ข่าวสารบ้านเรา

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”

เมื่อ: 13:41 น. 21 ก.ย. 63   520 ครั้ง

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” รองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ Green City

(21 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม ณ ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุตสาหกรรมการกีฬา การท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” ในเมืองสงขลา นับว่ามีความสำคัญต่อการท่องเที่ยว และการคมนาคมของจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาจำนวนมาก ตามแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา และเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา กำหนดให้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ /สข.553 (บางสวน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ลานกีฬา เพื่อนันทนาการ หรือเกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬา สันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นปอดของเมืองสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ รับทราบถึง

1) เหตุผลความจำเป็น

2) วัตถุประสงค์ของโครงการ

3) สถานที่ที่ดำเนินการโครงการ

4) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

5) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในจังหวัดสงขลา ซึ่งจะช่วยพัฒนา ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดสงขลา ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายพิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” ในวันนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีลานกีฬา เพื่อนันทนาการ กีฬาเอ็กซ์ตรีม เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมการนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มพื้นที่ด้านการกีฬา และการออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City ส่งเสริมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ Green City ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park ในวันนี้ เป็นการนำเสนอรายละเอียดโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ และเพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการก่อสร้างการดำเนินการโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 
เมื่อ: 13:41 น. 21 ก.ย. 63   520 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

อบจ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ สนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมาย
อบจ.สงขลา เพิ่มแพขนานยนต์ รองรับชั่วโมงเร่งด่วน
อบจ.สงขลา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ รับมือพายุ ปาบึก (PABUK) พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
ข่าวล่าสุด
​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
เมื่อ: 13:05เศรษฐกิจบ้านเรา
CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
เมื่อ: 13:04ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อ: 14:50G-SPECIAL
พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
เมื่อ: 14:19G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1534 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1263 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1134 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  966 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  831 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  808 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  736 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  687 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  568 ครั้ง
 10. ​นายกสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ขอโอกาสอีกสมัยในสนาม อบจ.สตูล
  554 ครั้ง
 1. ​อีซูซุหาดใหญ่ จัดปาร์ตี้รถแต่งสุดมันส์กับงาน X-SERIES DAY 2020 & ISUZU RACE PARTY
  0 ครั้ง
 2. CHANGE MASTER อาหารเสริมของคุณหมอ เปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ไดอาน่า
  0 ครั้ง
 3. ​ผู้ว่าฯ นำพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 4. พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมัชฌิมาวาส
  0 ครั้ง
 5. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 6. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 7. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 8. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 9. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 10. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง