ข่าวสารบ้านเรา

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

เมื่อ: 14:24 น. 13 พ.ย. 62   357 ครั้ง

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ มุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพปัญหา


วันที่ (13 พ.ย. 62) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัด หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังลดความซ้ำซ้อนในการจัดบริการสาธารณะของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ และเป็นการเพิ่มบทบาทและอำนาจการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การจัดบริการสาธารณะ การกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง การถ่ายโอนภารกิจ ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน และชุมชนมากที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ

โดยโครงการฯ จะให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนวัตกรรมภาครัฐ (GOV Lab) ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แนวทางการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ บทบาทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับถ่ายโอนภารกิจตามร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 และกลไกการขับเคลื่อนและภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ

สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:24 น. 13 พ.ย. 62   357 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อ: 12:47G-SPECIAL
เชิญชวนติดตามหลากสาระใน “งาน ม.อ.วิชาการ ออนไลน์ 63” ที่แรกของภาคใต้ 16 สิงหาคมนี้ ทาง Facebook: PSUconnext
เมื่อ: 12:17ประชาสัมพันธ์
​33 ปีงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ยืนหยัด “สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น”
เมื่อ: 14:35รอบรั้วการศึกษา
รมช.ศธ.เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน
เมื่อ: 14:22รอบรั้วการศึกษา

 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  995 ครั้ง
 2. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  814 ครั้ง
 3. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  713 ครั้ง
 4. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  640 ครั้ง
 5. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  629 ครั้ง
 6. ​สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ก้าวสู่เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ
  620 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  592 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  584 ครั้ง
 9. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  559 ครั้ง
 10. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  470 ครั้ง
 1. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
  0 ครั้ง
 2. เชิญชวนติดตามหลากสาระใน “งาน ม.อ.วิชาการ ออนไลน์ 63” ที่แรกของภาคใต้ 16 สิงหาคมนี้ ทาง Facebook: PSUconnext
  0 ครั้ง
 3. ​33 ปีงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ยืนหยัด “สืบสาน สร้างสรรค์ อารยธรรมพื้นถิ่น”
  0 ครั้ง
 4. รมช.ศธ.เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน
  0 ครั้ง
 5. สงขลา เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ชวนคนไทยเป็นฮีโร่ ด้วยการบริจาคโลหิตรับ “หน้ากาก Blood Hero” Limited Edition เป็นที่ระลึก
  0 ครั้ง
 7. เกษตรเขต 5 เลือกแปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ
  0 ครั้ง
 8. จับมือภาคเอกชนเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวสงขลา วางแผนจัดงานอีเว้นท์ยาวข้ามปี
  0 ครั้ง
 9. พสกนิกรร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  0 ครั้ง
 10. ​แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวชายแดนและแผนการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
  0 ครั้ง