จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท


22 ก.พ. 2563

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนามในการกระตุ้นพัฒนาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก


(21 ก.พ. 63) ที่ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา นางสาวประทีป เล่งน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาและนางสาวปิยวรรณ วารีกุล ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนามในการกระตุ้นพัฒนาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา ดำเนินงานการจัดกิจกรรม จัดงานปั้นร่วมปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท ประกอบด้วย 1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2.การได้ยิน 3.ทางสติปัญญา 4.ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5.ทางการเรียนรู้ 6.ฟังการพูดและภาษา 7.ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8.ออทิสติกและ9.พิการซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างโดมคลุมสนามวิ่งกระตุ้นการพัฒนาการของเด็กและเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยใส่ใจการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สอดรับกับวาระสงขลาเมืองกีฬา (Sports City)

สำหรับการจัดงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณสวนสาธารณะแห่งใหม่ (ลานจอดรถบริเวณสวนสาธารณะ) ใกล้โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และจะมีพิธีการเปิดในวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานชมรมจักรยานจังหวัดสงขลาร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน

ในส่วนของเส้นทางการปั่นจักรยาน เริ่มจุดสตาร์ทบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ ปั่นเลียบชายหาดชลาทัศน์ เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสำโรง ปั่นต่อไปยังเส้นทางสงขลา-นาทวี ผ่านบ้านด่าน ถึงแยกอ่างทองปั่นตรงไป ผ่านทุ่งหวัง และปั่นต่อไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดการปั่น รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร
ทั้งนี้ นักปั่นหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้ลงทะเบียน 100 คนแรกจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกและอีก 200 คนที่ลงทะเบียนจะได้รับกระป๋องน้ำที่ระลึก นอกจากนี้นักปั่นสามารถบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของ รายได้ทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งหมด หรือร่วมสมทบทุนโดยตรงได้ที่บัญชี "งานระดมทุนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 678-3-18979-1


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์ - ฟารีด้า/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา