สงขลา สรุปความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการรื้อโพงพางครอบครัวละ 10,000


10 มิ.ย. 2559

หัวหน้าชุดคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจังหวัดสงขลา ประชุมสรุปยอดผู้ได้รับผลกระทบแบบไม่ซ้ำซ้อน เร่งคาดจ่ายเงินช่วยเหลือครอบเรือนละ 10,000 บาท ได้ภายในสัปดาห์หน้า

 (10 มิ.ย.59) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าชุดคณะทำงานฝ่ายตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมคณะทำงาน

โดยมีตัวแทน ตำรวจ ประมงจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายอำเภอสิงหนคร ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพประมงโพงพาง และผู้เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน ประชุมเพื่อสรุปรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบที่ทางราชการจะให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้กับอำเภอสิงหนคร ทั้งสิ้น 204 รายชื่อ และได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดไปแล้วเมื่อปี 2558 จำนวนหนึ่ง

จากการพิจารณาประชาคมกลั่นกรองของคณะทำงาน อนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือ 162 ครัวเรือน และคงเหลืออีก 34 ช่อง  แถวที่ 21 และแถวที่ 26 บริเวณโต๊ะเทพใน กลาง และนอก ที่ยังไม่ได้รื้อถอนเครื่องมือประมงโพงพางที่ตามแผนการรื้อของเจ้าหน้าที่ของรัฐในร่องน้ำ ซึ่งทางผู้แทนผู้ประกอบการประมงได้เสนอในที่ประชุมขอให้ทางราชการ พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าของโพงพางลงพื้นที่ไปชี้จุดด้วยตนเองเพื่อทำการรื้อถอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากชาวประมงได้ทำการรื้อถอนเสร็จ คณะทำงานชุดนี้จะประชุมเพื่อพิจารณาประชาคมกลั่นกรองจ่ายเงินช่วยเหลือ

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท ถึงแม้จะมีโพงพางกี่ช่องก็ตาม และไม่ซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือในปี 58 โดยจังหวัดสงขลาจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาภายในสัปดาห์หน้าและ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จะสำรวจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบตามบัญชีรายชื่อที่ลงทะเบียนว่าครอบครัวเรือนไหนที่มี เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาอีกหนึ่งช่องทาง

51.jpg52.jpg