ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยมะเร็ง และซื้ออุปกรณ์การแพทย์


19 พ.ย. 2565

คณะพระสังฆาธิการจังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ กองทุนผู้ป่วยมะเร็งภาคใต้ กองทุนอุปกรณ์การแพทย์ ในวันที่ 5 เดือนธันวาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือร่วมบุญผ่านบัญชี ทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย สาขา โรงพยาบาลหาดใหญ่ เลขที่บัญชี 9360235784