ข่าวสารบ้านเรา

กมธ.บริหารจัดการน้ำ ติดตามการขุดลอกคลองร.1 รับมืออุกทกภัย และการพัฒนาพื้นที่พรุบางกลำ

เมื่อ: 15:56 น. 29 มิ.ย. 63   495 ครั้ง

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

(29 มิ.ย. 63) ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอบางกล่ำ ตำบลบ้านหาร ตำบลท่าช้าง ตำบลบางกล่ำ อำเภอควนเนียงในตำบลบางเหรียง ทั้งนี้เพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักไว้ สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ ในจังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น

โดยลักษณะโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 จากเดิมที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อรวมกับศักยภาพการระบายน้ำของคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร เป็น 70 เมตร หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ก็มั่นใจว่าคลองระบายน้ำ ร.1 จะสามารถบรรเทาภัยให้กับประชาชนช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

จากนั้น กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดการน้ำป่าพรุบางกล่ำ ซึ่งพื้นที่ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ราบลุ่มในฤดูน้ำหลากจะเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลรวมมาจากที่สูงโดยรอบและเป็นพื้นที่ที่มีสภาพร่องน้ำตื้นเขินในฤดูน้ำหลากน้ำใน พื้นที่ไหลลงคลองบางกล่ำได้ไม่สะดวก ทำให้มีน้ำท่วมขังและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแห้งขอดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุบ่อยครั้ง เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุไม่มีน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคและการเกษตร และบางช่วงของปีมีน้ำเค็มรุกล้ำเข้าถึงพื้นที่ป่าพรุทำให้ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุบางกล่ำ ป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำป่าพรุบางกล่ำและเป็นแก้มลิงรองรับน้ำของอำเภอบางกล่ำช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับ อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตรยังชีพและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 15:56 น. 29 มิ.ย. 63   495 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวัง พร้อมรับมือฝนหนักมากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 25-29 พ.ย.
ชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบ Hydro flow ที่ระโนด เพื่อเร่งสูบน้ำออกสู่อ่าวไทย
ฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันที่แยกคลองหวะ-บ้านพรุ และอีกหลายจุดของหาดใหญ่
พร้อมรับหน้าฝน ชะลอการก่อสร้างที่กระทบต่อการระบายน้ำคลองภูมินาถดำริ
ข่าวล่าสุด
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
เมื่อ: 11:57ข่าวสารบ้านเรา
​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
เมื่อ: 11:51ประชาสัมพันธ์
โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อ: 11:11ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
เมื่อ: 11:04ประชาสัมพันธ์

 1. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  32465 ครั้ง
 2. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  2630 ครั้ง
 3. ​ถาวร เสนเนียม ยันได้ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสนามบิน-บ้านพรุแล้ว จะเริ่มสร้างเร็วๆ นี้
  1710 ครั้ง
 4. เวียตเจ็ท แถลงความพร้อมเปิดเส้นทางบินใหม่ หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ 17 ก.ค.ต่อด้วยเชียงรายปลายปีนี้
  637 ครั้ง
 5. เปิดงานอ่าวไทย เอ็กซ์โป 2020 ขนสินค้าดี 5 จังหวัดขายกระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
  592 ครั้ง
 6. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
  549 ครั้ง
 7. ศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน
  543 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
  371 ครั้ง
 9. ธปท.ขอเชิญชวนท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”
  357 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ โค้ก ออร์เร้นจ์ และสแปลซ เลมอน บิงซู
  346 ครั้ง
 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม
  0 ครั้ง
 2. ​ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2020 ในหัวข้อ Images of Futures: FUTURELAND (ภาคใต้)
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่วัด 7 แห่งรอบโรงไฟฟ้า
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ "EGAT Care Back to School"
  0 ครั้ง
 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี 14 ก.ค.63
  0 ครั้ง
 6. ​นับถอยหลังสู่การปิดตำนาน 26 ปี เซ็นทรัลหาดใหญ่ เซ็นทรัลสาขาแรกของภาคใต้
  0 ครั้ง
 7. ​อสส. จัดโปรโมชั่น ลด 50% เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ Zoo New Normal หวังสร้างสุขให้ประชาชนช่วงโควิด-19
  0 ครั้ง
 8. ​หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้ภัยโควิด-19​ พร้อมสู้และส่งความห่วงใยไม่เคยห่าง​
  0 ครั้ง
 9. ทวงหนี้โหด ติดป้ายประจานกลางเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น ครีเอเตอร์ Content เลือกไม่สูบ บนโลกออนไลน์
  0 ครั้ง