ประชาสัมพันธ์

​จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ

เมื่อ: 17:58 น. 25 ก.ย. 63   233 ครั้ง

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ ตามโตรงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 จำนวน 9 โรงงาน

วันนี้ (25 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ ตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 จำนวน 9 โรงงาน ได้แก่ 1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เอส.วี.รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด 3. บริษัท ออมนิสตาร์ จำกัด 4. บริษัทอี ฮับ ฮวด จำกัด 5. บริษัท รับเบอร์แลนต์ จำกัด 6. บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด 7. บริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด 8. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ 9. บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สถานประกอบการโรงงานที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้คำขวัญ “สงขลาเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม

นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลาให้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อรับเคลี่ยนจังหวัด สงขลาให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ ประชาชนมีคุณภรพ สิ่งแวดล้อมยังยืน โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

จังหวัดสงขลา ได้อนุมัติให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาดำเนินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 และจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยคณะทำงานตรวจประเมินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสงขลาที่มีขีดความสามารถในระดับที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ (พี่ช่วยน้อง หรือ Big brother)

สำหรับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 1) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงงาน 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของโรงงาน 3) โรงงานมีความโปร่งใส 4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 5) มีหลักนิติธรรม 6) มีความยุติธรรม และ 7) มีความยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าโรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนไต้อยู่อย่างยั่งยืนโดยไม่มีข้อร้องเรียน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-อรรคพงษ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 17:58 น. 25 ก.ย. 63   233 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
เมื่อ: 12:42ข่าวสารบ้านเรา
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
เมื่อ: 09:50รายงานพิเศษ
​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อ: 06:53รอบรั้วการศึกษา
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
เมื่อ: 05:48G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1483 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1226 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1105 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  924 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  816 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  780 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  691 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  665 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  543 ครั้ง
 10. จุรินทร์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  531 ครั้ง
 1. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 2. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 3. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 4. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 5. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 6. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง
 7. ​อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย
  0 ครั้ง
 8. Solo Surakarta
  0 ครั้ง
 9. ​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม “กีฬาเรือยาวประเพณี”
  0 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
  0 ครั้ง