ประชาสัมพันธ์

​สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา แนะประชาชนหากว่างงาน ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน อย่าตกใจสู้ภัยโควิด - 19 ไปด้วยกัน​

เมื่อ: 12:02 น. 19 พ.ค. 63   752 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา แนะประชาชนหากว่างงาน ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน อย่าตกใจสู้ภัยโควิด - 19 ไปด้วยกัน


นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลามีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยความห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบต้องว่างงานจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมตำแหน่งงานว่าง และช่องทางการเข้ารับบริการไว้หลายช่องทาง เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มองหางานทำ ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน เข้าใช้บริการผ่านระบบ E- Service ดังนี้

1. สมัครงานผ่านระบบ Smart Job Center
- เข้าสู่เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th หรือสแกน QR CODE
- ลงทะเบียนสมัครงาน
- ค้นหาตำแหน่งงานว่าง เลือกสมัครงานตามที่ต้องการ
- รอสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง
2. ขึ้นทะเบียน/รายงานตัว ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน
- เข้าสู่เว็บไซต์ http://empui.doe.go.th หรือสแกน QR CODE
- ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
- กรอกประวัติส่วนตัว แล้วคลิ๊กลงทะเบียน
- ดำเนินการขึ้นทะเบียน โดยกรอกวุฒิการศึกษา ตำแหน่งจังหวัดที่ต้องการทำงาน บันทึก
การขึ้นทะเบียน ระบบออกใบนัดรายงานตัวเพื่อรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง
- ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกับสำนักงานประกันสังคุม โดยเข้าไปยื่นผ่าน
เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือยื่นที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง
กรณีผู้ที่ไม่สามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สามารถติดต่อได้ที่
1. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากรหลังเก่า ชั้น 2 อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา โทร.088-5871262, 074-314845
2. ศูนย์จัดหางาน สาขาหาดใหญ่ เลขที่ 91,93 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 088-7885945, 074-234089
จึงขอประชสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างได้รับทราบ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร. 074-314845 ในวันและเวลาราชการ

"บริการด้วยใจ เพื่อคนไทย มีงานทำ"

ภาพ-ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา
 
เมื่อ: 12:02 น. 19 พ.ค. 63   752 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
เมื่อ: 15:43ข่าวสารบ้านเรา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 15:39G-SPECIAL
ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
เมื่อ: 14:57คอลัมน์แนะนำ
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
เมื่อ: 14:15เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  221 ครั้ง
 2. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  121 ครั้ง
 3. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  83 ครั้ง
 4. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  63 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  58 ครั้ง
 6. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  56 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  49 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  46 ครั้ง
 1. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  0 ครั้ง
 2. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  0 ครั้ง
 4. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤษภาคม 2563
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เสริมรายได้เกษตรกรเกาะแต้ว ปลูกพืชหลังนาอินทรีย์
  0 ครั้ง
 6. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  0 ครั้ง
 7. ​ข่าวดี รัฐปรับจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับชาวสวนปาล์มเร็วขึ้นจากเดิมทุก 45 วันเป็นทุก 30 วัน
  0 ครั้ง
 8. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  0 ครั้ง