ข่าวสารบ้านเรา

เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย

เมื่อ: 12:59 น. 2 ส.ค. 65   342 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร ให้กลับมาใกล้เคียงสภาพเดิมที่สุด

(1 ส.ค.65) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และประเมินราคา กรณีบุกรุกโบราณสถานเมืองเก่าสงขลาและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยก่อนการประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และประเมินราคา กรณีบุกรุกโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา จัดโครงการฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าที่ถูกบุก นั้น ขณะนี้สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา ได้ลงพื้นที่เพื่อวางแนวทางวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแผนฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถาน ณ โบราณสถานป้อมหมายเลข ๙ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้นำเสนอโครงการฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพโบราณสถานที่ถูกบุกรุกทำลาย และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโบราณสถานภูเขาน้อยและโบราณสถานเมืองสงขลาเก่า รวมทั้งเพิ่มมาตรการและเครื่องมือในการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงในการบุกรุกทำลายในอนาคต โดยดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ นำเทคนิควิธีการปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกมาใช้ในงาน เพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขความเสียหายเชิงลาด จากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ภูเขา , การถมปรับดินคืนสภาพใกล้เคียงของเดิม การป้องกันแก้ไขความเสียหายเชิงลาด จากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ภูเขา เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมมีมิติเห็นชอบในการดำเนินโครงการดังกล่าว

นอกจากโครงการฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อยแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตโบราณสถาน ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแห่ผ้าขึ้นห่มองค์เจดีย์เขาน้อย และการบวชต้นไม้บริเวณรอบเจดีย์เขาน้อย ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีจิตสำนึก ความรักและหวงแหนโบราณสถานแก่ประชาชนในพื้นที่

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 12:59 น. 2 ส.ค. 65   342 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

กมธ.กฎหมายฯ ติดตามข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน บริเวณเมืองเก่าสิงหนคร
​ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ในเขตโบราณสถานเขาน้อย สิงหนคร ชี้มูลค่าการขุดที่ดินกว่า 25 ล.อาจส่งผลกระทบต่อเจดีย์ในอนาคต
​โออาร์ มอบน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา
มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด
ข่าวล่าสุด
สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
เมื่อ: 14:03ประชาสัมพันธ์
​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
เมื่อ: 11:07ข่าวสารบ้านเรา
โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
เมื่อ: 09:24ข่าวสารบ้านเรา
​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
เมื่อ: 20:49ประชาสัมพันธ์

 1. ​"นายกชาย" ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MBI ไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่นายทุน
  1135 ครั้ง
 2. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  721 ครั้ง
 3. นิพนธ์ ​ตรวจความพร้อมตลาดน้ำคลองแหก่อนกลับมาเปิดให้บริการ 5 ส.ค.นี้
  635 ครั้ง
 4. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  566 ครั้ง
 5. เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ
  403 ครั้ง
 6. ​พิธีสมโภชหลวงพ่อสมหวัง วัดม่วงหอม บางกล่ำ
  372 ครั้ง
 7. เดินหน้าฟื้นฟูและลดผลกระทบโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าและโบราณสถานภูเขาน้อย
  343 ครั้ง
 8. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  312 ครั้ง
 9. ​พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าแสงธรรม บ้านพรุ
  310 ครั้ง
 10. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการติวภาษาอังกฤษ “พิชิต TCAS'66” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
  281 ครั้ง
 1. สคร. 12 สงขลา เตือน ปชช.ภาคใต้ตอนล่าง ระวังป่วย “โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
  0 ครั้ง
 4. ​ติดตามแนวโน้มการลงทุนของสหราชอาณาจักรในปี 2565
  0 ครั้ง
 5. เปิดแล้วตลาดน้ำคลองแห
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 การรับบริจาคโลหิตและการผ่าตัดข้อเข่าเทียม
  0 ครั้ง
 7. กลับมาอีกครั้ง “Sprite Music Contest ครั้งที่ 16” หาดทิพย์ จัดเต็ม ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
  0 ครั้ง
 8. ​"ตลาดน้ำคลองแห" จากคลองน้ำเสียสู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์+สร้างเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ชวนประกวดอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
  0 ครั้ง
 10. ​ทายาทขุนนิพัทธ์ ร่อน จม.แจงหลังมีผู้แอบอ้างเป็นทายาท หวั่นนำไปหาผลประโยชน์ทำเสียชื่อเสียง
  0 ครั้ง