โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่​ ประจำปี​ 2565​


20 ต.ค. 2565

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ร่วมกับ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2565 เป็นวันแรก ณ มัสยิดบ้านแหลมยาง หมู่ 11 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการตรวจโรคทั่วไปโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียนและอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมไปถึงมีบริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม หาดใหญ่

สำหรับในวันที่19 ตุลาคม 2565 จะจัดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เวลา 9.00 - 15.00 น. ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถมาเข้ารับบริการได้ตามสถานที่และเวลาดังกล่าว