เตรียมคุมเข้มกันโควิด-19 เดินทางเข้า-ออกสงขลาต้องฉีดวัคซีน 3 เข็ม เริ่ม 1 เม.ย.65


23 ก.พ. 2565

จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการเข้ม คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม เริ่ม 1 เมษายน 2565 นี้


(22 ก.พ. 65) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคระกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลาและผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซึ่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 212 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 4,970 ราย กำลังรักษาตัว 1,222 ราย รักษาหายกลับบ้าน 189 ราย และเสียชีวิตสะสม 22 ราย

. สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ดูแลได้ ซึ่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ในประชาชนทุกกลุ่มนั้น มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงยังต้องรักษามาตรการ VUCA คือ ฉีดวัคซีน ป้องกันตนเองตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการ COVID Free Setting และตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เชื่อว่าโรคโควิด 19 จะลดความรุนแรงลงและเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนต่อไปได้และประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น

. ในที่ประชุม ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย กรณีฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าตรวจสอบพื้นที่ และสามารถจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันมั่วสุมได้ จำนวน 22 คดี ผู้ต้องหา 149 ราย และจับกุมร้านอาหารเปิดเกินเวลาที่กำหนด และลักลอบจำหน่ายเหล้าเบียร์ให้ลูกค้า รวมถึงเสพสารเสพติดภายในร้าน จำนวน 23 คดี ผู้ต้องหา 185 ราย พร้อมนำผู้กระทำความผิดไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาฝ่าฝืนประกาศคำสั่งจังหวัดและฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

. จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประชุม จึงมีมติให้จังหวัดสงขลาประกาศมาตรการเข้มในการคัดกรองสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม แล้วเท่านั้น เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องฉีดวัคซีน 3 เข็ม จัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัย สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

. รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชน หรือ community isolation ตามโครงการ “ 1 CI 1 ท้องถิ่น” เพื่อรองรับผู้ป่วยให้ทันกับการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลา มีศูนย์แยกกักผู้ป่วยในชุมชนทั้ง 16 อำเภอ รวม 92 แห่ง รองรับได้ 6,844 เตียง โดยเปิดใช้บริการเพียง 22 แห่ง และรองรับได้ประมาณ 3,000 กว่าเตียง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา