ข่าวสารบ้านเรา

​กรมโยธาฯ ยันข้อมูลหาดม่วงงามถูกกัดเซาะในระดับรุนแรงและกำลังจะถูกพัฒนาให้สวยงามมากขึ้น

เมื่อ: 16:34 น. 23 มิ.ย. 63   727 ครั้ง

ชายหาดม่วงงาม ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาให้สวยงามมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ชายหาดม่วงงามในพื้นที่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ของตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นหาดทรายท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว แต่พื้นที่อันสวยงามแห่งนี้กำลังถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง จากรายงานฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี 2558 พบว่า พื้นที่หมู่ 7 จัดเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับพื้นที่เร่งด่วน และจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าบริเวณชายฝั่งโครงการ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในช่วง 0.56 – 1.49 เมตรต่อปี หรือกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดินแล้วประมาณ 9 – 24 เมตร ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าอัตราการกัดเซาะไม่รุนแรง อยู่ในช่วงกัดเซาะน้อยถึงกัดเซาะปานกลาง แต่เนื่องจากมีสถานที่ราชการ บ้านเรือนของประชาชน และมีแนวถนนเลียบชายหาดซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร หากไม่เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เทศบาลเมืองม่วงงาม จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่7 ด้วยความยาว 710 เมตร

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นิติบุคคลผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม,องค์กรพัฒนาเอกชน,สถาบันการศึกษา,สถาบันศาสนาและนักวิชาการอิสระสื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม

ซึ่งข้อสรุปในที่ประชุม เห็นด้วยกับโครงการให้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ในรูปแบบขั้นบันไดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพราะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาทัศนียภาพให้สวยงาม

หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะที่ดินริมชายฝั่งหมู่ที่ 7 ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งด้านหลังเขื่อนฯ มีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติจากคลื่นและลมที่มีความรุนแรงในฤดูมรสุมเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขนชาวตำบลม่วงงาม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

แต่ยังมีประชาชนบางส่วนยังกังวลเรื่องผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ ด้านการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยในช่วงระยะประกันผลงาน 2 ปี หากพบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการให้ผู้รับเหมานำทราย ที่มีขนาดและสีเช่นเดียวกับทรายบริเวณพื้นที่โครงการมาเติมบริเวณชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้น โดยให้มีสภาพภูมิประเทศเช่นเดียวกับก่อนมีโครงการมอบหมายให้เทศบาลเมืองม่วงงามดูแลรักษาเขื่อนของโครงการต่อไป ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพเขื่อนฯ หากพบว่า ชำรุดเสียหาย ให้รีบประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ที่มา กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
เมื่อ: 16:34 น. 23 มิ.ย. 63   727 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

หลายภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ พบมีปลาในกระชังรอการส่งขายกว่า 500 ตัน
"นายกชาย" ฟันธงไม่เห็นด้วยกับโครงการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นหาดม่วงงาม สิงหนคร
ทช.จัดกิจกรรมวันป่าชายเลน ปลูกพันธุ์ไม้และปล่อยปลาเพิ่มความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
​ชุมชนหัวเขา จัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมง“ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
ข่าวล่าสุด
​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education) เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง
เมื่อ: 09:03รอบรั้วการศึกษา
ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
เมื่อ: 17:12คอลัมน์แนะนำ
ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
เมื่อ: 17:05ประชาสัมพันธ์
​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
เมื่อ: 17:01ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  725 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  593 ครั้ง
 3. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  557 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  534 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  520 ครั้ง
 6. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  483 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  454 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  423 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  353 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  344 ครั้ง
 1. ​“เดอะ บัดดี้ จีเนียส” เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education) เรียนสิ่งที่แปลกใหม่ ทำสิ่งที่แตกต่าง
  0 ครั้ง
 2. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 3. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 5. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 6. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง
 7. ปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ จัด Pre-sale 8-9 ส.ค. ที่สุดแห่งคุณค่าและความสมบูรณ์แบบ บนทำเลใหม่ใกล้แยกควนลัง
  0 ครั้ง
 8. เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. ​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 10. รพ.สงขลา รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” นวัตกรรมป้องกัน Covid-19 จากเครือเอสซีจี
  0 ครั้ง