ข่าวสารบ้านเรา

​ 22-07-64 โควิด-19 สงขลายอดพุ่ง 253 ราย คลัสเตอร์โรงงาน 103 ราย

เมื่อ: 19:10 น. 22 ก.ค. 64   1394 ครั้ง

22 ก.ค.64 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลา กลับมาสู่ยอดผู้ป่วยใหม่เกิน 200 อีกครั้งหลังลดลงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 253 แบ่งเป็นกลุ่มชุมชน 150 ราย และจากโรงงาน 103 ราย วันนี้จึงมีคำถามว่ามาตรการต่างๆ ที่บังคับใช้ในโรงงานได้ผลหรือไม่ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือไม่เพราะยังมีหลายโรงงานยังเปิดตามปกติเดินเครื่องกันตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ร้านค้าชาวบ้านต้องหยุด ต้องถูกมาตรการคุมเข้มมากมาย


จังหวัดสงขลา ตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน ตลาด และในชุมชน รวมถึงการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และแยกกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ให้สัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ครอบครัว ชุมชน หรือสถานที่ทำงาน โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 253 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานโชติวัฒน์นาหม่อม และผู้สัมผัส จำนวน 56 ราย (พนักงานรายใหม่ 54 ราย / ผู้สัมผัส 2 ราย)

2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 29 ราย (พนักงานรายใหม่ 4 ราย / ผู้สัมผัส 25 ราย)

3.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง (อีลีไทย,ศรีตรังโกลฟส์,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒ์อุตสาหกรรม,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,ไฮไท,หลีเฮงฟู้ด) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 47 ราย (พนักงานรายใหม่ 35 ราย / ผู้สัมผัส 12 ราย)

4. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ตลาดสดจะนะ,ตลาดสดสะเดา,ตลาดสดพลาซ่า,ตลาดวชิรา) รวมจำนวน 10 ราย (รายใหม่ 2 ราย / ผู้สัมผัส 8 ราย)

5. กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากต่างจังหวัด จำนวน 18 ราย

6. กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 59 ราย

7. ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ จำนวน 44 ราย (บริษัท,กู้ชีพควนลัง,เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่,โรงฆ่าสัตว์คลองแห,ไปรษณีย์ควนลัง,เทศบาล ต.จะนะ/บ้านนา/นครสงขลาและผู้สัมผัส/เมืองสิงหนคร,บุคคลากรสาธารณสุขและผู้สัมผัส,โลตัสสงขลา และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)

วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจ้งหวัดสงขลา ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 253 ราย พบมากสุดในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอสิงหนคร ตามลำดับ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกพบมากสุด ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงในครอบครัว ชุมชน ตามมาด้วยกลุ่มโรงงานและผู้สัมผัส กลุ่มมัรกัส โรงเรียนสอนศาสนา และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงอื่น ๆ โดยผู้ป่วยทั้งหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ทำการสอบสวนโรคและส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา วันนี้ในที่ประชุมได้รายงานแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ผลของมาตรการ Locdown และ กลยุทธ์ในการฉีดวัคซีน รวมถึงการรายงานการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 การส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา และชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยหากมีความจำเป็นต้องเดินทางต้องขออนุญาตจากส่วนราชการที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งกำหนดให้ ในเวลาราชการดำเนินการขอใบรับรองอนุญาตเดินทางได้ ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งออกโดยนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับนอกเวลาราชการให้ดำเนินการขอใบรับรองอนุญาตเดินทางที่ สถานีตำรวจภูธร ซึ่งออกให้โดยหัวหน้าสถานีหรือผู้ได้รับมอบหมาย เท่านั้น

นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการเสนอร่าง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และสถานที่หรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องเปิด ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเพื่อการควบคุมโรค ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จังหวัดสงขลาจะออกประกาศถึงรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 19:10 น. 22 ก.ค. 64   1394 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
​เปิดตัว Hatyai Sandbox Plus ดึงร้านอาหารนำร่องเป็นสถานที่ปลอดภัยคนปลอดภัย
​คลายล๊อกดาวน์วันที่ 8 สงขลาติดเชื้อ 369 รายขึ้นมาติดที่ 8 ของประเทศ
Tags: โค
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1701 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1501 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1398 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1397 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1336 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1127 ครั้ง
 7. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 8. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1070 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1039 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง