ข่าวสารบ้านเรา

​อนุกรรมการลงพื้นที่หาข้อมูลโครงการพัฒนาจะนะเมืองต้นแบบ-ชาวบ้านขอให้เร่งเดินหน้าโครงการ

เมื่อ: 06:06 น. 15 ก.พ. 64   970 ครั้ง

เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ มั่นใจประชาชนส่วนใหญ่ของพื้นที่ต้องการให้มีการพัฒนาและสนับสนุนโครงการให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(14 กุมภาพันธ์ 2564) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐมาให้ข้อเท็จจริง และเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ซึ่งก่อนที่นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมฯ จะเข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ 3 ตำบลคือ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม ที่มาต้อนรับกว่า 500 คน และรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่คณะอนุกรรมการฯ อีกด้วย พร้อมกันนี้ นางมณี อนันทบริพงษ์ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางนายประสานฯ เพื่อขอให้ดำเนินการผลักดันโครงการจะนะเมืองต้นแบบที่ 4 ตามขั้นตอนและขบวนการทางกฏหมายโดยเร็ว เพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของพื้นที่ ที่ต้องการให้มีการพัฒนาและเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ที่สนับสนุนโครงการในพื้นที่เพราะต้องการให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่

โดยการแสดงจุดยืนทางความคิดดังกล่าวเป็นไปในฐานะประชาชนในพื้นที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งของโครงการเมืองต้นแบบ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และขอให้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบ ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนไม่เพียงแต่อำเภอจะนะ แต่เป็นความหวังของการพัฒนาภาคใต้ทั้งภาค ซึ่งเครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนา ขอขอบคุณรัฐบาลที่ตั้งใจมารับฟังปัญหา แต่วันนี้การบริหารงานและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ มีอีกหลายมิติ มิใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะกลุ่ม ดังที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ยังมีอีกหลายครอบครัวหลายชีวิตที่ยังรอความหวังของการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ซึ่งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้ ต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจ มีความรู้และมีประสบการณ์ของพื้นที่ อย่างแท้จริงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาโดยนั่งทำงานอยู่ที่ส่วนกลาง ประชุมหารือ แล้วลงมาทำงาน ตอบคำถามของกลุ่มอาชีพ เครือข่าย NGOs หน้าเดิมทั้งภาค โดยขาดซึ่งความเข้าใจบริบทพื้นที่ ด้วยเหตุนี้เครือข่ายประชาชนจะนะ จึงขอเชิญท่าน และคณะฯที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีอำนาจตัดสินใจ ไม่ปิดหู ปิตตา ปิดปาก ร่วมลงพื้นที่ ร่วมพักอาศัยและสัมผัสชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นและเห็นถึงความต้องการของประชาชนส่วนมาก โดยปราศจากนัยยะทางการเมือง

เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ซึ่งมีสมาชิกทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มภาคประชาสังคม อาชีพรับจ้าง รวมทั้งอาชีพขายแรงงานทั่วไป ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาต่างๆ ที่สามารถได้ในพื้นที่มาตลอด เมื่อทราบว่ามีโครงการเมืองต้นแบบฯ จะเกิดขึ้นตอนปี 62 เครือข่ายฯ ก็ดีใจมากที่จะเห็นบ้านเมืองตัวเองพัฒนา และลูกหลานเราได้มีงานทำ ไม่ต้องไปทำงานที่มาเลเชีย หรือภาคอื่นๆ เครือข่ายเราดำเนินการต่างๆ เตรียมพร้อมตัวเองตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เมื่อโครงการเกิดเราจะได้เข้าสู่ระบบงานได้อย่างดี

แต่เมื่อมีกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ประกอบด้วยประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งนำโดยนายรุ่งเรือง ระหมันยะ พร้อมแกนนำ NGOs จากนอกพื้นที่ และที่สำคัญยังมีข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตอนนี้สวมหมวกเป็น NGOs เช่นเดียวกัน ขึ้นไปประท้วงรัฐบาล ทำให้เกิดข้อตกลงร่วมกับร้อยตำรวจเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และในที่สุดทางรัฐบาลได้ทำตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จนมาตั้งคณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นั้น

เครือข่ายของเรา ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สามตำบลที่โครงการจะเกิดขึ้น กลับมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญผิดที่ ผิดจุด ผิดเวลา และยังดำเนินการเตะถ่วงเวลา เราซึ่งเดือดร้อน ไม่มีอันจะกิน ซ้ำเจอปัญหาการระบาดของโควิด19 อีก แทนที่รัฐบาลจะเร่งพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในอำเภอจะนะ กลับทำให้คนในพื้นที่สับสนถึงวิธีการดำเนินงานของรัฐบาล เครือข่ายเราซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการฯ จึงอยากขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่าลีลา สับสนให้เสียวเวลา ให้เร่งดำเนินโครงการตามขั้นตอนและตามกฎหมายการพัฒนาในพื้นที่เมืองต้นแบบอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเร็ว

ขอให้มีความจริงใจตั้งใจในการพัฒนามองเป้าหมายโครงการฯ เป็นสำคัญ อย่าหวั่นไหวง่าย เพราะการพัฒนา คือลมหายใจของประชาชน เราไม่อยากอดตาย เราไม่อยากล้าหลังความเจริญห่างจากจังหวัดอื่นและภูมิภาคอื่นๆ เราเป็นเมืองชายแดนแต่มีความล้าหลังมาเลเซียมากซึ่งมีการพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมและท่าเรือบริเวณรัฐข้างเคียงของประเทศไทย จนสร้างความเจริญ สร้างงาน สร้างรายได้ และคนไทยต้องไปทำงานที่นั่นเป็นจำนวนมาก วันนี้ไม่ใช่มองเรื่องมิติความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่โปรดมองเงินในกระเป๋าประชาชนด้วย งานอาชีพที่เราจะทำ การอยู่กับลูกหลานและครอบครัว การมีโอกาสที่จะพัฒนาในทุกมิติ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและให้ความใส่ใจและเร่งผลักดันโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินขยายโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย

 
เมื่อ: 06:06 น. 15 ก.พ. 64   970 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​เครือข่ายประชาชนจะนะ ยื่นหนังสือขอนายกเดินหน้าโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้า
​กองหนุนมาแล้ว "ชาวจะนะ" ยื่นหนังสือสนับสนุนรัฐบาลเดินหน้าเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นคัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจะนะ
​องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสงขลา
ข่าวล่าสุด
​ ผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
เมื่อ: 10:07ข่าวสารบ้านเรา
นายกอบจ.แถลง10 นโยบายพัฒนาสงขลา แบ่งพื้นที่บริหารเป็น 4 โซน
เมื่อ: 06:05รายงานพิเศษ
​โรงรับจำนำชูเกียรติมันนี่ กลุ่มชูเกียรติแตกไลน์ธุรกิจให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น
เมื่อ: 12:58เศรษฐกิจบ้านเรา
​ดร.ไพร แจงละเอียดยิบไม่มีคดีเรื่องทุจริต-ทำงานได้ไม่สะดุดพร้อมสานต่อพัฒนาหาดใหญ่
เมื่อ: 17:28รายงานพิเศษ

 1. ​รวบหนุ่มสะเดากลางสวนยาง หลังถ่ายคลิปปล่อยหมากัดตัวนิ่มประกอบเพลงลง TikTok
  7109 ครั้ง
 2. สีสันสมัครนายกหาดใหญ่วันแรกมีผู้ร่วมลงสนาม 4 ราย พร้อมว่าที่สท.ลงเต็มสนาม
  4251 ครั้ง
 3. ​รับรองผลแล้ว ไพเจน มากสุวรรณ์ เป็นนายกอบจ.สงขลา พร้อม 4 สจ.ทีมปชป.
  3879 ครั้ง
 4. "ถาวร" รายงานความคืบหน้าทางหลวงสายใหม่บ้านพรุ-สนามบิน ไม่มีสะดุด
  2174 ครั้ง
 5. ​เปิดตัวทีมปลัดแป้น ณรงค์พร ณ พัทลุง ชูจุดขายสร้างโรงพยาบาล-ฟื้นเศรษฐกิจหาดใหญ่
  2170 ครั้ง
 6. มาดูสถิติแฟนเพจของว่าที่นายกหาดใหญ่
  2072 ครั้ง
 7. ​มทร.ศรีวิชัย จัดแสดงภาพวาดและส่งมอบงานวิจัยโครงการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่
  1850 ครั้ง
 8. เลื่อนแต่ไม่เลิก HaadThip Fan Run ปี 2 รวมคู่นักวิ่งสายชิลล์ ส่งต่อบุญร่วมกัน และพร้อมเจอกันเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติ
  1836 ครั้ง
 9. บทสรุป​สนามนครหาดใหญ่ 5 ทีมลงชิงนายก 117 คนเสนอตัวลงสท.
  1822 ครั้ง
 10. คืนชีวิตให้คลองเตยสร้างถนนคนเดินริมคลองหลังแสงทอง "ปลัดแป้น" ยืนยันผมทำได้
  1821 ครั้ง
 1. ​ ผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
  0 ครั้ง
 2. นายกอบจ.แถลง10 นโยบายพัฒนาสงขลา แบ่งพื้นที่บริหารเป็น 4 โซน
  0 ครั้ง
 3. ​โรงรับจำนำชูเกียรติมันนี่ กลุ่มชูเกียรติแตกไลน์ธุรกิจให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น
  0 ครั้ง
 4. ​ดร.ไพร แจงละเอียดยิบไม่มีคดีเรื่องทุจริต-ทำงานได้ไม่สะดุดพร้อมสานต่อพัฒนาหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 5. เช้านี้หาดใหญ่หนาวเหมือนดอยอ่างขางนะจ๊ะ
  0 ครั้ง
 6. สมัชชา PM2.5 จ.สงขลา ชูแนวคิด"พลเมืองตื่นรู้...ร่วมใจรับมือ PM2.5 จ.สงขลา ด้วยแนวทาง Green&health"
  0 ครั้ง
 7. ​เปิดตัวที่หาดใหญ่ "แบรนด์แป้งเนียนและโฟมโซไฮ" คุณภาพระดับเคาน์เตอร์แบรนด์
  0 ครั้ง
 8. ​ม.ทักษิณ ชวนชุมชน หาบข้าว เข้าโรงเรียน ขับเคลื่อนกลไกสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาภายในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. ​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่
  0 ครั้ง
 10. ​บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม ดีกว่าอย่างไรหาคำตอบกับ "ณัฐวุฒิ ไชยชูลี" ทีมบ้านพรุยั่งยืน
  0 ครั้ง