ข่าวสารบ้านเรา

ผู้ว่าฯ มอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562 แก่องค์กรภาครัฐ

เมื่อ: 16:10 น. 28 ม.ค. 63   730 ครั้ง

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร" ประจำปี 2562 แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสวยสะอาด ในประเด็น "สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้าปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก" ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด


(28 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร" ประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอทั้ง 16 อำเภอโดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา และนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563

นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2556 เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในประเด็นการจัดการอันตรายจากโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์สด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยเริ่มในปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปีปัจจุบัน ปรากฏผลพบว่านอกจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 216 แห่ง ร่วมกันเป็นพื้นที่ปลอดโฟมต้นแบบทุกแห่ง และยังได้เสริมสร้างหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงสถานประกอบการด้านอาหาร เช่น ตลาด ร้านอาหาร ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด " ปลอดโฟม" ได้อีกจำนวน 971 แห่ง

อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหารยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะโฟมและพลาสติก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2563 จึงได้กำหนดแผนรณรงค์ต่อเนื่องโดยเพิ่มเกณฑ์ข้อกำหนด "ลดพลาสติก"เพื่อร่วมขับเคลื่อนตามประเด็นวาระพัฒนาจังหวัดสงขลาสวยสะอาด ในประเด็น "สงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้าปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก" และสอดรับกับการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการขยะแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562-2570 ในการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โฟมและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สำหรับองค์กร ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ "ปลอดโฟม" เฉพาะในปี 2562 จำนวน 361 แห่ง กำหนดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณในวันนี้ จำนวน 20 หน่วยงาน โดยมอบให้หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนราชการระดับจังหวัด รวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และมอบให้นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ระดับพื้นที่ จำนวน 357 แห่ง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว
อรรคพงษ์ – ชลิตา / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 16:10 น. 28 ม.ค. 63   730 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าฯ ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 และการช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
​ส.ส.เดชอิศม์ เสนอตั้งกรรมการพัฒนาจังหวัด-ผลักดันเปิดทางขุดลอกทะเลสาบสงขลา
​พ่อเมืองสงขลา นำร่อง ปลูกพืช ปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยวิกฤตโควิด-19
ผู้ว่าฯ ประชุมร่วมภาคธุรกิจ หารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดในช่วงวิกฤตโควิด-19
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เมื่อ: 08:11ข่าวสารบ้านเรา
ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
เมื่อ: 07:14รายงานพิเศษ
ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
เมื่อ: 15:49รายงานพิเศษ

 1. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  4298 ครั้ง
 2. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  4019 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพเยี่ยมของไทย จัดอันดับโดย RUR
  3290 ครั้ง
 4. ชาวสวนยางเฮ ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามนโยบายรัฐ แนะเร่งขึ้นทะเบียนแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกภายใน 15 พ.ค.
  2339 ครั้ง
 5. ​อาสาสร้างสุข "สร้างบ้านใหม่ให้ป้าเดือน" สังคมเล็กๆ กับการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่
  2291 ครั้ง
 6. ส่องผลงาน 3 ท้องถิ่นใหญ่ "ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก" ทำงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
  2210 ครั้ง
 7. สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุด 6-15 พ.ค. 63 หวังให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยา
  2161 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมเซ็นทรัลเฟสติวัล ย้ำชัดมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด
  1949 ครั้ง
 9. ​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  1898 ครั้ง
 10. ​ห้างดังทั่วหาดใหญ่พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแบบ New Normal 17 พ.ค.นี้
  1744 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ สางปมขัดแย้งการออกโฉนดที่ดินวัดกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  0 ครั้ง
 2. ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ม.สงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่ายจัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ให้ครูอาชีวะในพื้นที่ภาคใต้
  0 ครั้ง
 4. ​27-05-63 พบชาวไทยที่เดินทางกลับจากซาอุฯ ผ่านดาปาดังฯติดโควิด-19 อีก 6 ราย
  0 ครั้ง
 5. ​30-31 พ.ค.พบกับ Fantastic 4 Fantastic Deal ทดลองขับ BMW รับแคมเปญพิเศษที่มิลเลนเนียม ออโต้ เท่านั้น
  0 ครั้ง
 6. บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทางถึง 30 มิ.ย.
  0 ครั้ง
 7. ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 พื้นที่ 4อำเภอสงขลาตอนล่าง
  0 ครั้ง
 8. แปรรูป "แป้งกล้วย" วัตถุดิบธรรมชาติในการทำขนมและแป้งเค้ก ที่แรกที่เดียวในสงขลา ที่บ้านม้าเงย จะนะ
  0 ครั้ง
 9. ​​คว้าโอกาส ช่วงวิกฤต ... ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 10. ​เกษตรภาคใต้ปลื้ม ยอดขายสินค้าภาคใต้ ตลาดเกษตรออนไลน์ พุ่งกว่า 3 ล้านบาท
  0 ครั้ง