ซิตี้ เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ
  0 ครั้ง
 7. รองผู้ว่าฯ เปิดงานชุมนุมลูกเสือ “ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี 60 ปี แจ้งวิทยา
  0 ครั้ง
 8. สงขลา จัดกิจกรรม “สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจิตอาสา รวมใจสู้ไวรัสโควิด-19” มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้บริการ​
  0 ครั้ง
 9. กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.ตชด.บ้านชายควน ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 10. สตูลเปิดงาน ‘OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน’ (ไทย - มาเลเซีย) ขานรับนโยบายรัฐฯ เดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระหว่าง 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
  0 ครั้ง