ข่าวสารบ้านเรา

สงขลาไม่ปิดเมืองแต่เพิมมาตรการเข้มปิดสถานบันเทิง สนามมวย พื้นที่เสี่ยง ย้ำทุกฝ่ายเข้มงวดจริงจัง

เมื่อ: 21:26 น. 19 มี.ค. 63   14761 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ประกาศปิดสถานบริการ บันเทิง สนามมวย พื้นที่เสี่ยง เพิ่มมาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก พร้อมขอให้อย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือ แต่ให้ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด


(19 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อิฎฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการฝ่ายควบคุมติดต่อทั่วไป นายอนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงสถานการณ์การเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงต่อไวรัส COVID – 19 ในจังหวัดสงขลา โดยข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้มีการตรวจเลือดบุคคลต่างๆ พบกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอาการรอบแรก 13 ราย และได้ส่งผลเลือดไปตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครแล้ว ขณะนี้รอผลยืนยันอีกครั้ง ในจำนวนนี้เป็นชาวจังหวัดสงขลา 9 ราย โดยเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 8 ราย เข้าร่วมกิจกรรมที่สนามมวยกรุงเทพมหานครจำนวน 1 รายและเป็นคนจังหวัดอื่นอีก 4 ราย ซึ่งมาขอรับการตรวจที่จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคเข้ารับการตรวจรอบแรกแล้วจำนวน 98 ราย ไม่พบการติดเชื้อ 83 ราย และอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ 15 ราย ซึ่งจังหวัดสงขลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเท่านั้น

ทั้งนี้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีมติ ในการ ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดมาตรการหลัก คือ มาตรการแรก การป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดสงขลาโดยมีการห้ามข้าราชการพนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เดินทางไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญและเตือนประชาชน ให้งดเดินทางไปประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขต โรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2 ยับยั้งการระบาดในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนอัด โดย จับปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น สนามมวย สนามกีฬาสระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สนามชนโค ชนไก่และกัดปลา และปิดชั่วคราว 14 วันนับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 เช่นสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกกำลังกายฟิตเนส โรงมหรสพและโรงภาพยนตร์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่นร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพและร้านนวดเพื่อเสริมความงาม ตลอดจนร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

พร้อมทั้งหน่วยงานราชการให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากเช่นการแข่งขันกีฬาการประชุมสัมมนาการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่สาธารณะและวัดรวมทั้งงานประเพณี เช่น การทำบุญสงกรานต์ที่วัด การสรงน้ำพระที่วัด การจัดงานบุญประเพณี การจัดงานประจำปี ทั้งนี้เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอาจจัดภายในครอบครัวได้
ในส่วนของภาคเอกชน ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากเช่นการแข่งขันกีฬาการจัดคอนเสิร์ตและการจัดมหรสพ ด้านสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เอกชน ให้ลดความแออัดโดยเหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร จัดที่นั่งห่างกัน 1 เมตร ลดการรับบุคคลภายนอกและคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานที่ทำงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เช่นห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน ตลาด ให้ภาคเอกชนดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา กรณีร้านอาหารและกาแฟต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตร

นอกจากนี้ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วย ทำแผนการทำงานจากบ้านและรายงานผลปฏิบัติต่อศูนย์บริหารและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกลเพื่อให้บุคลากรทำงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ ส่งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการซื้อขายออนไลน์สำหรับประชาชน อีกทั้งงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันกวดวิชา หรือปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2563

สำหรับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยศาสนาพุทธให้ดำเนินการตามประกาศเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และศาสนาอิสลามให้ดำเนินการตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี ในส่วนศาสนาอื่นๆให้การจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคำนึงถึงความแออัดและจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อและด้านระบบขนส่งสาธารณะให้ดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสาร ให้พนักงานและผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัย ลดความแออัดของผู้โดยสารและเพิ่มความถี่ของการเดินรถ ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม เป็นต้นไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าวภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 21:26 น. 19 มี.ค. 63   14761 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
เมื่อ: 12:39ข่าวสารบ้านเรา
เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
เมื่อ: 11:30เศรษฐกิจบ้านเรา
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
เมื่อ: 09:38ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
เมื่อ: 19:26รอบรั้วการศึกษา

 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1010 ครั้ง
 2. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  274 ครั้ง
 3. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  195 ครั้ง
 4. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  165 ครั้ง
 5. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  145 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  145 ครั้ง
 7. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  137 ครั้ง
 8. ​กลุ่มสตรีมุสลิมเทพา รวมกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย
  120 ครั้ง
 9. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  119 ครั้ง
 10. ​ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนวิเชียรชม
  114 ครั้ง
 1. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  0 ครั้ง
 2. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  0 ครั้ง
 3. เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"
  0 ครั้ง
 4. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  0 ครั้ง
 5. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมิถุนายน 2563
  0 ครั้ง
 6. เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
  0 ครั้ง
 7. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  0 ครั้ง
 8. ​สคร.12 แนะ “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”
  0 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมการเปิดเทอมวันแรกภายใต้มาตรการ New Normal ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนวิเชียรชม
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  0 ครั้ง