​นักปั่นกว่า 500 ชีวิต ร่วมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการหารายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนาม


23 ก.พ. 2563

นักปั่นจักรยานทุกเพศทุกวัยกว่า 500 ชีวิต ร่วมกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนาม ซึ่งใช้เสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนองนโยบายสงขลาเมืองกีฬา (Sports City)


(23 ก.พ. 63) ที่บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดกิจกรรมปั่นร่วมบุญปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโดมคลุมสนามใช้เสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีนายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ ผู้ช่วยกกท.สงขลา/เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ตลอดจนนักกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปั้นร่วมปันน้ำใจแก่เด็กพิการ 9 ประเภท ประกอบด้วย 1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2.การได้ยิน 3.ทางสติปัญญา 4.ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5.ทางการเรียนรู้ 6.ฟังการพูดและภาษา 7.ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8.ออทิสติกและ9.พิการซ้อน ทั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างโดมคลุมสนามซึ่งใช้เสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กและเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยใส่ใจการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สอดรับกับวาระสงขลาเมืองกีฬา (Sports City)

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยาน เริ่มจุดสตาร์ทบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ ปั่นเลียบชายหาดชลาทัศน์ เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสำโรง ปั่นต่อไปยังเส้นทางสงขลา-นาทวี ผ่านบ้านด่าน ถึงแยกอ่างทองปั่นตรงไป ผ่านทุ่งหวัง และปั่นต่อไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดการปั่น รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ ซึ่งรายได้ทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งหมด หรือร่วมสมทบทุนโดยตรงได้ที่บัญชี "งานระดมทุนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 678-3-18979-1

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา