ข่าวสารบ้านเรา

จ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด เดินหน้าติดตามทุกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

เมื่อ: 10:42 น. 13 พ.ค. 63   500 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด เดินหน้าติดตามทุกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง


(12 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการ และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การประเมินมาตรการผ่อนคลายของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ทั้งตลาดน้ำ-ตลาดนัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสัดส่วนความร่วมมือ ประมาณ 60:40 , หาบเร่-แผงลอย ได้รับความร่วมมือ 60:40 และร้านค้าปลีก 70:30 พร้อมฝากถึง ศบค.ในพื้นที่ เร่งติดตามการให้ความร่วมมือให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ทั้งการดูแลผู้มาใช้บริการอย่าให้เกิดความแออัด, การลดเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้สั้นลง , การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) , การสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำในเรื่องการเดินทางระหว่างจังหวัด ให้มีการประสานการปฏิบัติระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด หรืออำเภอต่ออำเภอ โดยห้ามนำอุปกรณ หรือเครื่องมือมาปิดเส้นทางจราจร แต่ให้จัดทำเป็นด่านคัดกรอง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ , การสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชา และการรับเรื่องร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ พร้อมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารของแต่ละจังหวัด ทั้งสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง , สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น , การปรับปรุงข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้เป็นปัจจุบันตามหัวข้อต่าง ๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ QR Code ในการประเมินการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาในวันที่ 15 พ.ค. 63 ในการนำมาใช้ต่อไป โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะสามารถติดตามไทม์ไลน์ของประชาชนผู้เข้ารับบริการจากสถานประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ได้

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด โดยมีการติดตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะตลาดน้ำ ตลาดนัด รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ร้านค้าปลีก ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย , การสวม Face Shield , การลดระยะการใช้บริการ , การลดความแออัด ฯลฯ โดยให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามประเมินมาตรการต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ-ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 10:42 น. 13 พ.ค. 63   500 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
เมื่อ: 15:59รายงานพิเศษ
จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 12:39G-SPECIAL
เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ: 11:45G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
เมื่อ: 15:52รอบรั้วการศึกษา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  389 ครั้ง
 2. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  265 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  243 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  216 ครั้ง
 5. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  200 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  189 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  187 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  182 ครั้ง
 9. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  181 ครั้ง
 10. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  154 ครั้ง
 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 3. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  0 ครั้ง
 5. ผู้ว่าฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตพื้นที่ลำไพล อ.เทพา
  0 ครั้ง
 6. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลนครหาดใหญ่ แจกอาหารเสริม (นม UHT ) แก่เด็กปฐมวัย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 8. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 9. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 10. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง