ข่าวสารบ้านเรา

มท.2 ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้ามรภ.สงขลา และถนนกาญจนวณิชย์

เมื่อ: 15:42 น. 14 ส.ค. 64   1088 ครั้ง

มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียง ตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ช่วงบ่ายวันนี้ (13 ส.ค.64) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียง ตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , โครงการชลประทานสงขลา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ , เทศบาลเมืองเขารูปช้าง , เทศบาลตำบลพะวง ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม และให้ข้อมูลอย่างพร้อมเพรียง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียงตลอดแนวถนนกาญจนวนิชไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจาย และพื้นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน โดยได้กำชับทุกหน่วยงานในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ แผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้เริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพราะอยู่ในช่วงฤดูมรสุม ขอให้ทุกหน่วยเตรียมแผนการดำเนินงาน สิ่งใดพร้อมดำเนินการ ก็ขอให้ทำทันที

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ของจังหวัดสงขลา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกู้ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 28,600,000 บาท ประกอบด้วย

1.โครงการแก้มลิงบ้านสะพานยาวพร้อมอาคารประกอบ วงเงิน 25 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบโครงการชลประทานสงขลา

2.โครงการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนสามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.9+500-กม.10+200 วงเงิน 3,600,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีการนำเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ในหลายแนวทาง อาทิ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เสนอโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมบนทางหลวงหมายเลข 407 (หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและก่อสร้างอาคารระบายน้ำเชื่อมต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในซอยกาญจนวนิช 13 เพื่อระบายน้ำลงสู่ลองสำโรง ขอรับการสนับสนุนจากงบกรมทางหลวง , เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

นำเสนอโครงการปรับปรุงคลองสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอการขุดลอกคูคลองในมหาวิทยาลัยเพื่อระบายน้ำในช่วงฤดูฝน , เทศบาลตำบลพะวง นำเสนอโครงการขุดลอกคลองตอเตี้ย คลองน้ำกระจาย คลองบางดาน และคลองหมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (พะวง) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบใดงบหนึ่ง , แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สูบโคลนจากบ่อพักอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการล้างท่อ/ดูระบายน้ำในภารกิจส่วนที่รับผิดชอบ , การสำรวจท่อลอดทางเข้าสำนักงาน/อาคารบ้านเรือนให้ใด้มาตรฐาน รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสม , ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดคูระบายน้ำจากห้าแยกน้ำกระจายลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำเสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายติณสูลานนท์ (ช่วงข้างโรงพยาบาลสงขลา) กว้าง 18.00- 28.00 ระยะทาง 247 เมตร งบประมาณ 26,910,000 บาท โดยขอรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 ขณะที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นำเเสนอการก่อสร้างระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วงเงินงบประมาณ 270,000,000 บาท (งบ Function) งบผูกพันปีงบประมาณ 2565-2567

ซึ่งนอกจากจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยังมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในประเด็นอื่นๆ อาทิ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพุทธมณฑล ฯลฯ อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

วิทยา - จิรพัฒน์ / ภาพ

 
เมื่อ: 15:42 น. 14 ส.ค. 64   1088 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​นิพนธ์ ชี้ท้องถิ่นคือหน่วยงานหลักช่วยลดสถิติอุบัติเหตุฯ บูรณาการร่วมทุกภาคส่วนปลูกจิตสำนึกวินัยจราจร
​"นิพนธ์" ตรวจความคืบหน้างานสร้างสระว่ายน้ำสนามติณฯ โชว์ศักยภาพพร้อมจัดกีฬานานาชาติ
"​นิพนธ์" ลุยพื้นที่รับน้ำชะอวด เตรียมการรับมือฤดูมรสุมพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานใหม่ให้ชาวบ้าน
​เตรียมความพร้อมระบายน้ำคลองภูมินาถดำริ รับฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่
ข่าวล่าสุด
หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
เมื่อ: 17:41ประชาสัมพันธ์
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เมื่อ: 17:21รอบรั้วการศึกษา
​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
เมื่อ: 15:25ข่าวสารบ้านเรา
​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
เมื่อ: 14:19เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  16724 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2015 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  1677 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  1665 ครั้ง
 5. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1432 ครั้ง
 6. ​พบโปรปลดล็อคช่วยผ่อน 2.4 แสนกับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองในเครือศุภาลัย
  1352 ครั้ง
 7. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1303 ครั้ง
 8. สมัครเรียน ม.หาดใหญ่ 7 สาขาสุดฮิต! รับทุนการศึกษาทันที
  1127 ครั้ง
 9. ​ปชป.เขต 2 สงขลา ทำงานเชิงรุกจัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชาวหาดใหญ่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด-19
  1124 ครั้ง
 10. ​พบกับการประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล ผ่านระบบออนไลน์ 31 ต.ค.วันเดียวเท่านั้น
  1124 ครั้ง
 1. หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
  0 ครั้ง
 2. นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  0 ครั้ง
 3. ​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
  0 ครั้ง
 4. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  0 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (On Stop Service)
  0 ครั้ง
 6. ​ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ช่วงฤดูฝนปลายเดือนตุลาคมคาดว่าอาจมีปริมาณฝนค่อนข้างสูง
  0 ครั้ง
 8. ม.อ.ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ ระบุในใบรับรองแค่สารไขมันต้องส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกครั้ง
  0 ครั้ง
 9. ​"จุรินทร์" ลงนราฯ เปิดตัวเมธี ลาบานูน พร้อมอดีตส.ส.ร่วมทัพเลือกตั้งเที่ยวหน้าคึกคัก
  0 ครั้ง
 10. ​เวทีเสวนา ศอ.บต.แนะใช้กรอบ IMT-GT พัฒนาเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย
  0 ครั้ง