ข่าวสารบ้านเรา

เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย

เมื่อ: 12:59 น. 2 ส.ค. 65   1050 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร ให้กลับมาใกล้เคียงสภาพเดิมที่สุด

(1 ส.ค.65) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และประเมินราคา กรณีบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลาและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยก่อนการประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และประเมินราคา กรณีบุกรุกโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา จัดโครงการฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าที่ถูกบุก นั้น ขณะนี้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแนวทางวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแผนฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถาน ณ โบราณสถานป้อมหมายเลข ๙ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้นำเสนอโครงการฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพโบราณสถานที่ถูกบุกรุกทำลาย และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโบราณสถานภูเขาน้อยและโบราณสถานเมืองสงขลาเก่า รวมทั้งเพิ่มมาตรการและเครื่องมือในการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงในการบุกรุกทำลายในอนาคต โดยดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ นำเทคนิควิธีการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกมาใช้ในงาน เพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขความเสียหายเชิงลาด จากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ภูเขา , การถมปรับดินคืนสภาพใกล้เคียงของเดิม การป้องกันแก้ไขความเสียหายเชิงลาด จากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ภูเขา เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมมีมิติเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว

นอกจากโครงการฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อยแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตโบราณสถาน ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแห่ผ้าขึ้นห่มองค์เจดีย์เขาน้อย และการบวชต้นไม้บริเวณรอบเจดีย์เขาน้อย ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีจิตสำนึก ความรักและหวงแหนโบราณสถานแก่ประชาชนในพื้นที่

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 12:59 น. 2 ส.ค. 65   1050 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​“มะม่วงเบาสงขลา“ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว
“ชิมมะม่วงเบา เที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร“ 14 - 18 ก.ย. 65
กมธ.กฎหมายฯ ติดตามข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน บริเวณเมืองเก่าสิงหนคร
​ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ในเขตโบราณสถานเขาน้อย สิงหนคร ชี้มูลค่าการขุดที่ดินกว่า 25 ล.อาจส่งผลกระทบต่อเจดีย์ในอนาคต
ข่าวล่าสุด
​"สรรเพชญ" ขอบคุณกงสุลใหญ่มาเลเซีย ช่วยหนุนการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจสงขลา
เมื่อ: 05:09รายงานพิเศษ
โรงไฟฟ้าจะนะร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองพัดยศเจ้าอาวาส และทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง)
เมื่อ: 15:24ข่าวสารบ้านเรา
ญ.ว.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อ: 15:20ข่าวสารบ้านเรา
มรภ.สงขลา จัดอบรมยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อ: 15:19รอบรั้วการศึกษา

 1. ​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
  298 ครั้ง
 2. เทคโนโลยียางฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม
  267 ครั้ง
 3. ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
  245 ครั้ง
 4. ญ.ว.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
  217 ครั้ง
 5. ​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
  199 ครั้ง
 6. ​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
  153 ครั้ง
 7. หาดทิพย์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  143 ครั้ง
 8. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ฯ
  126 ครั้ง
 9. ​เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  123 ครั้ง
 10. ​คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีเปิดเวทีวิชาการความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน
  116 ครั้ง
 1. ​"สรรเพชญ" ขอบคุณกงสุลใหญ่มาเลเซีย ช่วยหนุนการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจสงขลา
  0 ครั้ง
 2. โรงไฟฟ้าจะนะร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองพัดยศเจ้าอาวาส และทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง)
  0 ครั้ง
 3. ญ.ว.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดอบรมยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา
  0 ครั้ง
 5. ​คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีเปิดเวทีวิชาการความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน
  0 ครั้ง
 6. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ฯ
  0 ครั้ง
 7. ​เทศบาลคลองแหนำจิตอาสาพัฒนา “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  0 ครั้ง
 8. ขอเชิญร่วมงาน "วันลูกโหนดและของดีสทิงพระ"
  0 ครั้ง
 9. ​เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”
  0 ครั้ง
 10. เทคโนโลยียางฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย ระดับยอดเยี่ยม
  0 ครั้ง