ประชาสัมพันธ์

​เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard

เมื่อ: 15:39 น. 18 ธ.ค. 62   601 ครั้ง

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT นำแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ สนับสนุนเกษตรกรไทยที่ Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77

18 ธันวาคม 2562: เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม IoT ของประเทศ เดินหน้าสร้างสรรค์เทคโนโลยี IoT และแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ช่วยสนับสนุนด้านเกษตรกรรมของไทยต่อเนื่อง ล่าสุด จับมือแสนสิริร่วมกับไร่กำนัลจุล และ Co-Growing Partner กว่า 40 เจ้า สร้างประโยชน์บนพื้นที่กลางเมืองกว่า 15 ไร่ เป็น Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ย่านสุขุมวิท 77 สร้างโรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green House ควบคุมการทำงานผ่านระบบฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมดูแลการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ รวมทั้ง ติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศและวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 เพื่อเป็นการสาธิตนวัตกรรมด้านการเกษตรบนสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อคนไทย ตลอดจนนำเสนอความสะดวกสบายในการสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวง่ายเพียงปลายนิ้ว ผ่านแพลตฟอร์ม iFarm อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนเมืองได้สัมผัสประสบการณ์และเข้าถึงผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนด้วยกระบวนการทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของเอไอเอส ภายใต้แนวคิด Digital for THAIs อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน สำหรับแพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Intelligent Farm (iFarm) เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการบริหารจัดการดูแลฟาร์มได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมผลผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ช่วยจุดประกายให้คนไทย โดยเฉพาะคนเมือง ได้เรียนรู้และสัมผัสกับ Digital Ecosystem ที่เอื้อต่อภาคธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร และเน้นย้ำให้เห็นว่า เรื่อง Green คือเรื่อง ใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ ภายใต้ระบบนิเวศเดียวกัน”

สำหรับ แพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ที่เอไอเอสนำมาสนับสนุนด้านเกษตรกรรม บนพื้นที่ Greenovation Park ใน Sansiri Backyard @T77 Community สุขุมวิท 77 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

1. โรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green house โรงเรือนปลูกเมล่อน ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ สามารถปรับลดอุณหภูมิภายในให้ต่ำลงได้ถึง 4 - 8 °C พร้อมเชื่อมต่อระบบเซนเซอร์วัดผลแบบไร้สาย และเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมดูแลผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ (iFarm) ทำให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

2. การปลูกผักในระบบแปลงเปิด สามารถวัดความชื้นในดินแบบไร้สาย บนแปลงผักแบบเปิด และระบบวาล์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย ควบคุมด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ iFarm ผ่านโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้การดูแลแปลงผักขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปวัดในจุดที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

3. สถานีวัดสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น PM2.5 แสดงผลการวัดบน iFarm Dashboard แบบเรียลไทม์ ให้ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจสภาพภูมิอากาศอย่างง่ายได้

พบกับแพลตฟอร์มฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ได้แล้ววันนี้ ที่ Greenovation Park ใน Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน สวนผักและผลไม้ออร์แกนิคยักษ์บนพื้นที่รอพัฒนา 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 77 ซอยอ่อนุช 1/1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00-19:00 น.

เกี่ยวกับ Sansiri Backyard @T77 Community

Sansiri Backyard @T77 Community คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ย่านสุขุมวิท 77 เป็น 1 ในโปรเจคที่ต่อยอดมาจากพันธกิจ Sansiri Green Mission ในด้าน Sustainability สู่แนวคิด Sansiri Backyard ภายใต้หลัก 3Gs ได้แก่ Green-Grow-Give เปลี่ยนพื้นที่รอการพัฒนากว่า 15 ไร่ (Landbank) ที่ T77 Community เป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิค และสร้าง-ปลูก-แบ่งปันผลผลิตสู่สังคมเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ พร้อมจุดประกายคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อชุมชนและสังคม ผ่านการขยายวิสัยทัศน์ Sansiri Green Mission ไปสู่ Co-Growing Partner กว่า 40 เจ้า มาร่วมสร้างจุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตโลกของเรา

#SansiriBackyard #SansiriBackyardT77 #SansiriGreenMission

***********************************************

ข้อมูลเพิ่มเติม Digital Solution โดย AIS ภายใน Sansiri Backyard @T77 Community

1.โรงเรือนอัจฉริยะ Intelligent Green house

เป็นโรงเรือนเพาะปลูกแบบ 2 in 1 ขนาด 6*15 เมตร ที่สามารถปรับรูปแบบลักษณะโรงเรือนผ่านระบบ iFarm โดยทำงานด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรดูแลฟาร์มได้อย่างง่ายดายผ่านมือถือ และคอมพิวเตอร์ ได้จากทุกที่ โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้

a.Dashboard แสดงสถานะพืชที่ปลูก อุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์ม และรายงานผลการวัดแบบ Real Time

b.Remote สั่งงาน ควบคุมการเปิด-ปิด แบบ Manual ผ่าน Internet ได้จากทุกที

c.ระบบสั่งงานแบบตั้งเวลา เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

d.ระบบสมองกลอัจฉริยะ เกษตรกรสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ทำงานตามเงื่อนไข Sensor ได้ง่ายๆ

อุปกรณ์การวัดและควบคุมการเพาะปลูก

โดยใช้ AIS NB-IoT สาหรับการวัดความชื้นในดิน ความเข้มข้นการให้ปุ๋ย และค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำ และใช้ AIS 4G เชื่อมต่อระบบกล้องความละเอียดสูง พร้อมระบบควบคุมการทำงานทั้งระบบ

a.วัดอุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน

b.วัดความชื้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน

c.วัดความชื้นในดิน

d.วัดความเข้มข้นของปริมาณสารละลาย (ปุ๋ยชีวภาพ)

e.วัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ

f.ระบบอุปกรณ์จ่ายน้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติ

g.ระบบพัดลมระบายอากาศ

h.ระบบปั้มน้ำคลูลิ่งแพด เพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน

i.ระบบกล้องเพื่อดูการเจริญเติบโต แบบ real-time เชื่อมต่อผ่านโครงข่าย AIS 4G เพื่อเฝ้าดูการเจริญเติบโต และตรวจสอบดูแลฟาร์มได้ตลอดเวลา

2. ระบบ Sensor แปลงผัก โรงเลี้ยงสัตว์ และวาว์วน้ำไฟฟ้าแบบไร้สาย

ควบคุมด้วยสมองกลฟาร์มอัจฉริยะ Intelligent Farm (iFarm) เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายผ่าน AIS 4G ทำให้การดูแลแปลงผักที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย และโดยไม่ต้องเดินสายไฟเชื่อมต่อ ทำให้เกษตรกรสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปวัดในจุดที่ต้องการได้ด้วยตัวเอง

3. Farm Weather Station

สถานีวัดสภาพอากาศในบริเวณ Backyard และวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในบริเวณโครงการ และแสดงผลการวัดบน iFarm Dashboard แบบ real-time ผ่าน AIS NB-IoT ให้ประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจสภาพภูมิอากาศอย่างง่ายได้

 
เมื่อ: 15:39 น. 18 ธ.ค. 62   601 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
เมื่อ: 14:18รายงานพิเศษ
​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เมื่อ: 13:15รอบรั้วการศึกษา
​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
เมื่อ: 10:41ข่าวสารบ้านเรา
ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
เมื่อ: 10:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมช่วยเหลือผู้ปกครองจากโควิด-19
  3107 ครั้ง
 2. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  1678 ครั้ง
 3. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  1331 ครั้ง
 4. ​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง
  1055 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ สงขลา แนะประชาชนอย่าตื่นตระหนก หลังประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เริ่ม 3 เมษายน 2563
  542 ครั้ง
 6. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  498 ครั้ง
 7. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  431 ครั้ง
 8. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  381 ครั้ง
 9. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  222 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  218 ครั้ง
 1. ​04-04-63 สถานการณ์ COVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสม 37 ราย เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สิงหนคร-สะเดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
  0 ครั้ง
 2. ​คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. พัฒนาหน้ากากผ้ารูปทรง 3มิติ ฆ่าเชื้อโรค เตรียมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
  0 ครั้ง
 3. ​ปล่อยแล้ว เต่าทะเลที่ติดอวนชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ หลังได้รับการรักษาตัวแข็งแรงดี
  0 ครั้ง
 4. ปภ.เขต 12 เร่งแจกจ่ายน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงหน้าแล้งพื้นที่สะเดาและนาหม่อม
  0 ครั้ง
 5. เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในภาวะวิกฤติ Covid-19
  0 ครั้ง
 6. ​ตำรวจภูธรภาค 9 สนธิกำลังทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.สงขลา ปล่อยแถวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กฟผ. มอบอุปกรณ์สู้ภัย COVID-19 ให้ โรงพยาบาลจะนะ และสำนักงานสาธารณสุขจะนะ
  0 ครั้ง
 9. ​สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมคัดกรองผู้โดยสารป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 10. 03-04-63 รายงานCOVID-19 สงขลา ผู้ป่วยสะสมคงที่ 34 ราย รอผลตรวจ 22 ราย
  0 ครั้ง