ข่าวสารบ้านเรา

​เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา

เมื่อ: 17:02 น. 17 มิ.ย. 63   665 ครั้ง

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา มุ่งเสริมสร้างศักยภาพกำลังแรงงานสมัยใหม่ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงาน

(17 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะ 2

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะสอง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดทำโครงการจ้างงานในระยะสั้น สำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงฯ เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน

ด้าน รองศาตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็น 1 ใน 70 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทำโครงการ "อาสาสมัครชุมชน" สู้ภัย COVID-19 ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะ 2 โดยได้รับการอนุมัติให้จ้างงานประชาชน จำนวน 996 อัตรา ในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้าง จะเป็นงานด้านข้อมูล การวิเคราะห์และทำแผน งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งคุณสมบัตรทั่วไป คือ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เปิดรับ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา 52 ตำบล ตำบลละ 6 อัตรา รวม 312 อัตรา ประกอบด้วย อำเภอระโนด 12 ตำบล อำเภอสทิงพระ 11 ตำบล อำเภอสิงหนคร 11 ตำบล อำเภอเมือง 6 ตำบล อำเภอควนเนียง 4 ตำบล และอำเภอบางกล่ำ 4 ตำบล โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 9000 บาท เพื่อดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนงานด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้

ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน และถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสงขลา คือ เกิดการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 จำนวน 312 อัตรา เกิดการพัฒนาประชาชน หรือแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีทักษะใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่สร้างความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น พื้นที่ดำเนินการทั้ง 52 ตำบล จะได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมดำเนินการพัฒนา

ผู้สนใจ สมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th หรือ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนโดยจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย หมายเลขโทรศัพท์ 09-1170-5840 และ 08-8760-1006

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ ภาพ / วิทยา-จิรพัฒน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:02 น. 17 มิ.ย. 63   665 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมใจมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงขลาสู้ภัยโควิด-19
ม.ทักษิณ เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครชุมชน" สู้ภัยโควิด 996 อัตรา ทำงานพื้นที่สงขลา-นคร-พัทลุง
ม.ทักษิณ เปิดตัว "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับ
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
เมื่อ: 17:12คอลัมน์แนะนำ
ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
เมื่อ: 17:05ประชาสัมพันธ์
​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
เมื่อ: 17:01ข่าวสารบ้านเรา
​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
เมื่อ: 16:55ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  716 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  584 ครั้ง
 3. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  519 ครั้ง
 4. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  512 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  473 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  449 ครั้ง
 7. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  408 ครั้ง
 8. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  369 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  339 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  337 ครั้ง
 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 2. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 4. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 5. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง
 6. ปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ จัด Pre-sale 8-9 ส.ค. ที่สุดแห่งคุณค่าและความสมบูรณ์แบบ บนทำเลใหม่ใกล้แยกควนลัง
  0 ครั้ง
 7. เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 9. รพ.สงขลา รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” นวัตกรรมป้องกัน Covid-19 จากเครือเอสซีจี
  0 ครั้ง
 10. ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
  0 ครั้ง