ANIMALS CAMPING พบกับความน่ารักสัตว์แสนรู้ ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่


26 ก.ย. 2565


ชวนน้องๆ หนูๆ มาเปิดประสบการณ์ที่ตื่นตา ตื่นใจ และความน่ารักแสนรู้ของเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆ ได้ในงาน ANIMALS CAMPING ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 เซ็นทรัล หาดใหญ่ เริ่มวันที่ 28 ก.ย. - 3 ต.ค. 2565 งานนี้เข้าชมฟรี