ข่าวสารบ้านเรา

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจับมือผลักดัน หาดใหญ่ Sandbox

เมื่อ: 11:04 น. 13 ส.ค. 64   1050 ครั้ง


ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมจับมือผลักดัน หาดใหญ่ Sandbox

12 สิงหาคม ทีมอาสาจากสายสุขภาพ(รพ.หาดใหญ่ มอ.สสอ.) เศรษฐกิจ(หอการค้า สมาคม สมาพันธ์ SME สมาคมโลจิสติกและขนส่ง) สังคม(มอ. สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลา) เมืองหาดใหญ่ร่วมกันประเมินสถานการณ์ ระดมแนวคิด ความร่วมมือเสริมหนุนการทำงานของสสอ.หาดใหญ่ในการรับมือโควิดระลอก 4

1.สถานการณ์การแพร่ระบาด

ภาพรวมระดับจังหวัดตั้งแต่เมษายนจนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 82ราย อยู่ในหาดใหญ่ 20 รายเฉลี่ยเดือนละ 4-5 คนต่อเดือน โดยอยู่ในกลุ่มอายุเกิน 60 และเป็นกลุ่มเสี่ยง 7 โรคอันตราย และไม่ได้ฉีดวัคซีน การแพร่เชื้อปัจจุบันอยู่ในระดับครอบครัว สถานที่ทำงาน และเริ่มพบกลุ่มผู้ป่วยที่สอบสวนโรคแล้วไม่ทราบว่าติดเชื้อมาจากไหน ขณะที่การตรวจเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนแออัด 2 แห่งพบว่า มีผู้ติดเชื้อน้อย ประเมินได้ว่ากลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ได้ถูกนำเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

ทีมประเมินสถานการณ์ว่าภายใน 2 ปี เรายังต้องอยู่กับโควิด ดังนั้นจำเป็นต้องปรับแนวคิดการจัดการ

2.มาตรการสำคัญ

2.1 ด้านสาธารณสุข ลดการสูญเสีย โดยเฉพาะผู้ป่วยเหลือง-แดง ก็คือการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ คัดกรองหากลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น ปัจจุบันกล่าวได้ว่าหาดใหญ่ยังไม่มีปัญหาในด้านงบประมาณ ส่วนสถานที่บริการศูนย์พักคอย ก็มีเพิ่มมากขึ้น

2.2 หาดใหญ่ Sandbox เปิดเมืองให้เศรษฐกิจเดินหน้า ด้วยแนวทาง

1) กำหนดตัวชี้วัด ที่บอกได้ว่าสามารถเปิดเมืองให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัย โดยดูบทเรียนของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่จะดูร่วมกันระหว่างผู้ป่วยเหลือง แดง ผู้ได้รับวัคซีน และการติดเชื้อของประชาชน

2) จัดให้เมืองมี ATK Center ที่อาจดำเนินการโดยภาคเอกชน เปิดบริการให้คนหาดใหญ่หรือนักท่องเที่ยวมาใช้คัดกรองตัวเอง ขณะที่ยังหาวัคซีนไม่ได้ หากพบว่าปลอดโควิด ให้มี Health profile ประจำตัว สามารถเข้าใช้บริการในสถานที่สาธารณะ ร้านอาหาร ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ

พร้อมออกมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ไปกักตัว โดยพัฒนารูปแบบการให้บริการที่จะดึงกลุ่มเสี่ยงออกมา เช่น เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าพัก สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากราชการในด้านต่างๆมากขึ้น

3) ให้มีสถานประกอบการตัวอย่าง ที่มีมาตรการ New Normal ทั้งในส่วนผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นsector sandbox นำร่องเป็นตัวอย่าง เพื่อให้สังคมเห็นว่าเมืองสามารถจัดการตนเองได้ โดยจัดทำเป็นโครงการและรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วม ซึ่งปัจจุบันแต่ละสถานประกอบการเริ่มจัดทำมาตรการออกมา และจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้

พร้อมปรับมาตรการ Bubble and Seal ลดการแพร่เชื้อในโรงงาน โรงเรียน เช่น จัดกลุ่มการทำงานให้อยู่แต่ในกลุ่่มเดียวกันใช้สีหมวก ลดจำนวนการรวมกลุ่ม แยกกลุ่ม

รวมถึงสร้างความรู้การอยู่กับโควิดในชีวิตประจำวันส่งต่อไปถึงประชาชน ระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียนผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง อสม. โดยทีมอาสาสมัคร

หากสามารถผลักดันแนวคิดนี้สู่สังคมร่วมกันได้ จะทำให้เกิดภาพลักษณ์เมืองหาดใหญ่ที่แตกต่างไป กลายเป็น Healthcity ไปในที่สุด

4) ลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ไม่มีความพร้อม "จนแจ็กๆ" ด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ ดูแล ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักเรียน กลุ่มประชากรยากจน เปราะบาง

5)มีศูนย์ปฏิบัติการ/ทีมประเมินสถานการณ์ของเมืองในลักษณะ Data center รวบรวมข้อมูลข่าวสารสื่อสารสังคมทันสถานการณ์ สามารถอาศัย Platformท้องถิ่น ของ onechat ที่สมาพันธ์ Sme ร่วมพัฒนาขึ้นในการบันทึกข้อมูล เชื่อมโยงกับสาธารณสุข ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ

6) การสื่อสารทางสังคม ทางมหาวิทยาสงขลานครินทร์ร่วมกับ YEC สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัคร นำทีม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยมาช่วยสื่อสารทางสังคมถึงมาตรการ ความรู้ต่างๆที่จะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัย

7) ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม จากสถานการณ์โควิดในกลุ่มเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กลุ่ม SME ศูนย์การค้า เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ปัจจุบันทางหอการค้าจับมือกับคณะเศรษฐศาสตร์มอ.กำลังพัฒนาแบบสอบถามประกอบการวิจัย

นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่ง และต้องการความร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทุกฝ่าย หลังจากนี้แต่ละทีมแยกกันไปทำรายละเอียด จัดทำแผนปฎิบัติการ มาหารือร่วมกันพร้อมกับประสานภาคีที่ต้องการเข้าร่วม นำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลต่อไป

 
เมื่อ: 11:04 น. 13 ส.ค. 64   1050 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

นิวไฮ .... แล้วจะไปกันยังไงต่อ ?
ใช้ชีวิตแบบ New Normal ตลอดไป ไหวไหมวัยรุ่น ?
การระบาดรอบใหม่ของอังกฤษ ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้ว
เมื่อกราฟโควิดผงกหัวอีกครั้ง หรือนี่คือสัญญาณสู่การระบาดฝ่าวัคซีน
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1702 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1504 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1401 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1400 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1338 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1130 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1102 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1072 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1041 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง