ข่าวสารบ้านเรา

​เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา

เมื่อ: 17:02 น. 17 มิ.ย. 63   904 ครั้ง

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา มุ่งเสริมสร้างศักยภาพกำลังแรงงานสมัยใหม่ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงาน

(17 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะ 2

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะสอง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดทำโครงการจ้างงานในระยะสั้น สำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงฯ เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน

ด้าน รองศาตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็น 1 ใน 70 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทำโครงการ "อาสาสมัครชุมชน" สู้ภัย COVID-19 ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะ 2 โดยได้รับการอนุมัติให้จ้างงานประชาชน จำนวน 996 อัตรา ในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้าง จะเป็นงานด้านข้อมูล การวิเคราะห์และทำแผน งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งคุณสมบัตรทั่วไป คือ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เปิดรับ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา 52 ตำบล ตำบลละ 6 อัตรา รวม 312 อัตรา ประกอบด้วย อำเภอระโนด 12 ตำบล อำเภอสทิงพระ 11 ตำบล อำเภอสิงหนคร 11 ตำบล อำเภอเมือง 6 ตำบล อำเภอควนเนียง 4 ตำบล และอำเภอบางกล่ำ 4 ตำบล โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 9000 บาท เพื่อดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนงานด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้

ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน และถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสงขลา คือ เกิดการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 จำนวน 312 อัตรา เกิดการพัฒนาประชาชน หรือแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีทักษะใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่สร้างความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น พื้นที่ดำเนินการทั้ง 52 ตำบล จะได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมดำเนินการพัฒนา

ผู้สนใจ สมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th หรือ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนโดยจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย หมายเลขโทรศัพท์ 09-1170-5840 และ 08-8760-1006

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ ภาพ / วิทยา-จิรพัฒน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:02 น. 17 มิ.ย. 63   904 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
ม.ทักษิณ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 ปี ชาตกาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ม.ทักษิณ เปิดผลสำรวจนศ.6 สถาบัน ช่วงโควิด พบการเรียนออนไลน์สร้างภาระการเงิน ร้องลดค่าเทอม เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ร่วมใจมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงขลาสู้ภัยโควิด-19
Tags: มทษ.
ข่าวล่าสุด
เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
เมื่อ: 17:07รายงานพิเศษ
​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
เมื่อ: 15:18เศรษฐกิจบ้านเรา
แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
เมื่อ: 21:55คอลัมน์แนะนำ
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 05:59รายงานพิเศษ

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1621 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1285 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1187 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  1009 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  861 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  837 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  774 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  707 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  598 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  597 ครั้ง
 1. เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 2. ​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
  0 ครั้ง
 3. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 4. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 5. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 6. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 7. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 8. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 9. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 10. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง