ข่าวสารบ้านเรา

ชาวประมงสงขลา บุกศาลากลางยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ

เมื่อ: 15:53 น. 6 ธ.ค. 62   1018 ครั้ง

สมาคมประมงจังหวัดสงขลา เข้ายื่นหนังสือต่อนายมารุต สัสดีพันธ์ รอง ผอ.ศรชล. เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการประมง 11 ข้อ

( 6 ธ.ค.62) นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยการเสนอ 11 ประเด็น เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ

1.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคำสั่งต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงมาเพิ่มเติมขึ้นอีกยกเว้นการออกกฎระเบียบประกาศคำสั่ง ที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง
2.ขอให้การเสนอแก้ไขกฎหมาย พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้
3.ขอให้รัฐบาลดำเนินการการประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยมีขอให้รัฐบาลการตั้งประมาณจำนวน
1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณในการนำเรือประมงออกนอกระบบ
4.ขอให้รัฐบาลรัฐการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ ชาวประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้
5. ขอให้กรมประมงกรมจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พรก. การประมง พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงโดยเร่งด่วนภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้
6.จะให้ยกเลิกแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว
7. เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีอยู่บายให้ติด VMS เช่นการชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี
8.ขอให้หยุดการนำเข้าจากต่างประเทศโดยด้วยไม่ปฏิบัติตามหลักตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ของชาวประมงทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจริงตกต่ำเพราะมีการนำเข้าน้ำแบบเสรี ไร้การควบคุม มาสต๊อกไว้เป็นห้องเย็นหมดแล้ว ดังนั้นจึงต้องแก้ไขระเบียบกรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถนำเข้าสัตว์น้ำได้เสรี มีมาตรการ ปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ
9.ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5ปีแล้ว เนื่องจากการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี
10.ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันบังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด (fleet Card) จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที
11.ขอให้ทบทวนผลกระทบกับชาวประมงกรณีบังคับใช้กฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมโดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในส่วนกลาง จะต้องดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจังหวัดสงขลาจะส่งเรื่องทั้งหมดไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ฟารีด้า รอดกุบ //ข่าว ประชา – อรรคพงษ์ /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:53 น. 6 ธ.ค. 62   1018 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20416 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5336 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1671 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1297 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1283 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง