ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และคำสั่งของ ศบค.

เมื่อ: 06:24 น. 31 ส.ค. 64   1013 ครั้ง

จังหวัดสงขลา ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และคำสั่งของ ศบค.เปิดให้รับประทานอาหารในร้านได้ เปิดห้าง เปิดร้านเสริมสวย โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด


(30 ส.ค.64) จังหวัดสงขลาแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-9 พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และคำสั่งของ ศบค. โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเพื่อหารือและพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อให้สอดคล้องกับ คำสั่ง ศบค. รวมถึงการพิจารณาขยายระยะเวลาคำสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา อาทิ มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา คำสั่งขยายเวลาการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน คำสั่งขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่ คำสั่งการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2564

อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายไม่ได้หมายความว่า ขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดสงขลาจะดีขึ้น หากดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ถือว่ายังน่าเป็นห่วงแต่มาตรการผ่อนคลายที่กำหนดขึ้นเนื่องจาก ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และคลายความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบด้วยสถานที่ ที่ถูกปิดไปยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดที่สูง นอกจากนี้สามารถนำมาตรการของสาธารณสุขเข้าไปเสริมเพิ่มเติมได้ ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการแต่มีการนำเอามาตรการและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนคลายมาใช้อย่างเข้มงวดขึ้น

โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการเป็นไปอย่างเข้มข้น ควบคุมสถานการณ์ควบคู่กับการอยู่ได้ของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ได้เน้นย้ำว่าการผ่อนคลายมาตรการนั้นการคาดการณ์จะทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพราะฉนั้นมาตรการที่ดีที่สุดคือมาตรการส่วนบุคคล ที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมกันปฏิบัติให้เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้

ด้านนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่ง มีติดังนี้ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดขอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความจำเป็น กรณีต่อไปคือ

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้ โดยให้บริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นพื้นที่เปิด อากาศถ่ายเทได้ดี ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยดำเนินการตามเงื่อนไขในคำสั่งอย่างเคร่งครัด สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการแนวแผนไทย ให้บริการได้เฉพาะการให้บริการนวดเท้า

ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ จนถึงเวลา 20.0. น. เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการ หรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน ดังนี้ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยเฉพาะนวดเท้า สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายล่วงหน้าและดำเนินการตามเงื่อนไขของคำสั่งอย่างเคร่งครัด

สำหรับสถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเสี้ยงหรือการจัดประชุม ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน ในส่วนของกิจการนอกห้าง เช่น สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการ สันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับกิจกรรมที่ห้าม หากมีความจำเป็นให้ดำเนินการขออนุญาต โดยร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 25 คน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่ได้ปรับมาตรการเพื่อให้เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ บัคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 นอกจากนี้ได้มีการขยายระยะเวลามาตรการอื่น ๆ คือ คำสั่งขยายเวลาการดำเนินมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน คำสั่งขยายระยะเวลาการห้ามเข้าพื้นที่ คำสั่งการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปอีก 14 วันด้วย ซึ่งจะมีการออกประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงรายละเอียดต่อไป

นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 330 ราย โดยติดเชื้อจากโรงงานต่าง ๆรวม 119 ราย ติดเชื้อจากในชุมชนรวม 28 ราย จากบริษัทร้านค้ารวม 13 ราย ติดเชื้อจากการเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ติดเชื้อจาก ตลาด 1 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 23 ราย รวมถึงผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่อีกจำนวน 143 ราย มีผู้เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 154 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 3,078 ราย

สำหรับการบริหารการฉีดวัคซีน โดยสรุปผลการฉีดวัควีนจังหวัดสงขลา ฉีดแล้วรวมทุกกลุ่ม ประมาณ 432,889 คน คิดเป็น 634,824 โด๊ส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 46803 โด๊ส ฉีดทั้งสองเข็มแล้ว จำนวน 147,127 โด๊ส โดยจังหวัดสงขลาฉีดแล้วคิดเป็นร้อย 55 ของประชากร อย่างไรก็ตามได้ดำเนินการเปิดให้กลุ่ม 608 มาฉีดวัคซีนเพิ่มที่โรงพยาบาล และได้พิจารณาฉีดให้กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง วัคซีนที่จะได้รับการจัดสรรเข้ามาใหม่ช่วงประมาณเดือน ตุลาคม จะจัดสรรค์ฉีดให้กับเยาวชนกลุ่มอายุ 12-18 ปี ด้วย

สำหรับการตรวจหาเชื้อแบบ ATK จังหวัดสงขลาจะได้รับการจัดสรรชุดตรวจเข้ามาประมาณ 140,000 ชุด ซึ่งจะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบถึงการขอรับชุดตรวจและเงือนไขต่าง ๆ ในส่วนของการติดเชื้อในโรงงานจังหวัดสงขลากำหนดให้ใช้มาตรการ Bubble and Seal เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อออกสู่ชุมชนอย่างเข้มงวดที่สุด ทุกโรงงาน ยืนยันว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดจากโรงงานลงสู่ชุมชน อย่างไรก็ตามต้องไม่ประมาท เน้นย้ำให้ประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการตามการและตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วย

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว จิรพัฒน์ - วิทยา /ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 06:24 น. 31 ส.ค. 64   1013 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

อนุทิน ลงใต้เยี่ยมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สงขลาหลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
​20 ต.ค.64 โควิดวันนี้ติดเชื้อใหม่ 484 ราย-ตั้งศูนย์แยกผู้ป่วยที่กองพลพัฒนา คลองหอยโข่ง
ตั้งสบค.ส่วนหน้าป้องกันโควิดเชิงรุกหวังเพิ่มการฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้
​ศบค.สงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ หารือแนวทางการแก้ไขสถานการณ์เตรียมรับเปิดภาคเรียน
Tags: โค
ข่าวล่าสุด
“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10
เมื่อ: 13:37รอบรั้วการศึกษา
ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน
เมื่อ: 13:25รอบรั้วการศึกษา
ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เมื่อ: 13:06รอบรั้วการศึกษา
ดันศอ.บต.ตั้งศูนย์พัฒนา”สตาร์ทอัพ” รับธุรกิจดิจิทัลจว.ชายแดนภาคใต้โต
เมื่อ: 04:12เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  17148 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2178 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  2172 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  2021 ครั้ง
 5. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1626 ครั้ง
 6. ​"นิพนธ์" ตรวจความคืบหน้างานสร้างสระว่ายน้ำสนามติณฯ โชว์ศักยภาพพร้อมจัดกีฬานานาชาติ
  1551 ครั้ง
 7. เลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย. 92 อบต.ในสงขลา อำเภอไหนมีกี่แห่งไปส่องกัน
  1523 ครั้ง
 8. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1502 ครั้ง
 9. ​กูรูประกันภัย ตอน สำนักพ่อกู
  1486 ครั้ง
 10. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1478 ครั้ง
 1. “เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10
  0 ครั้ง
 2. ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง
 3. ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  0 ครั้ง
 4. ดันศอ.บต.ตั้งศูนย์พัฒนา”สตาร์ทอัพ” รับธุรกิจดิจิทัลจว.ชายแดนภาคใต้โต
  0 ครั้ง
 5. ​นายกชาย ฟังเสียงชาวบ้านเอาหรือไม่เอาอ่างเก็บน้ำคลองลำแชง เขาพระ รัตภูมิ
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันวันปิยมหาราช
  0 ครั้ง
 7. ​จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564
  0 ครั้ง
 8. อนุทิน ลงใต้เยี่ยมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สงขลาหลังยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
  0 ครั้ง
 9. ​อบต.สงขลา 92 แห่ง มีผู้สมัครนายก 179 สมาชิก 1,448 รวม 1,627 คน
  0 ครั้ง
 10. รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ร่วมกับสสจ.สตูล เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
  0 ครั้ง