ประชาสัมพันธ์

มอบรางวัลการประกวดอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อ: 18:00 น. 25 ก.ย. 63   221 ครั้ง

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลการประกวดอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (25 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลดีเด่น ประจำปี 2563 ประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ดีเด่น จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเจียร ทองคง อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา และอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ดีเด่น ระดับอำเภอ จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1.) อำเภอสะบ้าย้อย นายทิศ สีสมอ่อน อาสาสมัครเกษตรและ สหกรณ์ระดับตำบล ตำบลเขาแดง (2.) อำเภอจะนะ ได้แก่ นายเสกสรร ชูเขียว อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ตำบลตลิ่งชัน (3.) อำเภอนาทวี ได้แก่ นายจักรพงค์ สินมาก อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ตำบลสะท้อน

นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เป็นบุคคลที่สมัครใจและได้รับการคัดเลือกให้ช่วยปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และ อำเภอสะบ้าย้อย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดทำโครงการประกวดอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ดีเด่น จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เกิดการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลอื่น ๆ เกษตรกร ชุมชน และสังคม และเป็นการส่งเสริม สุนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับ ตำบล ที่มีผลงานดีเด่น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สังคม และชุมชน ได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-อรรคพงษ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.ย. 63

 
เมื่อ: 18:00 น. 25 ก.ย. 63   221 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
เมื่อ: 12:42ข่าวสารบ้านเรา
พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
เมื่อ: 09:50รายงานพิเศษ
​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อ: 06:53รอบรั้วการศึกษา
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
เมื่อ: 05:48G-SPECIAL

 1. ทุ่ม 630 ล้าน เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง พร้อมรับนักเรียนใหม่ปี 64
  1481 ครั้ง
 2. ​ชัยวุฒิ-อับดลรอหมาน-สุภาพร นั่งว่าที่รองนายก ทีมไพเจน มากสุวรรณ์
  1226 ครั้ง
 3. ​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.
  1105 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์"แจงทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ไม่หวั่นปปช.ไต่สวนละเลยปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั่งนายกอบจ.สงขลา
  923 ครั้ง
 5. ​เอกชนสร้างจุดขนถ่ายตู้สินค้าทางรางเจ้าแรกในสงขลา ที่สถานีรถไฟบางกล่ำ
  816 ครั้ง
 6. ​การบ้านข้อใหญ่ของปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง คนใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ่
  780 ครั้ง
 7. ​ก่อนถึงวันเข้าคูหามาทำความรู้จักกับ 36 เขตเลือกตั้ง ส.อบจ.สงขลากันก่อน
  690 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  664 ครั้ง
 9. โฉมใหม่ ตลาดน้ำบางกล่ำ 3D แหล่งเช็คอิน ชิม ช้อป ของผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวพบกันทุกวันเสาร์
  543 ครั้ง
 10. จุรินทร์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก
  531 ครั้ง
 1. กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ย้ำให้ดำเนินการด้วยความ “สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย”
  0 ครั้ง
 2. พาสัมผัส ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา (ตอนที่ 1)
  0 ครั้ง
 3. ​โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต้อนรับ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการคนใหม่
  0 ครั้ง
 4. ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 5. เริ่มเเล้ว “Coffee & Bakery Fest Hat Yai 2020” เทศกาลความสุข เอาใจผู้รักกาแฟ และเบเกอรี่ 22 – 25 ตุลาคมนี้
  0 ครั้ง
 6. ​แอร์เอเชีย เปิดบินเส้นทางใหม่หาดใหญ่-สุวรรณภูมิ กระตุ้นการเดินทางรับปีใหม่
  0 ครั้ง
 7. ​อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เดินหน้าจัดแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 “Cabling Contest 2020” หวังยกระดับวงการศึกษาไทย
  0 ครั้ง
 8. Solo Surakarta
  0 ครั้ง
 9. ​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม “กีฬาเรือยาวประเพณี”
  0 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์
  0 ครั้ง