​บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายรถเก่า จำนวน 36 คัน สถานที่โรงงานหาดใหญ่ ประจำปี 2565


17 ส.ค. 2565

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายรถเก่า จำนวน 36 คัน สถานที่โรงงานหาดใหญ่ ประจำปี 2565

วันที่เปิดให้ดูรถ : วันที่ 22-27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

วันที่เสนอราคา : ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

วิธีการเสนอราคา : ยื่นของเสนอราคาผ่านทางไปรษณีย์ หรือยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเอง

วันประกาศผล: ภานในวันที่ 8 กันยายน 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวลัยกาญจน์ ศุภรทวี หรือ คุณวัชรพงษ์ สุรรณมณี เบอร์ติดต่อ 074-210008-18 ต่อ 212

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ช่องทาง QR code