ข่าวสารบ้านเรา

​กรมโยธาฯ ยันข้อมูลหาดม่วงงามถูกกัดเซาะในระดับรุนแรงและกำลังจะถูกพัฒนาให้สวยงามมากขึ้น

เมื่อ: 16:34 น. 23 มิ.ย. 63   873 ครั้ง

ชายหาดม่วงงาม ความงามที่กำลังจะถูกพัฒนาให้สวยงามมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ชายหาดม่วงงามในพื้นที่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ของตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นหาดทรายท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว แต่พื้นที่อันสวยงามแห่งนี้กำลังถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง จากรายงานฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปี 2558 พบว่า พื้นที่หมู่ 7 จัดเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระดับพื้นที่เร่งด่วน และจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าบริเวณชายฝั่งโครงการ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 มีอัตราการกัดเซาะอยู่ในช่วง 0.56 – 1.49 เมตรต่อปี หรือกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดินแล้วประมาณ 9 – 24 เมตร ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าอัตราการกัดเซาะไม่รุนแรง อยู่ในช่วงกัดเซาะน้อยถึงกัดเซาะปานกลาง แต่เนื่องจากมีสถานที่ราชการ บ้านเรือนของประชาชน และมีแนวถนนเลียบชายหาดซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรของชุมชน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร หากไม่เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เทศบาลเมืองม่วงงาม จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่7 ด้วยความยาว 710 เมตร

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นิติบุคคลผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม,องค์กรพัฒนาเอกชน,สถาบันการศึกษา,สถาบันศาสนาและนักวิชาการอิสระสื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม

ซึ่งข้อสรุปในที่ประชุม เห็นด้วยกับโครงการให้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ในรูปแบบขั้นบันไดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพราะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการพัฒนาทัศนียภาพให้สวยงาม

หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะที่ดินริมชายฝั่งหมู่ที่ 7 ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งด้านหลังเขื่อนฯ มีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติจากคลื่นและลมที่มีความรุนแรงในฤดูมรสุมเป็นประจำทุกปีอีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาขนชาวตำบลม่วงงาม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

แต่ยังมีประชาชนบางส่วนยังกังวลเรื่องผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ ด้านการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยในช่วงระยะประกันผลงาน 2 ปี หากพบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการให้ผู้รับเหมานำทราย ที่มีขนาดและสีเช่นเดียวกับทรายบริเวณพื้นที่โครงการมาเติมบริเวณชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้น โดยให้มีสภาพภูมิประเทศเช่นเดียวกับก่อนมีโครงการมอบหมายให้เทศบาลเมืองม่วงงามดูแลรักษาเขื่อนของโครงการต่อไป ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพเขื่อนฯ หากพบว่า ชำรุดเสียหาย ให้รีบประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ที่มา กรมโยธาธิการและผังเมือง

 
เมื่อ: 16:34 น. 23 มิ.ย. 63   873 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

หลายภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ พบมีปลาในกระชังรอการส่งขายกว่า 500 ตัน
"นายกชาย" ฟันธงไม่เห็นด้วยกับโครงการสร้างเขื่อนกั้นคลื่นหาดม่วงงาม สิงหนคร
ทช.จัดกิจกรรมวันป่าชายเลน ปลูกพันธุ์ไม้และปล่อยปลาเพิ่มความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
​ชุมชนหัวเขา จัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมง“ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
ข่าวล่าสุด
​รวมพลังร่วมสร้างสุข เปิดประวัติ ผลงาน ทีมงานบริหารมืออาชีพกับ "ไพเจน มากสุวรรณ์"
เมื่อ: 09:29รายงานพิเศษ
​ขนส่งสงขลา พร้อมจัดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขร และหมายเลขตกค้างรวม 410 ป้าย
เมื่อ: 08:08เศรษฐกิจบ้านเรา
พลัส คอนเน็กซ์ คอนโดใหม่ใจกลางเมือง ย่านศุภสารรังสรรค์ เปิดพรีเซล 28 พ.ย.นี้
เมื่อ: 17:04ประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เดินหน้าเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)
เมื่อ: 17:03ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​รับสมัครวันแรกคึกคึกมีผู้สมัครนายกอบจ. 4 ราย ส.อบจ.89 ราย กองเชียร์สุชาติ-ไพเจน จัดเต็ม
  5190 ครั้ง
 2. สายการบิน Thai Vietjet Air เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงราย - หาดใหญ่
  3074 ครั้ง
 3. ​เปิดข้อมูลพื้นฐาน 6 ผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา หลังผ่านการรับรองทั้งหมด
  2968 ครั้ง
 4. ​บทสรุปสนามสงขลา ผู้สมัครนายกอบจ. 6 ราย สมัครส.อบจ.รวม102 ราย
  1421 ครั้ง
 5. ​วิเคราะห์สนามอบจ.สตูล แชมป์เก่ายังเหนียวแต่ประมาทคู่แข่งไม่ได้
  1125 ครั้ง
 6. นิพัฒน์ อุดมอักษร เข้าขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองครั้งแรกในชีวิต
  1063 ครั้ง
 7. "ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.0" มรภ.สงขลา ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนออนไลน์
  889 ครั้ง
 8. ​ส่องสนามสงขลา ร่วมพลังร่วมสร้างสุข VS รวมพลังร่วมโค่นประชาธิปัตย์
  878 ครั้ง
 9. "40 ปีศูนย์เศรษฐพัฒน์" ​​มอบ “สนามเด็กเล่นเชฟรอน” ที่หาดชลาทัศน์ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เด็กสงขลา
  848 ครั้ง
 10. พลัสคอนโด มั่นใจเศรษฐกิจหาดใหญ่ เปิดโครงการใหม่ “ พลัสคอนเน็กซ์ ”บนถนน30เมตร พร้อมเปิดจองออนไลน์ครั้งแรกในหาดใหญ่
  771 ครั้ง
 1. ​รวมพลังร่วมสร้างสุข เปิดประวัติ ผลงาน ทีมงานบริหารมืออาชีพกับ "ไพเจน มากสุวรรณ์"
  0 ครั้ง
 2. ​ขนส่งสงขลา พร้อมจัดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขร และหมายเลขตกค้างรวม 410 ป้าย
  0 ครั้ง
 3. พลัส คอนเน็กซ์ คอนโดใหม่ใจกลางเมือง ย่านศุภสารรังสรรค์ เปิดพรีเซล 28 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง
 4. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เดินหน้าเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)
  0 ครั้ง
 5. ​เฝ้าระวังต่อเนื่องฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 25-28 พ.ย.63
  0 ครั้ง
 6. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 7. ​เตือนเฝ้าระวัง ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 25-28 พ.ย. 63
  0 ครั้ง
 8. มอบรถยนต์มาสด้า CX3 รางวัลใหญ่จากรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 9. ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์
  0 ครั้ง
 10. ​"นิพนธ์" เยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดหัวใจรัฐบุรุษ รพ.ม.อ. จากโครงการ ๙๙ ปีล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง