สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก


19 พ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สโมสรไลออนส์หาดใหญ่ เป็นกำลังใจให้ในวันที่ป่วย นำโดยคุณ คุณแขก คมสัน ยอดประดิษฐ์ และคณะได้มอบเงินจำนวน 25,000 บาท พร้อมนมกล่อง 10 ลัง เพื่อร่วมเป็นกำลังใจ ให้ผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก และเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กๆ ที่รักษาตัวที่หอผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อไป