ประชาสัมพันธ์

ประกันสังคมสงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานประกอบการต้นแบบ จำนวน 13 ราย

เมื่อ: 17:24 น. 23 ส.ค. 63   574 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานประกอบการต้นแบบ จำนวน 13 ราย ที่ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมถูกต้อง

(21 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่มีสถานะยังดำเนินการอยู่ มีลูกจ้างไม่น้อยกว่า 50 คน ไม่มีหนี้ค้างชำระย้อนหลัง 5 ปี มีการชำระเงินสมทบถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็คทรอนิค ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้สถานประกอบการให้นำส่งเงินสมทบภายในกำหนด โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 13 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์/บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด/ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ บริษัท อดิศรสงขลา จำกัด /บริษัท รักษาความปลอดภัยทักษิณเซฟตี้ จำกัด/ บริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นเฮงก่อสร้าง/โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา/ บริษัท เอ พี เค เฟอร์นิซิ่ง พาราวู้ด จำกัด /บริษัทลิคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเดา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 3


โอกาสนี้ นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา ได้รายงาน สถานการณ์บริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มี จำนวน 2,114,775 ล้านบาทได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง คิดเป็นร้อยละ 80 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20 มีผลตอบแทนการลงทุนสะสม ตั้งแต่ปี 2534 - ปัจจุบัน จำนวน 675,782 ล้านบาท และมีเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน ณ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 66,803 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ร้อยละ 81 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 19 มีผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน จำนวน 22,417 ล้านบาท

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้กันตน กรณีตาย สำหรับผู้ประกันตนใน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน จากเดิมจ่ายค่าทำศพ 40,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาท มีผลตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมีเงื่อนไขเกิดสิทธิ และสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน/ผุ้มีสิทธิจะได้รับ โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย ได้รับสิทธิประโยชน์ เป็น ค่าทำศพ 50,000 บาท จ่ายแก่ผู้จัดการศพ และเงินสงเคราะห์กรณีตาย จ่ายแก่บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายแก่สามี หรือ ภริยา บิดา มารดา หรือบุตรผู้ประกันตน ในจำนวนเท่า ๆ กัน

สำหรับวันนี้ ที่ประชุมโดยคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยคำขอการเป็นผู้ทุพพลภาพจำนวน 6 ราย.


ศิรินาถ นวประภากุล/ ข่าว

 
เมื่อ: 17:24 น. 23 ส.ค. 63   574 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
เมื่อ: 21:55คอลัมน์แนะนำ
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 05:59รายงานพิเศษ
​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
เมื่อ: 13:05เศรษฐกิจบ้านเรา
CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
เมื่อ: 13:04ข่าวสารบ้านเรา

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1584 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1273 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1167 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  990 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  841 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  828 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  757 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  698 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  583 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  577 ครั้ง
 1. แต่งหน้าลดอายุ ทริคง่าย ๆ แต่งยังไงให้เด็กลง ???
  0 ครั้ง
 2. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 3. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 4. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 6. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 7. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 8. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 9. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 10. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง