ข่าวสารบ้านเรา

​ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal

เมื่อ: 15:31 น. 10 ก.ค. 63   278 ครั้ง

ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal แม้ไม่พบผู้ป่วยมากว่า 70 วัน


(10 ก.ค. 63) ที่ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 27 / 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของจังหวัดสงขลา ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยมากว่า 70 วัน โดยไม่พบผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา มาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 และไม่พบผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ขณะที่ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบเชิงป้องกัน และยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ จังหวัดละ 50 ล้านบาท กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน” ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 (1) ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,697,990บาท จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

1.ให้อำเภอสะเดา ใช้จ่ายในการดำเนินการในกระบวนการคัดกรองตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ณ พรมแดนด่านสะเดา โดยจ้างเหมาในการนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เป็นระยะเวลา 31 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,500 บาท

2.ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยจ้างเหมารถรับ-ส่ง ผู้เดินทางผ่านแดนไปยัง 5 จังหวัดชายแดนใต้ และการส่งกลับภูมิลำเนาของผู้ที่ครบกำหนดการกักกันตัว 14 วัน จาก State Quarantine รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,540,750 บาท

3.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 34 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,740 บาท เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา , ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , สถานีรถไฟหาดใหญ่ , สามแยกก่อนถึงท่าแพขนานยนต์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทุกคนในการไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ New Normal อย่างเคร่งครัด 5 ประการ ประกอบด้วย การใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า , การหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ , หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด อย่างน้อย 1 คน ต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร , การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร และการทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ พร้อมขอความร่วมมือในการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การผ่อนปรนในระยะที่ 5 ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 15:31 น. 10 ก.ค. 63   278 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
เมื่อ: 21:43เศรษฐกิจบ้านเรา
​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 14:43เศรษฐกิจบ้านเรา
กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
เมื่อ: 13:09ประชาสัมพันธ์
​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
เมื่อ: 13:06ประชาสัมพันธ์

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  604 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  480 ครั้ง
 3. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  379 ครั้ง
 4. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  374 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  357 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  273 ครั้ง
 7. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  121 ครั้ง
 8. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  121 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  56 ครั้ง
 1. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  0 ครั้ง
 2. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 3. กฟผ.ร่วมมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  0 ครั้ง
 4. ​โรงไฟฟ้าจะนะ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
  0 ครั้ง
 5. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 7. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  0 ครั้ง
 9. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  0 ครั้ง