ข่าวสารบ้านเรา

ม.อ.สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสงขลา

เมื่อ: 11:30 น. 27 ก.พ. 63   964 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน


(26 ก.พ. 63) ที่โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตซะโตคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.พลชาติ โชติการ หัวหน้าโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายอนุภาพ คงทอง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสงขลาและนางวีณา หนูยิ้ม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกขนและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดสงขลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินทั้งของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ การที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งราชการเอกชน ประชาชนและองค์กรอิสระจึงเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด โดยใช้ทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการและข้อเสนอแนะจากประชาชนซึ่งประสบปัญหาจริงในพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

โดยจากผลการสำรวจพื้นที่แนวชายฝั่งจังหวัดสงขลา ระยะทางทั้งสิ้น 168.4 กิโลเมตร พบว่ามีพื้นที่ชายหาดประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่หลายอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอจะนะ อำเภอระโนด อำเภอเทพาและอำเภอเมืองและมีแนวโน้มที่จะมีการกัดเซาะมากขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาหลายงานได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างแข็งหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมและในส่วนของมาตรการเชิงบริหารจัดการ แต่เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทและเงื่อนไข ข้อจำกัดที่แตกต่างกันทั้งสภาพภูมิประเทศและชุมชนทำให้การดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จ

ด้านผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตซะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่บริเวณตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ซึ่งมีปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จริง โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมชายฝั่ง "การใช้โดมทะเลเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีผลการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงในต่างประเทศว่าโดมทะเลสามารถลดพลังงานและแรงปะทะของคลื่น สามารถปกป้องแนวชายฝั่งจากพายุ โดยมีการออกแบบช่องเปิดรอบแนวปะการังเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกระแสน้ำชายฝั่ง มีการเสริมฐานหกเหลี่ยมเพื่อเพิ่มเสถียรภาพต้านการพลิกคว่ำ การไถลและการทรุดตัว อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรในการเป็นบ้านปลา

ทั้งนี้ทางโครงการฯ ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งก่อนและหลังวางโดมทะเลอย่างต่อเนื่อง ในทุกมิติทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของโดมทะเลต่อพื้นที่ ทั้งนี้หากการวิจัยเชิงปฏิบัติการประสบความสำเร็จโดยทะเลจะเป็นต้นแบบในการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อรรคพงษ์-วรางคณา /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:30 น. 27 ก.พ. 63   964 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
​สสส.,คณะแพทย์ ม.อ.ห่วงใยใกล้เปิดเทอม แนะนำ 3 ช.ช่วยบุตรหลานห่างไกลโควิด-19
​โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 สำเร็จเป็นรายแรกของภาคใต้
ม.​อ.ใช้ประสบการณ์ 16 ปีจากโครงการบัณฑิตอาสา บริหารและติดตามการจ้างงานผู้รับผลกระทบโควิด
ข่าวล่าสุด
ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
เมื่อ: 17:45รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
เมื่อ: 15:31ข่าวสารบ้านเรา
​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
เมื่อ: 11:09รายงานพิเศษ
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  34446 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  3131 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1765 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  707 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  651 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  610 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  593 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  445 ครั้ง
 9. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  382 ครั้ง
 10. เตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์-บ้านประกอบ สำหรับขนส่งสินค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย
  376 ครั้ง
 1. ชาวบ้าน​นับพันร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ศอ.บต.ยันพร้อมฟังเสียงหนุน-ค้าน
  0 ครั้ง
 2. ​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 3. ​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ
  0 ครั้ง
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 5. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 6. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 7. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 8. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 9. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง