เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) อย่างเป็นทางการ


2 ส.ค. 2565

1 ส.ค.65 นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง(แห่งใหม่) โดยมีนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวรายงาน

สำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ระหว่างแยกสนามบินนอก – สนามบินใน เลขที่ 539 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการทำพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในภาคเช้า ท่ามกลางผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง