ประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว!!! นิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st”

เมื่อ: 14:05 น. 25 ก.พ. 63   937 ครั้ง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” จัดแสดง 43 ผลงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563 ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Mill ถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


(24 ก.พ. 63) ที่ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Mill ถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” โดยมี พลโท สุริยะ สมิทธิ ผู้แทนหอศิลป์สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล (ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร , อาจารย์ดร.จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ , อาจารย์ธีติ พฤกษ์อุดม , อาจารย์กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล , นายธนัชชัย ทองกรด ในนามนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ที่สนใจในงานศิลปะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลิตบัณฑิตและบริหารการจัดการเรียนการสอน โดยคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ และสามารถนำไปบูรณาการสู่การจัดการศึกษาในบริบทสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชน ท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของหลักวิชาการได้อย่างเหมาะสม ในรูปแบบของ "โครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์"การจัดทำโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ และนำไปสู่การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะที่เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อม และผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ช่วยกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าทางศิลปะ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการ เป็นเวทีที่สนับสนุนให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” เพื่อให้นิสิตได้ถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลายและเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) นำมาจัดแสดงผลงานศิลปะ ให้แก่นิสิต นักศึกษา และสาธารณะชนทั่วไปได้เข้าถึงงานศิลปะ ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในหมู่คณะในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต อันเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะของนิสิตวิชาเอกศิลปศึกษาให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

สำหรับนิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ “Art Education Thesis Exhibition 1st” จัดแสดง 43 ผลงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563 ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Mill ถนนกำแพงเพชร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
เมื่อ: 14:05 น. 25 ก.พ. 63   937 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
เมื่อ: 16:33รายงานพิเศษ
คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
เมื่อ: 15:58ข่าวสารบ้านเรา
เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
เมื่อ: 14:42เศรษฐกิจบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
เมื่อ: 14:37ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  961 ครั้ง
 2. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  260 ครั้ง
 3. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  213 ครั้ง
 4. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  138 ครั้ง
 5. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  84 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  79 ครั้ง
 7. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  44 ครั้ง
 8. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  30 ครั้ง
 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  0 ครั้ง
 2. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  0 ครั้ง
 3. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  0 ครั้ง
 5. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  0 ครั้ง
 6. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  0 ครั้ง
 7. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  0 ครั้ง
 8. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  0 ครั้ง