ประชาสัมพันธ์

​รองผู้ว่าฯ มอบโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข

เมื่อ: 14:30 น. 29 ก.ย. 64   1315 ครั้ง

รองผู้ว่าฯสงขลามอบโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ในงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา”


(28 ก.ย.64) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินสร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 โดยมี นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเข้าร่วม

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนยกระดับพัฒนาผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และหมู่บ้านชุมชนผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชน ตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และองค์กร ถือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ในทุกปีจะประเมินผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียน และขยายผล

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้อัญเชิญและมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็น สุข มอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "สิงห์ทอง" และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หมู่บ้านชุมชน และข้าราชการผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณค่าและความสุขในชีวิตการทำงาน อีกทั้งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานและครอบครัว ให้เกิดความความรัก ความสามัคคีส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อองค์กรและเป็นต้นแบบสู่สาธารณชน

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 14:30 น. 29 ก.ย. 64   1315 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 20:44ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อ: 20:37ข่าวสารบ้านเรา
​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
เมื่อ: 09:52รายงานพิเศษ
​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เมื่อ: 18:28ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  17332 ครั้ง
 2. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  2376 ครั้ง
 3. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2206 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  2065 ครั้ง
 5. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1851 ครั้ง
 6. ​"นิพนธ์" ตรวจความคืบหน้างานสร้างสระว่ายน้ำสนามติณฯ โชว์ศักยภาพพร้อมจัดกีฬานานาชาติ
  1759 ครั้ง
 7. ​กูรูประกันภัย ตอน สำนักพ่อกู
  1704 ครั้ง
 8. เลือกตั้งใหม่ 28 พ.ย. 92 อบต.ในสงขลา อำเภอไหนมีกี่แห่งไปส่องกัน
  1663 ครั้ง
 9. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  1612 ครั้ง
 10. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1594 ครั้ง
 1. ​ผู้ว่าฯ ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาชนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 2. ​จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
  0 ครั้ง
 3. ​เดชอิศม์-ชัยชนะ เลือดใหม่ประชาธิปัตย์สยายปีกยึดสนามการเมืองสงขลา-นครศรีธรรมราช
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  0 ครั้ง
 5. เทคโน’อุต-ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกกำลังปั้นตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกาะแต้ว
  0 ครั้ง
 6. 25 ต.ค.64 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
  0 ครั้ง
 7. มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด
  0 ครั้ง
 8. ​ผู้ว่าฯ รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโล
  0 ครั้ง
 9. “เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10
  0 ครั้ง
 10. ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง