ข่าวสารบ้านเรา

เกษตรเขต 5 เลือกแปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ

เมื่อ: 13:57 น. 14 ส.ค. 63   788 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เคาะแล้ว แปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก นั้น ปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ของการประกวด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกร เกิดแรงกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสนับสนุนจากภาครัฐ การพัฒนาแปลงใหญ่จะให้ความสำคัญเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่แปลงใหญ่อื่นต่อไป การประกวดเริ่มตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้คัดเลือกแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน 1 ใน 6 เขต เข้าชิงระดับประเทศ ทั้งนี้ แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมประกวด ต้องเป็นแปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 อีกทั้งต้องมีผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 2 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านแผนและปัจจัยการนำเข้า การดำเนินการและผลตามกิจกรรม ผลลัพธ์ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ และสุดท้ายความยั่งยืน ผลปรากฏว่าแปลงใหญ่แพะ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าประกวดระดับประเทศในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำหรับรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แปลงใหญ่มังคุด (วิสาหกิจชุมชนหาดยาย) ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รางวัลชมเชย แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งทั้ง 5 แปลง จะได้รับโล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้รับเงิน 20,000 บาท รางวัลอื่น ๆ ได้รับเงิน 15,000 บาท 10,000 บาท และรางวัลชมเชยรางวัลละ 5,000 บาท ตามลำดับ

จะเห็นได้ว่าในทุกปีจะมีแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดถึง 77 แปลง ดีเด่นระดับภาคถึง 6 แปลง และดีเด่นระดับประเทศ 1 แปลง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
เมื่อ: 13:57 น. 14 ส.ค. 63   788 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ธรรมนัส ลงพื้นที่สงขลา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริกพร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข
​กระทรวงพาณิชย์ เดินสายชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2
เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
ข่าวล่าสุด
พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
เมื่อ: 17:16ข่าวสารบ้านเรา
​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
เมื่อ: 16:32รอบรั้วการศึกษา
​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
เมื่อ: 16:22ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​โควิด-19 สงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่ 27 รักษาหาย 18 คน รพ.สนามเพียงพอรับผู้ป่วยใหม่
  522 ครั้ง
 2. ​ประธานรัฐสภาลงพื้นที่สงขลา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
  519 ครั้ง
 3. ธรรมนัส ลงพื้นที่สงขลา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริกพร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข
  518 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" ห่วงผู้ปฎิบัติหน้าที่มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อบจ.สงขลา
  446 ครั้ง
 5. ​3 พ.ค.64 โควิด-19 สงขลาพบป่วยใหม่ 27 ยอดสะสม 718 รักษาหายแล้ว 314 ราย
  427 ครั้ง
 6. ​ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน หมอพร้อม รอบแรกต้องรู้อะไรบ้าง?
  378 ครั้ง
 7. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564
  377 ครั้ง
 8. ​สมาคมเอสเอ็มอีสงขลา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ 13 หน่วยกู้ชีพในหาดใหญ่
  306 ครั้ง
 9. ครัวสรรเพชญ แจกข้าวกล่อง-น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา
  232 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  217 ครั้ง
 1. พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
  0 ครั้ง
 2. ​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
  0 ครั้ง
 3. ​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 4. ​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
  0 ครั้ง
 5. สส.สุรินทร์ นำสิ่งของช่วยเหลือจากตุรกีมอบแก่ชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอนและบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. เที่ยวทิพย์ กับวิถีชีวิตแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสงขลา-สาธารณสุขอำเภอจะนะ
  0 ครั้ง
 8. กาชาดสงขลา มอบชุดธารน้ำใจ “กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 251 ราย
  0 ครั้ง
 9. ชดเชยให้กก.5 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมันที่ได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ
  0 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  0 ครั้ง