ข่าวสารบ้านเรา

​สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “ ประชาชนคิดอย่างไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ”

เมื่อ: 14:50 น. 17 ก.พ. 64   1021 ครั้ง

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “ ประชาชนคิดอย่างไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ”

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.75) อายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 32.00) รองลงมา ช่วงอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 25.00) และช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 22.25) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 46.50) รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ14.25) และอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 14.25) มีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา มากที่สุด (ร้อยละ 56.25) รองลงมา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 11.75 และ 8.25 ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.00 เห็นว่าช่วงเวลาวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยที่ประชาชนร้อยละ 29.5 เห็นว่าฝ่ายค้านผลงานดีกว่าฝ่ายรัฐบาล (ร้อยละ 26.0) นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 37.00 เห็นว่าผลงานฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านผลงานไม่ดีพอๆกัน

ส่วนประเด็นที่ประชาชนต้องการเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า ประชาชนเห็นว่าประเด็นการระบาดโควิด-19 มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.04 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมา คือ ประเด็นการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น/ประเด็นบ่อนการพนัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.86 คะแนน และประเด็นคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.82 คะแนน ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.50 เห็นว่าไม่เหมาะสมหากมีการนำเสนอข้อมูลพาดพิงสถาบันกษัตริย์

ประชาชนเห็นว่าใครเหมาะสมจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ มากที่สุด คือ “ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” มีค่าเฉลี่ย 6.18 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) รองลงมาเป็น คุณอนุทิน ชาญวีรกุล มีค่าเฉลี่ย 6.14 คะแนน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีค่าเฉลี่ย 5.82 คะแนน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มีค่าเฉลี่ย 5.79 คะแนน นายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ มีค่าเฉลี่ย 5.11 คะแนน และนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ มีค่าเฉลี่ย 5.07 คะแนน ตามลำดับ

 
เมื่อ: 14:50 น. 17 ก.พ. 64   1021 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564
​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
​คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
เมื่อ: 17:16ข่าวสารบ้านเรา
​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
เมื่อ: 16:32รอบรั้วการศึกษา
​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
เมื่อ: 16:22ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​โควิด-19 สงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่ 27 รักษาหาย 18 คน รพ.สนามเพียงพอรับผู้ป่วยใหม่
  522 ครั้ง
 2. ​ประธานรัฐสภาลงพื้นที่สงขลา มอบหน้ากากอนามัยพร้อมพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
  519 ครั้ง
 3. ธรรมนัส ลงพื้นที่สงขลา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริกพร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข
  516 ครั้ง
 4. ​"นิพนธ์" ห่วงผู้ปฎิบัติหน้าที่มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัยให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อบจ.สงขลา
  446 ครั้ง
 5. ​3 พ.ค.64 โควิด-19 สงขลาพบป่วยใหม่ 27 ยอดสะสม 718 รักษาหายแล้ว 314 ราย
  427 ครั้ง
 6. ​ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน หมอพร้อม รอบแรกต้องรู้อะไรบ้าง?
  377 ครั้ง
 7. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564
  376 ครั้ง
 8. ​สมาคมเอสเอ็มอีสงขลา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ 13 หน่วยกู้ชีพในหาดใหญ่
  303 ครั้ง
 9. ครัวสรรเพชญ แจกข้าวกล่อง-น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา
  232 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  215 ครั้ง
 1. พี่หลวงคร เข้าทำงานวันแรกพร้อมร่วมเปิดประชุมสภาเลือกภคนันท์ เป็นประธานฯ หลวงหมี รองฯ
  0 ครั้ง
 2. ​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
  0 ครั้ง
 3. ​ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online” วันเสาร์ที่ 8 พ.ค.นี้
  0 ครั้ง
 4. ​โควิด-19 สงขลาป่วยเพิ่ม 14 หาย 28 ควนเนียงไข่แตกพบป่วยรายใหม่ 1 คน
  0 ครั้ง
 5. สส.สุรินทร์ นำสิ่งของช่วยเหลือจากตุรกีมอบแก่ชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอนและบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
  0 ครั้ง
 6. เที่ยวทิพย์ กับวิถีชีวิตแบบ New Normal
  0 ครั้ง
 7. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสงขลา-สาธารณสุขอำเภอจะนะ
  0 ครั้ง
 8. กาชาดสงขลา มอบชุดธารน้ำใจ “กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 251 ราย
  0 ครั้ง
 9. ชดเชยให้กก.5 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมันที่ได้รับความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ
  0 ครั้ง
 10. ​โควิด-19 สงขลารักษาหายต่อเนื่องรวม 400 คน วันนี้พบป่วยใหม่อีก 36 ราย
  0 ครั้ง