ข่าวสารบ้านเรา

กมธ.บริหารจัดการน้ำ ติดตามการขุดลอกคลองร.1 รับมืออุกทกภัย และการพัฒนาพื้นที่พรุบางกลำ

เมื่อ: 15:56 น. 29 มิ.ย. 63   704 ครั้ง

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

(29 มิ.ย. 63) ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอบางกล่ำ ตำบลบ้านหาร ตำบลท่าช้าง ตำบลบางกล่ำ อำเภอควนเนียงในตำบลบางเหรียง ทั้งนี้เพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักไว้ สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ ในจังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น

โดยลักษณะโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 จากเดิมที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อรวมกับศักยภาพการระบายน้ำของคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร เป็น 70 เมตร หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ก็มั่นใจว่าคลองระบายน้ำ ร.1 จะสามารถบรรเทาภัยให้กับประชาชนช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

จากนั้น กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดการน้ำป่าพรุบางกล่ำ ซึ่งพื้นที่ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ราบลุ่มในฤดูน้ำหลากจะเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลรวมมาจากที่สูงโดยรอบและเป็นพื้นที่ที่มีสภาพร่องน้ำตื้นเขินในฤดูน้ำหลากน้ำใน พื้นที่ไหลลงคลองบางกล่ำได้ไม่สะดวก ทำให้มีน้ำท่วมขังและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแห้งขอดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุบ่อยครั้ง เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุไม่มีน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคและการเกษตร และบางช่วงของปีมีน้ำเค็มรุกล้ำเข้าถึงพื้นที่ป่าพรุทำให้ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุบางกล่ำ ป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำป่าพรุบางกล่ำและเป็นแก้มลิงรองรับน้ำของอำเภอบางกล่ำช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับ อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตรยังชีพและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:56 น. 29 มิ.ย. 63   704 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ยังมีรอยแบบนี้อยู่อีกมั๊ย
ฝนถล่มหาดใหญ่!!! ครึ่งชั่วโมง 50 มิล (ปูมกิมหยง)
ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวัง พร้อมรับมือฝนหนักมากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 25-29 พ.ย.
ชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydro flow ที่ระโนด เพื่อเร่งสูบน้ำออกสู่อ่าวไทย
ข่าวล่าสุด
ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เมื่อ: 14:58รายงานพิเศษ
สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
​เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 14:19รายงานพิเศษ
​ราคายางพุ่งไม่หยุด ลุ้นถึง 100 บาท/กก. จับตา แรงจริงหรือปรากฎการณ์ช๊อคตลาด?
เมื่อ: 11:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1675 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1293 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1206 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  1046 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  882 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  847 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  799 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  716 ครั้ง
 9. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  634 ครั้ง
 10. "​นิพนธ์" นำพุทธศาสนิกชนทำบุญทอดกฐินสำนักสงฆ์แหลมขวัญ พะวง
  620 ครั้ง
 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 2. สงขลาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 3. ​เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 4. ​ราคายางพุ่งไม่หยุด ลุ้นถึง 100 บาท/กก. จับตา แรงจริงหรือปรากฎการณ์ช๊อคตลาด?
  0 ครั้ง
 5. เปิดเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะแลหนัง ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​"ทุเรียนเมืองสะเดา" ดร.ถาวร รวมกลุ่มเกษตรกรร่วมสร้างสะเดาเป็นศูนย์รวมทุเรียนพันธุ์ดี
  0 ครั้ง
 7. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 8. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 9. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 10. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง