ข่าวสารบ้านเรา

แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกำหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อ: 11:52 น. 22 มิ.ย. 64   619 ครั้ง

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกำหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์อิฏฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ และนายสมรัฐ เทพนวล ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สรุปการดำเนินการเมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้กำชับทุกหน่วยงานให้จัดระบบเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย การลงพื้นที่เข้าไปตรวจตรา ควบคุมดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด ในส่วนของโรงงานหากพบผู้ติดเชื้อก็ให้มีการสั่งการให้คัดแยกผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือสูงออกจากกัน และปิดโรงงานเพื่อทำความสะอาดทันที กำชับนายอำเภอให้สั่งการเน้นย้ำกับทางโรงงานเรื่องของการกักตัวแรงงาน การงดเดินทางมาทำงาน ประสานงานให้คัดกรองเชิงรุกในโรงงานอย่างเข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกัน ศบค.ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดใหม่ ซึ่งจังหวัดสงขลายังอยู่ในกลุ่มสีแดง ศบค.อาจจะมีการผ่อนคลายในบางมาตรการ อย่างไรก็ตามก็ได้มอบอำนาจให้จังหวัดสามารถเข้มงวดกว่า ศบค.ได้ ซึ่งจังหวัดสงขลาแน่นอนว่าได้มีการออกมาตรการที่เข้มงวดกว่า ดังนั้นให้ประชาชนยึดตามคำสั่งของจังหวัด และขอความร่วมมือให้ทุกพื้นที่ยกระดับการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน เช่นกรณีมีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดอย่างเข้มงวด

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในการการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ก็ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะมาตรการหลักๆ เช่น การพนัน มาตรการสถานบริการสถานบันเทิง ร้านอาหาร การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากต้องจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีความจำเป็น ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น การขออนุญาตไปยังอำเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้แนะนำหลักการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเช่นการงดเลี้ยงอาหารต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการบังคับใช้กับสถานประกอบการประเภทโรงงานทุกประเภท คือมาตรการหลัก 2 ประการ ประการแรกมาตรการที่ต้องดำเนินการขณะที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือก่อนการแพร่ระบาด คือ DMHTT และใช้เว็บไซต์ ไทยเซฟไทย การบริหารจัดการในโรงงานตามมาตรการสาธารณสุข และงดการสัมผัสระหว่างแผนก งดการรวมกลุ่ม กรณีร้านอาหารในโรงงาน ต้องกำหนดมาตรการห้ามใช้ของใช้ร่วมกัน ประการที่สอง กรณีมีการแพร่ระบาดในโรงงาน หากพบติดเชื้อต้องแจ้งพนักงานควบคุมโรคทันที ต้องปิดพื้นที่เพื่อทำความสะอาดทันที หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็ให้ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ทันที ปิดตลาดบริเวณรอบๆโรงงานทันที ทางโรงงานต้องไม่ปกปิดข้อมูลหรือการให้ข้อมูลเท็จ หากปกปิดจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด

ด้านนายแพทย์อิฏฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวถึง การจัดการมาตรการในโรงงาน ซึ่งโรงงานกับชุมชนมีความสัมพันธ์กัน ใช้มาตรการหลักคือ มาตรการ Bubble and Seal แยกผู้ที่มีความสูง แยกผู้ที่มีอาการป่วยออกจากกัน คือต้องแยกคนในโรงงานออกจากชุมชนให้ได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวก็ได้นำไปใช้ในโรงงาแล้ว นอกจากนี้ก็ได้มีการเฝ้าระวังโรงงานอื่นๆ ที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดให้เข้มงวดมาตรการในโรงงาน ตามหลัก DMHTT เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดโรคในโรงงาน ในส่วนของการระดมฉีดวัคซีนตอนนี้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ยอดประมาณแสนกว่าแล้ว ทางสาธารณสุขเองก็ได้ดำเนินการฉีดตามคิวที่ได้นัดหมาย และตามขั้นตอนอย่างเต็มที่ มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อมและเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ กล่าวถึงการดำเนินงานของอำเภอหาดใหญ่ ได้ดำเนินการตาม ศบค.จังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด โดยทางอำเภอได้ทำการรณรงค์ และออกประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชนถึงมาตรการ และคำสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาก่อน จากนั้นออกพื้นที่ตรวจขันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำความผิด กรณีเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค.จังหวัดสงขลา ตัวเลขฝ่าฝืนล่าสุดรวมจับกุมแล้วประมาน 30 คดี เช่น ความผิดไม่สวมหน้ากากอนามัย มั่วสุม การพนัน หากพบเห็นผู้กระทำผิด สามารถแจ้งผู้นำใกล้บ้าน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสถานีตำรวจที่ใกล้ท่านที่สุดได้ทันที

ทางด้านนายสมรัฐ เทพนวล ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน กล่าวถึงการจัดการในโรงงาน เมื่อรับทราบว่ามีผู้ติดเชื้อก็ได้แจ้งไปยัง สาธารณสุขทันที จากนั้นทางจังหวัดและสาธารณสุขก็ได้เข้ามาดำเนินการ และได้ทำการตรวจหาเชื้อ พนักงาน และแยกกลุ่มเสี่ยงสูง โดยจัดพื้นที่กักตัว เป็นเวลา 14 วัน และจัดระบบต่างๆ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ส่วนพนักงานที่ไม่ได้พักในโรงงาน ก็ได้จัดสถานที่ให้กักตัวแยก คือ โรงแรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขณะเดียวกันทางโรงงานได้ประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นตลอดเวลา สำหรับผู้ที่ติดเชื้อได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว ส่วนกลุ่มสี่ยงสูงโรงงานจัดสถานที่กักให้ และผู้เสี่ยงต่ำก็ได้กำหนดมาตรการตามสาธารณสุขในการเข้าทำงาน ปัจจุบันมีผู้เสี่ยงสูงลดลงเหลือ 7 คน เห็นได้ชัดว่าการดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดนั้น ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงานดีขึ้นอย่างชัดเจน

ฟารีด้า รอดกุบ /ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 11:52 น. 22 มิ.ย. 64   619 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
Tags: โค F8
ข่าวล่าสุด
ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
เมื่อ: 14:08รอบรั้วการศึกษา
​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
เมื่อ: 13:28ข่าวสารบ้านเรา
​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
เมื่อ: 11:36รอบรั้วการศึกษา
​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
เมื่อ: 09:02รอบรั้วการศึกษา

 1. ยลเสน่ห์เกาะยอ กับ​ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าไทร ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
  5790 ครั้ง
 2. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  3643 ครั้ง
 3. โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีกกว่า 400 เตียง
  2210 ครั้ง
 4. ​สโมสรไลออนส์หาดใหญ่+ชมรมกอล์ฟ​ G20 ร่วมบริจาคสนับสนุนศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 อบจ.สงขลา
  2106 ครั้ง
 5. ​ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบถนนรัถการห้ามขายของบนถนนตลอดแนวสองข้างทาง
  1965 ครั้ง
 6. ​"ธีระการช่าง" เราคือผู้เชี่ยวชาญงานโช้คอัพ ช่วงล่าง รถมีปัญหามาที่นี่แก้ไขได้
  1843 ครั้ง
 7. ​หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  1536 ครั้ง
 8. ครม.อนุมัติชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
  1510 ครั้ง
 9. โปรเดือน 7 ออกรถกับพิธาน-อริยะ ไม่ว่าสาขาไหนก็รับไปเลย ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท
  1457 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สามารถแสดงผลใบหน้า อุณหภูมิ และเวลา ของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์
  1453 ครั้ง
 1. ม.อ. พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
  0 ครั้ง
 2. ​ส่องผลงานหลังมาตรการล๊อกดาวน์ 12-25 ก.ค.ติดเชื้อใหม่ 2,605 เสียชีวิต 24 ราย
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ คณะ วจก. ม.อ.
  0 ครั้ง
 4. ​คนเก่งจากนานาชาติบลูมส์เบอรี่ "พิพิชชญะ ศรีดำ" เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ
  0 ครั้ง
 5. ​23-07-64 โควิด-19 สงขลายังพบผู้ป่วยสูงถึง 234 ราย ยอดสะสมใกล้แตะหลักหมื่น
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 สงขลา ชวน ปชช. “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2564
  0 ครั้ง
 7. ​กิมหยงชงข่าว ส่องสถานการณ์โควิด-19 และการระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ
  0 ครั้ง
 8. ​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย
  0 ครั้ง
 9. ​กาชาดสงขลาร่วมกับวัดไทรงาม ส่งมอบข้าวกล่องแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
  0 ครั้ง
 10. ​20-07-64 โควิด-19 สงขลา เริ่มลดลงแต่ยังสูงพบผู้ป่วยรายใหม่ 121 ราย
  0 ครั้ง