ข่าวสารบ้านเรา

เปิดฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน สะบ้าย้อย ตามรอยศาสตร์พระราชา

เมื่อ: 07:21 น. 19 พ.ค. 63   669 ครั้ง

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 บ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หนึ่งในโครงการพระราชดำริ มุ่งสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพ หลายคนต้องหยุดงาน ไม่มีรายได้ ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 มาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาปรับตามความเหมาะสม และนำเอาความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งทำให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งสร้างอาหารที่ปลอดภัย แหล่งรายได้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

ร้อยตำรวจเอก เจษฎาวุธ เพ็งลาย ผู้จัดการฟาร์ม ฯ กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ปรับพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นำร่องในการปลูกพืชผักสวนครัว ตามรอยศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล " เข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนแบบครบวงจร

ภายในฟาร์ม ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซน A B C D และ E โดย โซน A ได้ปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของ "โคก หนอง นา โมเดล" หรือเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โซน B เน้นการปลูกพืชในคันนา ได้แก่ พืชผักสวนครัว ส่วนบนโคกจะปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และไม้ยืนต้น โซน C พื้นที่จะมีลักษณะเป็นดินทราย เหมาะสำหรับการปลูกถั่วลิสง พืชคลุมดิน และพืชกินหัว และโซน E จะสร้างเป็นสระน้ำ บริเวณด้านหลังสระน้ำจะเป็นโคกสูง โดยจะขุดสระน้ำไว้ เมื่อมีฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลลงสระ นอกจากนี้พื้นที่รอบ ๆ จะปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ส่วนโซน D จะปรับเป็นสระน้ำธรรมชาติ ขนาด 5 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

สำหรับความคืบหน้า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขุดลอกแปลงในพื้นที่โซน B - E เพื่อจัดเตรียมแปลงปลูก ส่วนโซน A ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจ้างงานแล้วจำนวน 50 คน โดยค่าจ้างวันละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน และหากครบกำหนดระยะเวลา 2 เดือน แรงงานคนไหนยังไม่มีงานทำและมีความประสงค์จะทำงานต่อ ทางโครงการฯ จะจ้างในอัตราวันละ 150 บาท

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวสงขลา ที่จะได้มีอาชีพมีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่างซึ่งนอกจากจะมีรายได้แล้ว ยังได้เรียนรู้หลักการทำเกษตรแบบพอเพียง และสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 07:21 น. 19 พ.ค. 63   669 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ที่สะบ้าย้อย
คณะทำงานชุดที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในทุกระดับพื้นที่สะบ้าย้อย
​องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เร่งขยายผลเพิ่มหลังหนึ่งในผู้ต้องสงสัยสารภาพแล้วว่าเป็นแกนนำปลุกระดมแนวร่วม
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  210 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  115 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  76 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  60 ครั้ง
 5. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  55 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  51 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  45 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  45 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง