ข่าวสารบ้านเรา

พร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คุมเข้มจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยเทอร์โมสแกน

เมื่อ: 15:06 น. 29 ม.ค. 63   1946 ครั้ง

จังหวัดสงขลา พร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คุมเข้มจุดคัดกรองผู้โดยสารทั้งทางบก ทางอากาศด้วยเทอร์โมสแกน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

“ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เริ่มมีการระบาดในตลาดขายอาหารทะเล เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2562 มาจนถึงขณะนี้รวมระยะเวลาราว 2 เดือน พบว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ไปในหลายประเทศ ขณะที่จีนที่เป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อไวรัสมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่า 6,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 132 ราย และประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวน14 ราย เป็นชาวต่างชาติ 13 ราย และชาวไทย 1 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

“ไวรัสโคโรนา” เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและรุนแรงจนเกิดภาวะปอดบวม ปอดอักเสบ ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ โดยอาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หากเราถูกไอ จาม รดหน้า จะต้องระวังบริเวณเยื่อบุตาด้วยเนื่องจากเชื้อไวรัสแพร่กระจายออกมา ไม่ได้เข้าในเยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุริมฝีปากเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเข้าทางเยื่อบุตาได้ หรือที่มือเราไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู พื้นโต๊ะ เก้าอี้ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไอจาม รดใส่ไว้ที่พื้นผิว แล้วนำมือมาขยี้ดวงตาก็สามารถติดเชื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุใดของร่างกายสามารถรับเชื้อโรคต่างๆ เข้าไปในร่างกายได้ทั้งหมด แม้กระทั่งการที่เราใช้มือถอดหน้ากากอนามัยที่มีละอองของเชื้อโรคอยู่ผิวนอกของหน้ากาก แล้วไม่ได้ล้างมือก็สามารถเป็นการนำเชื้อได้เช่นกัน

สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือไวรัสโคโรน่า อย่างแรกเมื่อมีชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนเดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีด่านชายแดนที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งทางอากาศ ณ สนามบินหาดใหญ่และทางบก ณ ด่านชายแดนที่อำเภอสะเดา โดยจะมีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยหรือเดินทางมายังจังหวัดสงขลา ในเบื้องต้นจะคัดกรองสายการบินที่มาจากประเทศจีน ซึ่งในส่วนของสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่สายการบินที่มาจากเมืองเฉงตู เดินทางเข้ามาในวันที่ 31 มกราคม วันที่ 5 และ วันที่10 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้โดยสารประมาณ 215 คน ซึ่งขณะนี้สนามบินนานาหาดใหญ่ได้ทำการยกเลิกเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

และที่ผ่านมาได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสาร ทั้งในด้านประวัติ การคัดกรองผู้โดยสารด้วยเทอร์โมสแกน การแจกบัตรเฝ้าระวังสุขภาพหรือที่เรียกว่า Health Beware Card ให้กับทุกคนที่จะดูแลตัวเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะมีด่านที่ตรวจเช็ค หากตรวจพบว่ามีไข้สูงเกิน 38 องศาก็จะเจ้าหน้าที่คอยคัดแยกออกมา เพื่อที่จะนำส่งไปยังโรงพยาบาลทันทีและแยกโรค เพื่อไม่ให้สัมผัสกับผู้เดินทางอื่น ขณะที่ทางโรงพยาบาลทุกแห่งได้มีการจัดเตรียมห้องแยกโรคไว้อย่างเพียงพอ ในกรณีที่คนไข้ที่มีอาการไม่ชัดเจนก็จะอยู่ห้องแยกโรคทั่วไป ส่วนคนไข้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้ออย่างแน่นอนก็จะคัดแยกไปยังห้องพิเศษหรือห้องความดันลบซึ่งได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า อาการของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. มีไข้สูงเกิน 38 องศา 2. มีอาการเหมือนไข้หวัด มีน้ำมูก ไอ ปวดเมื่อยและเจ็บคอ 3 . มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเกิดโรค เช่นกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น หรือเมืองที่ถูกประกาศใน 14 เมืองของประเทศจีน สถานที่ที่จำหน่ายสัตว์ป่าและเคยดูแลสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ

สำหรับแนวทางการป้องกัน หากมีแผนไปประเทศที่โรคระบาดอยู่ ถ้าไม่จำเป็นให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีความผิดปกติทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด อยู่ห่างจากคนที่ไอหรือจาม 180 เซนติเมตร เพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่จะกระจายออกมา หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่ชุมชนหรือคนหนาแน่น และกินร้อน ช้อนกลาง อาหารปรุงสุก พักผ่อนให้เพียงพอ

ทั้งนี้หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 
เมื่อ: 15:06 น. 29 ม.ค. 63   1946 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​สธ.สงขลา เชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคโควิด - 19
อนุทิน เยี่ยมด่านกักตัวตม.สะเดา ยืนยันว่าโรงพยาบาลสนามในศูนย์ฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
สธ.สงขลา ติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาอย่างใกล้ชิด เตรียมจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
สธ.แจ้งเตือนระวังการสัมผัสแมงกะพรุนพิษบริเวณชายหาดสมิหลาและเกือบทุกชายหาดของจังหวัดสงขลา
Tags: สธ.
ข่าวล่าสุด
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34452 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3131 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1765 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  707 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  651 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  610 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  593 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  445 ครั้ง
 9. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  382 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  376 ครั้ง
 1. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 2. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 3. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 5. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 6. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 7. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 8. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 9. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง