ข่าวสารบ้านเรา

​มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล และสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดการเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อ "มหันตภัย...คอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต"ครั้งที่ 5

เมื่อ: 12:18 น. 28 พ.ย. 62   603 ครั้ง

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล และสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดการเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “มหันตภัยคอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต” เดินหน้าปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา รู้ถึงพิษภัยการทุจริต พร้อมปลูกฝังค่านิยมประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐในการยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน


วันนี้ (28 พ.ย. 62) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “มหันตภัยคอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตจริต จะต้องดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน รู้รับผิดชอบชั่วดีสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องเน้นย้ำในการเป็นคนดีมีวินัย เป็นคนเก่ง และการบริหารจิตใจให้มีความสุข เมื่อทุกอย่างดำเนินการควบคู่กันไป จะทำให้คนเราไม่รู้สึกอยากได้ในสิ่งที่เกินตัว เกินความจำเป็น และจะไม่เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นอย่างเช่นปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนิสิตนักศึกษาได้มีความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยได้มีการนำเนื้อหาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรจุไปในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้าน ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล และสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อต่อต้านการทุจริต เป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้รู้ถึงพิษภัยของการทุจริต เป็นการปลูกฝังค่านิยมประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐในการยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งทางสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่น ๆ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ และเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกัน ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “มหันตภัยคอรัปชั่น 4.0 นักศึกษาวัยใส ต้านภัยทุจริต” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 , ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา , นายสมประสงค์ โขมพัตร อนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล โดยในช่วงท้ายของการเสวนาได้มีการเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามของผู้ฟังการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สุธิดา พฤกษ์อุดม /ข่าว/ภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 12:18 น. 28 พ.ย. 62   603 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
สงขลา เปิดงาน “เที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 18:04เศรษฐกิจบ้านเรา
​สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น
เมื่อ: 14:17ข่าวสารบ้านเรา
​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
เมื่อ: 16:07รายงานพิเศษ
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  658 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  533 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  462 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  456 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  415 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  367 ครั้ง
 7. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  255 ครั้ง
 8. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  221 ครั้ง
 9. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  164 ครั้ง
 10. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  163 ครั้ง
 1. สงขลา เปิดงาน “เที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 2. ​สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น
  0 ครั้ง
 3. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  0 ครั้ง
 4. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 5. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 6. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 7. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 8. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 9. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 10. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง