ข่าวสารบ้านเรา

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจับมือผลักดัน หาดใหญ่ Sandbox

เมื่อ: 11:04 น. 13 ส.ค. 64   1440 ครั้ง


ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจับมือผลักดัน หาดใหญ่ Sandbox

12 สิงหาคม ทีมอาสาจากสายสุขภาพ(รพ.หาดใหญ่ มอ.สสอ.) เศรษฐกิจ(หอการค้า สมาคม สมาพันธ์ SME สมาคมโลจิสติกและขนส่ง) สังคม(มอ. สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลา) เมืองหาดใหญ่ร่วมกันประเมินสถานการณ์ ระดมแนวคิด ความร่วมมือเสริมหนุนการทำงานของสสอ.หาดใหญ่ในการรับมือโควิดระลอก 4

1.สถานการณ์การแพร่ระบาด

ภาพรวมระดับจังหวัดตั้งแต่เมษายนจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 82ราย อยู่ในหาดใหญ่ 20 รายเฉลี่ยเดือนละ 4-5 คนต่อเดือน โดยอยู่ในกลุ่มอายุเกิน 60 และเป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรคอันตราย และไม่ได้ฉีดวัคซีน การแพร่เชื้อปัจจุบันอยู่ในระดับครอบครัว สถานที่ทำงาน และเริ่มพบกลุ่มผู้ป่วยที่สอบสวนโรคแล้วไม่ทราบว่าติดเชื้อมาจากไหน ขณะที่การตรวจเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนแออัด 2 แห่งพบว่า มีผู้ติดเชื้อน้อย ประเมินได้ว่ากลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ได้ถูกนำเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

ทีมประเมินสถานการณ์ว่าภายใน 2 ปี เรายังต้องอยู่กับโควิด ดังนั้นจำเป็นต้องปรับแนวคิดการจัดการ

2.มาตรการสำคัญ

2.1 ด้านสาธารณสุข ลดการสูญเสีย โดยเฉพาะผู้ป่วยเหลือง-แดง ก็คือการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ คัดกรองหากลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น ปัจจุบันกล่าวได้ว่าหาดใหญ่ยังไม่มีปัญหาในด้านงบประมาณ ส่วนสถานที่บริการศูนย์พักคอย ก็มีเพิ่มมากขึ้น

2.2 หาดใหญ่ Sandbox เปิดเมืองให้เศรษฐกิจเดินหน้า ด้วยแนวทาง

1) กำหนดตัวชี้วัด ที่บอกได้ว่าสามารถเปิดเมืองให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัย โดยดูบทเรียนของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่จะดูร่วมกันระหว่างผู้ป่วยเหลือง แดง ผู้ได้รับวัคซีน และการติดเชื้อของประชาชน

2) จัดให้เมืองมี ATK Center ที่อาจดำเนินการโดยภาคเอกชน เปิดบริการให้คนหาดใหญ่หรือนักท่องเที่ยวมาใช้คัดกรองตัวเอง ขณะที่ยังหาวัคซีนไม่ได้ หากพบว่าปลอดโควิด ให้มี Health profile ประจำตัว สามารถเข้าใช้บริการในสถานที่สาธารณะ ร้านอาหาร ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ

พร้อมออกมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ไปกักตัว โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการที่จะดึงกลุ่มเสี่ยงออกมา เช่น เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าพัก สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากราชการในด้านต่างๆมากขึ้น

3) ให้มีสถานประกอบการตัวอย่าง ที่มีมาตรการ New Normal ทั้งในส่วนผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นsector sandbox นำร่องเป็นตัวอย่าง เพื่อให้สังคมเห็นว่าเมืองสามารถจัดการตนเองได้ โดยจัดทำเป็นโครงการและรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วม ซึ่งปัจจุบันแต่ละสถานประกอบการเริ่มจัดทำมาตรการออกมา และจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้

พร้อมปรับมาตรการ Bubble and Seal ลดการแพร่เชื้อในโรงงาน โรงเรียน เช่น จัดกลุ่มการทำงานให้อยู่แต่ในกลุ่่มเดียวกันใช้สีหมวก ลดจำนวนการรวมกลุ่ม แยกกลุ่ม

รวมถึงสร้างความรู้การอยู่กับโควิดในชีวิตประจำวันส่งต่อไปถึงประชาชน ระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียนผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง อสม. โดยทีมอาสาสมัคร

หากสามารถผลักดันแนวคิดนี้สู่สังคมร่วมกันได้ จะทำให้เกิดภาพลักษณ์เมืองหาดใหญ่ที่แตกต่างไป กลายเป็น Healthcity ไปในที่สุด

4) ลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ไม่มีความพร้อม "จนแจ็กๆ" ด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ ดูแล ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักเรียน กลุ่มประชากรยากจน เปราะบาง

5)มีศูนย์ปฏิบัติการ/ทีมประเมินสถานการณ์ของเมืองในลักษณะ Data center รวบรวมข้อมูลข่าวสารสื่อสารสังคมทันสถานการณ์ สามารถอาศัย Platformท้องถิ่น ของ onechat ที่สมาพันธ์ Sme ร่วมพัฒนาขึ้นในการบันทึกข้อมูล เชื่อมโยงกับสาธารณสุข ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ

6) การสื่อสารทางสังคม ทางมหาวิทยาสงขลานครินทร์ร่วมกับ YEC สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัคร นำทีม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยมาช่วยสื่อสารทางสังคมถึงมาตรการ ความรู้ต่างๆที่จะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัย

7) ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม จากสถานการณ์โควิดในกลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กลุ่ม SME ศูนย์การค้า เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ปัจจุบันทางหอการค้าจับมือกับคณะเศรษฐศาสตร์มอ.กำลังพัฒนาแบบสอบถามประกอบการวิจัย

นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่ง และต้องการความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทุกฝ่าย หลังจากนี้แต่ละทีมแยกกันไปทำรายละเอียด จัดทำแผนปฎิบัติการ มาหารือร่วมกันพร้อมกับประสานภาคีที่ต้องการเข้าร่วม นำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลต่อไป

 
เมื่อ: 11:04 น. 13 ส.ค. 64   1440 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ทน.หาดใหญ่ ตรวจเชิงรุกตลาดกิมหยง
นิวไฮ .... แล้วจะไปกันยังไงต่อ ?
ใช้ชีวิตแบบ New Normal ตลอดไป ไหวไหมวัยรุ่น ?
การระบาดรอบใหม่ของอังกฤษ ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้ว
ข่าวล่าสุด
​"นิพนธ์ ควง นริศ" ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเหตุน้ำป่าหลากที่พัทลุง สั่งเร่งเยียวยาให้ครอบคลุม
เมื่อ: 16:14ข่าวสารบ้านเรา
​ผลงาน “รำพึงกับดอกไม้” อ.ศิวะ อินทะโคตร มรภ.สงขลา คว้าอันดับ 3 งานแสดงสีน้ำนานาชาติประเทศตุรกี
เมื่อ: 15:59รอบรั้วการศึกษา
“นิพนธ์” เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY HATYAI
เมื่อ: 15:47เศรษฐกิจบ้านเรา
​"บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายกว่าบุหรี่มวน" เวทีวิชาการภาคใต้ไม่เห็นด้วยให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย
เมื่อ: 13:25รายงานพิเศษ

 1. เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
  1148 ครั้ง
 2. ​ชมรมศิษย์เก่าธิดานุเคราะห์ มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19
  864 ครั้ง
 3. ​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
  781 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
  465 ครั้ง
 5. รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
  463 ครั้ง
 6. ​"บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายกว่าบุหรี่มวน" เวทีวิชาการภาคใต้ไม่เห็นด้วยให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย
  394 ครั้ง
 7. หาดทิพย์​ ​ประกาศการประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับซื้อเศษวัสดุ ประจำปี 2565
  386 ครั้ง
 8. ​ม.อ. หารือ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ จับมือร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  364 ครั้ง
 9. “นิพนธ์” เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY HATYAI
  322 ครั้ง
 10. ​"นิพนธ์ ควง นริศ" ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเหตุน้ำป่าหลากที่พัทลุง สั่งเร่งเยียวยาให้ครอบคลุม
  264 ครั้ง
 1. ​"นิพนธ์ ควง นริศ" ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเหตุน้ำป่าหลากที่พัทลุง สั่งเร่งเยียวยาให้ครอบคลุม
  0 ครั้ง
 2. ​ผลงาน “รำพึงกับดอกไม้” อ.ศิวะ อินทะโคตร มรภ.สงขลา คว้าอันดับ 3 งานแสดงสีน้ำนานาชาติประเทศตุรกี
  0 ครั้ง
 3. “นิพนธ์” เปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 (MONEY HATYAI
  0 ครั้ง
 4. ​"บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายกว่าบุหรี่มวน" เวทีวิชาการภาคใต้ไม่เห็นด้วยให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย
  0 ครั้ง
 5. หาดทิพย์​ ​ประกาศการประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับซื้อเศษวัสดุ ประจำปี 2565
  0 ครั้ง
 6. ​ชมรมศิษย์เก่าธิดานุเคราะห์ มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 7. ​ม.อ. หารือ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ จับมือร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  0 ครั้ง
 8. เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
  0 ครั้ง
 9. ​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
  0 ครั้ง